logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego
Sygnatura
P-1-443/120/04
Data
2004-08-30
Autor
Trzeci Urząd Skarbowy w Lublinie
Temat
Podatek od towarów i usług --> Podatnicy i płatnicy --> Podatnicy
Słowa kluczowe
usługi geodezyjne
Treść

Wyjaśniam, iż zgodnie z art.15 ust.6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych, dlatego też czynności z zakresu administracji publicznej umocowane decyzją administracyjną lub aktem normatywnym z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Jednocześnie zgodnie z §8 ust.1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97 poz. 970) zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Wobec powyżej przedstawionych przepisów czynności obsługi powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wykonywanych przez organy administracji samorządowej w przypadku, gdy są czynnościami z zakresu administracji publicznej umocowanymi decyzją administracyjną lub aktem normatywnym z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, natomiast w przypadku, gdy czynności powyższe związane są z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, lecz wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego są zwolnione od opodatkowania.

Zgodnie z powyższym zadaniem Strony jest określenie umocowania prawnego wykonywanych zadań i zgodnie z tym prawidłowe stosowanie przepisów o podatku od towarów i usług.

Dodatkowo
Pytanie podatnika