logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego
Sygnatura
MP/443-23/04
Data
2004-08-30
Autor
Urząd Skarbowy w Wągrowcu
Temat
Podatek od towarów i usług --> Wysokość opodatkowania --> Zwolnienia --> Zwolnienie od podatku
Słowa kluczowe
administracja
usługi geodezyjne
zwolnienia z podatku od towarów i usług
Treść

Z materiałów przedłożonych przez Starostwo (pismo Urzędu Statystycznego w Łodzi, Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Nr OK-5672/KU-236/30-5240/2004 z dnia 30.06.2004r.) wynika, iż usługi geodezyjne i kartograficzne, udzielanie informacji, wykonywanie wyrysów i wpisów z operatu ewidencyjnego oraz sporządzanie kopii dokumentów należy klasyfikować w grupowaniu PKWiU 75.14.12-00.00 „Usługi o charakterze ogólnym świadczone na rzecz administracji publicznej, pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane”.

Jednocześnie w związku z §2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004r. (Dz.U. Nr 89, poz.844), zgodnie z którym do celów podatkowych nadal stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997r. (Dz.U. Nr 42, poz.264 ze zm.), Ośrodek wyraził opinię, iż w/w usługi mieściły się w grupowaniu PKWiU 75.14.12-00.00 „Usługi administracji publicznej pomocnicze ogólne z wyjątkiem spraw personalnych”.

Zgodnie z przepisem art.43 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy.

Usługi w zakresie administracji publicznej, obrony narodowej, obowiązkowych ubezpieczeń społecznych – wyłącznie usługi w zakresie obowiązkowych ubezpieczeń społecznych – PKWiU ex 75 zostały wymienione w poz.6 tegoż załącznika .

W świetle powyższego należy stwierdzić, iż świadczone przez Starostwo usługi geodezyjne i kartograficzne, udzielanie informacji, wykonywanie wyrysów i wpisów z operatu ewidencyjnego oraz sporządzanie kopii dokumentów – (PKWiU 75.14.12-00.00), podlegają zwolnieniu od podatku VAT. Ponadto nadmienia się, iż otrzymane w związku z ich wykonaniem należności (opłaty), należy wykazywać zarówno w ewidencji sprzedaży jak i deklaracji VAT-7.

Dodatkowo
Pytanie podatnika