logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego
Sygnatura
US 39/ZV/831/2004
Data
2004-06-17
Autor
Urząd Skarbowy Warszawa-Wawer
Temat
Podatek od towarów i usług
Słowa kluczowe
Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU)
stawki podatku
usługi geodezyjne
Treść

Usługi geodezyjne związane z projektowaniem sieci telekomunikacyjnych do dnia 30 kwietnia 2004 r. opodatkowane były stawką podatku VAT w wysokości 7%. Stawka ta została wprowadzona ustawą z dnia 9 grudnia 1993 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 129, poz. 599), gdzie w poz. 68 załącznika nr 1 do ustawy wymieniono usługi geodezyjno-kartograficzne KU 36.

Obwieszczeniem Ministerstwa Finansów z dnia 31 marca 1995 r. w sprawie ogłoszenia załączników do ustawy o podatku od towarów i usług z uwzględnieniem nomenklatury wynikającej z Klasyfikacji Wyrobów i Usług w zakresie usług (Dz. U. Nr 44, poz. 231) zmieniona została klasyfikacja usługi na KWiU 74.20.7 (obecnie PKWiU 74.20.7).

Od dnia 1 maja 1995 r. usługi geodezyjno - kartograficzne figurowały pod poz. 59 załącznika nr 3 do ustawy, stanowiącego wykaz towarów i usług, których sprzedaż lub świadczenie jest opodatkowane stawką podatku VAT w wysokości 7%, gdzie wymieniono między innymi usługi naukowe i techniczne doradztwa związanego z problematyką inżynierską wyłącznie w zakresie usług geodezyjno - kartograficznych.

Zgodnie z Klasyfikacją Wyrobów i Usług w grupowaniu KWiU 74.20.7 usługi naukowe i techniczne doradztwa związanego z problematyką inżynierską mieściły się usługi:

  • geologiczne, geofizyczne i inne usługi w zakresie naukowych poszukiwań złóż,
  • wykonywania pomiarów pod powierzchnią ziemi,
  • wykonywania pomiarów powierzchni ziemi,
  • sporządzania map.

Wobec powyższego opodatkowaniem wg stawki 7% podlegały wszystkie usługi geodezyjno-kartograficzne (z wyjątkiem związanych z budownictwem mieszkaniowym opodatkowanych wg stawki 0%, na podstawie odrębnych przepisów).

Dodatkowo
Pytanie podatnika