logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego
Sygnatura
US40/VAT/I/1717/2004/ADB
Data
2004-08-16
Autor
Urząd Skarbowy Warszawa-Wola
Temat
Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja
Podatek od towarów i usług
Słowa kluczowe
kaucje
opakowania zwrotne
opodatkowanie
Treść

Zgodnie z przepisem zawartym w § 22 ust.1, ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług , do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 97 poz. 971):
- jeżeli podatnik sprzedał towar w opakowaniu zwrotnym , pobierając lub określając w umowie za to opakowanie kaucję, wartość opakowania nie uwzględnia się w treści faktury dokumentującej sprzedaż (§ 22 ust.1),
- fakturę dokumentującą kwotę należności z tytułu nie zwrócenia przez odbiorcę opakowań , o których mowa w ust. 1 , wystawia się nie później niż siódmego dnia po dniu , w którym umowa przewidywała zwrot opakowań.
Jeżeli w umowie nie określono daty zwrotu opakowań , fakturę wystawia się nie później niż 60 dnia od dnia wydania opakowań .

W świetle cytowanego wyżej przepisu w/w Rozporządzenia oraz w związku z faktem , że sprzedawca detaliczny nie może określić , który z klientów zwrócił dane opakowanie i w jakim terminie od momentu zakupu należy uznać , iż powyższy przepis dotyczy obrotu opakowaniami zwrotnymi /kaucjonowanymi/ w relacji dostawca - sprzedawca detaliczny /odbiorca/.

Dodatkowo
Pytanie podatnika