logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego
Sygnatura
PP/443/33/04
Data
2004-04-27
Autor
Urząd Skarbowy Kraków-Podgórze
Temat
Podatek od towarów i usług --> Wysokość opodatkowania --> Stawki --> Stawki podatku
Słowa kluczowe
poczta elektroniczna
stawki podatku
usługi
usługi świadczone drogą elektroniczną
Treść

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na zapytanie Spółki z dnia 07.04.2004 r. w sprawie wyjaśnienia, jaką stawkę podatku od towarów i usług należy zastosować przy sprzedaży usług sieci poczty elektronicznej w zakresie wymiany danych i wiadomości (PKWiU 64.20.17), informuje:

Zgodnie z treścią przepisu art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy.

Między innymi zwolnieniem od podatku od towarów i usług objęte są usługi:

    - transmisji danych i wiadomości - wyłącznie usługi dostępu do sieci Internet świadczone na rzecz uczniów, studentów, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli, placówek oświatowych, szkół wyższych, wyższych szkół zawodowych i placówek naukowych Polskiej Akademii Nauk oraz na rzecz państwowych i samorządowych instytucji kultury (poz. nr 13),
    - usługi na dostęp wdzwaniany i szerokopasmowy do Internetu dla użytkowników indywidualnych nieprowadzących działalności gospodarczej na dostęp szerokopasmowy (poz. nr 14).

Wykaz usług zwolnionych od podatku odniesiony jest w załączniku nr 4 do ustawy do czynności identyfikowanych za pomocą klasyfikacji usług PKWiU.

Usługi sieci poczty elektronicznej w zakresie wymiany danych i wiadomości, mieszczące się w grupie PKWiU 64.20.17, nie są wymienione w w/w załączniku nr 4, a zatem podlegają opodatkowaniu według stawki podatku od towarów i usług w wysokości 22%.

W związku z powyższym, stanowisko Podatnika wyrażone we wniosku o udzielenie informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, należy uznać za prawidłowe.

Dodatkowo
Pytanie podatnika