logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego
Sygnatura
POIV-443/155/04
Data
2004-12-31
Autor
Urząd Skarbowy w Zamościu
Temat
Podatek od towarów i usług --> Zakres opodatkowania --> Przepisy ogólne --> Czynności opodatkowane
Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja --> Kasy rejestrujące --> Kasy rejestrujące
Słowa kluczowe
kaucje
obrót
opakowania zwrotne
prowadzenie ewidencji
Treść

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 15.12.2004 r. bez znaku w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego uprzejmie informuję:
Zgodnie z § 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 97, poz. 971) jeżeli podatnik sprzedał towar w opakowaniu zwrotnym, pobierając lub określając w umowie za to opakowanie kaucję, wartości opakowania nie uwzględnia się w treści faktury dokumentującej sprzedaż. Fakturę dokumentującą kwotę należności z tytułu niezwrócenia przez odbiorcę opakowań, o których mowa wyżej, wystawia się nie później niż siódmego dnia po dniu, w którym umowa przewidywała zwrot opakowań.
Jeżeli w umowie nie określono daty zwrotu opakowań, fakturę wystawia się nie później niż 60 dnia od dnia wydania opakowań.
Biorąc pod uwagę powyższy przepis, czynność wydania opakowań zwrotnych za pobraniem kaucji, co do zasady nie podlega podatkowi od towarów i usług. Czynność ta będzie stanowić dostawę towarów w sytuacji gdy przedmiotowe opakowanie nie zostanie zwrócone w terminie przewidzianym w umowie dotyczącej zwrotu opakowania lub w terminie 60 dni od dnia wydania opakowania, przy braku w/w umowy.
W przypadku, gdy podatnik zgodnie z art. 111 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ) dokonując sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie indywidualnych gospodarstw rolnych prowadzi ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, wydanie opakowań zwrotnych za pobraniem kaucji powinien rozliczać poza fiskalnymi funkcjami kasy (wpłata i wypłata gotówki). W sytuacji, gdy nie zostaną wypełnione warunki dotyczące zwrotu wydanych opakowań, bedzie miała miejsce dostawa towarów. Przedmiotowa dostawa powinna zostać rozliczona zgodnie z zasadami określonymi przepisem § 22 w/w rozporządzenia.

Dodatkowo
Pytanie podatnika