logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego
Sygnatura
US-PV/443-30/04
Data
2004-12-31
Autor
Urząd Skarbowy w Ustrzykach Dolnych
Temat
Podatek od towarów i usług --> Zakres opodatkowania --> Przepisy ogólne --> Wyłączenia
Podatek od towarów i usług --> Podatnicy i płatnicy --> Podatnicy
Słowa kluczowe
organ administracji publicznej
organ władzy publicznej
umowa cywilnoprawna
usługi geodezyjne
Treść

W związku z wniesionym zapytaniem z dnia 29.11.2004 r. (znak: FN.0718-35/04) dotyczącym stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ustrzykach Dolnych, stosownie do postanowień wynikających z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), uprzejmie wyjaśnia:

Starostwo w zapytaniu prosi o wyjaśnienie, czy do opłat za usługi geodezyjne i kartograficzne wynikające z art. 40 ust. 5 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 17.05.1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 100, poz. 1086 ze zm.) naliczanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 19.02.2004 r. (Dz. U. Nr 37, poz. 333) w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego ma zastosowanie art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535). Z zajętego w sprawie stanowiska pytający wskazał na zastosowanie art. 6 pkt 2 oraz na art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług.

Rozpatrując powyższe stwierdzić należy, że art. 6 zawiera zamknięty katalog czynności, do których nie stosuje się przepisów ustawy. W punkcie 2 ustawodawca wyłącza spod ustawy czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy. Intencją ustawodawcy przy okazji opodatkowania pewnych rodzajów działalności było nie stworzyć wrażenia ich legalizacji, np. prostytucji sprzecznej z zasadami współżycia społecznego, czy stręczycielstwa podlegającego karze określonej w kodeksie karnym. Natomiast na podstawie przepisów zawartych w art. 15 ust. 6 ustawy nie uznaje się za podatnika organów administracji publicznej i urzędów administracji publicznej w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Z powyższego wynika, że organy władzy publicznej oraz urzędy je obsługujące, są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te organy (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy, itp., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych). Bowiem tylko w tym zakresie ich czynności mają charakter działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

Dodatkowo
Pytanie podatnika