logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego
Sygnatura
US.PP 443/32/04/BJ
Data
2004-06-03
Autor
Urząd Skarbowy Wrocław-Psie Pole
Temat
Podatek od towarów i usług
Słowa kluczowe
stawki podatku
usługi geodezyjne
Treść

Usługi naukowe i techniczne doradztwa związanego z problematyka inżynierską - wyłącznie w zakresie usług geologicznych i geodezyjno – kartograficznych opodatkowane były stawką podatku 7% na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), który stanowił, iż dla towarów i usług wymienionych w załączniku Nr 3 do ustawy stawka podatku wynosi 7% a w poz. 122 ww. załącznika ujęto te usługi z grupowania ex 74.20.7.
Od 1 maja 2004 r. obowiązuje jednakże nowa ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), w której brak jest zapisu, iż usługi zgrupowane pod symbolem 74.20.7 mogą korzystać z preferencyjnej stawki podatku w wysokości 7%. Zatem wobec braku takiego zapisu usługi te winne być opodatkowane stawką podstawową tj. 22% określoną w art. 41 ust. 1 ustawy.

Dodatkowo
Pytanie podatnika