logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
PP/443-5/05/RB
Data
2005-02-15
Autor
Urząd Skarbowy w Środzie Wielkopolskiej
Temat
Podatek od towarów i usług --> Obowiązek podatkowy --> Zasady ogólne --> Moment powstania obowiązku podatkowego
Słowa kluczowe
kaucje
najem
obowiązek podatkowy
sprzedaż towarów
Treść

Z przedstawionego przez podatnika stanu faktycznego wynika, iż w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zawarł umowy najmu części maszyn rolniczych. Na zabezpieczenie przedmiotu najmu najemca wpłacił kaucję zwrotną w wysokości 100% jego wartości.

Zgodnie z umową opłaty z tytułu najmu zostaną rozliczone w momencie zakończenia umowy najmu i ich wartość zostanie potrącona z wartości zwracanej kaucji. W każdym momencie trwania umowy najemca ma prawo skorzystać z możliwości zakupu przedmiotu najmu po z góry określonej cenie, która jest stała i nie zależy od momentu zawarcia transakcji sprzedaży. W przypadku zakupu przez najemcę przedmiotu najmu nie zostanie on obciążony opłatą za czynsz najmu – opłata zostanie anulowana.Podatnik wskazał również, iż jeden z najemców zgłosił chęć zakupu przedmiotu najmu i zgodnie z umową nie zostanie on obciążony kwotą czynszu za okres najmu.

Z uwagi na powyższe podatnik wnosi o wydanie pisemnej interpretacji w zakresie określenia momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku VAT z tytułu najmu powyższych części maszyn, o ile w ogóle taki obowiązek wystąpi.

Przedstawiając własne stanowisko w sprawie podatnik uznał, iż ze względu na fakt, iż cena zakupu przedmiotu najmu ustalona została w taki sposób, że uwzględnia także przychody z tytułu wynajmu za cały okres wynajmu, nie występuje konieczność wystawienia faktury za najem oraz naliczenia podatku VAT od opłat czynszowych w przypadku zakupu przez najemcę przedmiotu najmu.

Zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt 4 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. Nr 54, poz. 535 ze zm.) obowiązek podatkowy z tytułu najmu powstaje w momencie otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż z upływem terminu płatności określonego w umowie lub fakturze.

Odnosząc się do złożonego wniosku tut. organ podatkowy stwierdza, że skoro w przedstawionej przez podatnika sytuacji opłaty z tytułu najmu są rozliczane zgodnie z zawartą umową w momencie jej zakończenia, a zapłata czynszu w ogóle nie wystąpiła z uwagi na zakup przedmiotu najmu w trakcie trwania umowy i cena sprzedanych części zawiera także kwotę należną z tytułu najmu za cały okres trwania umowy, podatnik nie jest zobowiązany do opodatkowania podatkiem VAT opłat czynszowych i wystawienia faktury VAT z tytułu najmu.

Naczelnik tut. Urzędu Skarbowego informuje, iż powyższa interpretacja dotyczy stanu prawnego na dzień 15 lutego 2005r. i jest wiążąca do czasu zmiany przepisów prawa lub zmiany stanu faktycznego.

Dodatkowo
Pytanie podatnika