logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego
Sygnatura
PP-2-443/34/04
Data
2004-07-26
Autor
Urząd Skarbowy Kraków-Krowodrza
Temat
Podatek od towarów i usług --> Wysokość opodatkowania --> Stawki --> Stawki podatku
Podatek od towarów i usług --> Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe --> Przepisy przejściowe i końcowe --> Okresy przejściowe
Podatek od towarów i usług --> Wysokość opodatkowania --> Zwolnienia --> Zwolnienie od podatku
Słowa kluczowe
mapa
park
stawki podatku
usługi geodezyjne
usługi leśne
usługi związane z leśnictwem
zwolnienia z podatku od towarów i usług
Treść

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Krowodrza w odpowiedzi na pismo z dnia 17 maja 2004 r. (data wpływu do tut. organu podatkowego - 18.05.2004 r.), w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, działając na podstawie art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje:

Spółka zwróciła się z prośbą o potwierdzenie prawidłowości stosowanych stawek podatku od towarów i usług po 01.05.2004 r. na następujące usługi:
1. wykonywanie planów urządzania lasów PKWiU 02.02.10-00.90 - zdaniem Spółki usługi opodatkowane stawką 3% do 30.04.2008 r. na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) - jako wymienione w załączniku nr 6,
2. usługi związane ze szkółkami leśnymi PKWiU 02.02.10-00.10 - zdaniem Spółki usługi opodatkowane stawką 3% do 30.04.2008 r. na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535) - jako wymienione w załączniku nr 6,
3. wykonywanie planów ochrony rezerwatów przyrody i parków narodowych, sklasyfikowane przez GUS wg PKWiU 92.53.12-00.00 - zdaniem Spółki usługi zwolnione na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy o podatku od towarów i usług - jako wymienione w załączniku nr 4,
4. usługi geodezyjne i usługi w zakresie sporządzania map numerycznych PKWiU 74.20.74-00.00 - zdaniem Spółki usługi opodatkowane stawką 22% na podstawie art. 41 ust. 1 ww. ustawy o podatku od towarów i usług,
5. inwentaryzacje przyrodniczo leśne dla gmin PKWiU 74.20.52-00.00 - zdaniem Spółki usługi opodatkowane stawką 22% na podstawie art. 41 ust. 1 ww. ustawy o podatku od towarów i usług,
6. sprzedaż narzędzi leśnych PKWiU 29.32.40-70.90 - zdaniem Spółki usługi opodatkowane stawką 22% na podstawie art. 41 ust. 1 ww. ustawy o podatku od towarów i usług.

Stanowisko Spółki zawarte w ww. piśmie jest prawidłowe.

Dodatkowo
Pytanie podatnika