logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego
Sygnatura
1MUS-1471/NTR1/443-465/04/HG
Data
2004-11-24
Autor
Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie
Temat
Podatek od towarów i usług --> Wysokość opodatkowania --> Stawki
Słowa kluczowe
czasopisma
poczta elektroniczna
prenumerata
usługi świadczone drogą elektroniczną
Treść

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Warszawie, odpowiadając na pisemne zapytanie w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, informuje:
Z zapytania Spółki wynika, iż jej działalność polegająca na wydawaniu prasy obejmuje m.in. wysyłanie raz w tygodniu gazety internetowej dotyczącej branży nieruchomości do wszystkich jej prenumeratorów, za pośrednictwem poczty elektronicznej. W/w gazeta jest tytułem prasowym posiadającym swój odrębny numer ISSN. W związku z powyższym, Spółka zwróciła się o wyjaśnienie, jaką stawkę podatku należy stosować do sprzedaży wspomnianej gazety.

Art. 41 ustawy o VAT stanowi natomiast, iż stawka podatku wynosi 22% a dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%.
W poz. 49 załącznika nr 3 do ustawy o VAT określono, iż opodatkowane stawką podatku w wysokości 7% są m.in. gazety, magazyny, czasopisma oznaczone stosowanymi symbolami ISSN, wytwarzane metodami poligraficznymi.

Jak wynika z powyższych przepisów, aby móc stosować preferencyjną stawkę podatku w wysokości 7% w odniesieniu do gazet, magazynów i czasopism oprócz stosownego oznaczenia ich wynikającymi z odrębnych przepisów symbolami ISSN, niezbędne jest także wytworzenie ich metodami poligraficznymi, a więc aby miały one postać materialną w formie druku. Natomiast sprzedaż gazety internetowej, rozsyłanej w formie listu elektronicznego na adresy e-mailowe prenumeratorów, nie spełnia w/w przesłanek, a co za tym idzie nie jest możliwe stosowanie w takim przypadku preferencyjnej stawki podatku w wysokości 7%. W związku z powyższym do w/w czynności zastosowanie ma stawka podstawowa, tj. 22%.

Dodatkowo
Pytanie podatnika