logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
PP-443/35-2/05
Data
2005-08-24
Autor
Urząd Skarbowy w Żninie
Temat
Podatek od towarów i usług --> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe
Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja --> Faktury
Słowa kluczowe
faktura
kaucje
obrót
opakowania zwrotne
Treść

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14a § 1 oraz 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Z 2005 roku Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w związku ze złożonym w dniu 22 czerwca 2005 roku (uzupełnionym dn. 04 lipca 2005r) przez Podatnika – Panią … wnioskiem o interpretację przepisów w zakresie podatku od towarów i usług, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Żninie

postanawia

uznać za prawidłowe stanowisko przedstawione w pkt 4 wniosku w sprawie obrotu opakowaniami zwrotnymi.

Uzasadnienie

W dniu 22 czerwca 2005r do tut. Urzędu wpłynął wniosek Podatnika – Pani … o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług w indywidualnej sprawie. Powyższy wniosek uzupełniono w wyniku wezwania tut. Organu w dniu 04.07.05r

Z przedstawionego w punkcie 4 wniosku oraz uzupełnieniu wniosku stanu faktycznego wynika, że Strona sprzedając towar w opakowaniu zwrotnym, nie pobiera kaucji ani też nie określa jej w umowie z klientami. Wartość opakowania uwzględnia w fakturze dokumentującej sprzedaż towaru. Natomiast w przypadku zwrotu opakowań, wystawiane są faktury korygujące. Wnioskodawca wystawia fakturę na towar i opakowania w momencie wydania, a wszelkie późniejsze zwroty lub reklamacje uznawane są odbiorcom poprzez wystawienie faktur korygujących. Zdaniem Podatnika, przepisy § 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 roku w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 971), dają prawo ale nie zobowiązują do pobierania kaucji za wydane opakowania.

Ustosunkowując się do przedstawionego powyżej stanu faktycznego, stwierdza się co następuje:

W przypadku gdy sprzedawca nie pobrał za opakowania zwrotne kaucji, ani nie określił tej kaucji w umowie z odbiorcą, wówczas wartość opakowania zwrotnego należy uwzględnić w fakturze dokumentującej sprzedaż towaru.

Warunkiem koniecznym bowiem dla nie uwzględnienia wartości opakowań w treści faktury dokumentującej sprzedaż, jest pobranie kaucji lub określenie jej w umowie.

Ponadto w sytuacji, kiedy kontrahent dokonuje zwrotu opakowań, należy wystawić fakturę korygującą według ogólnych zasad dotyczących zwrotu towaru. Nie mają w tym względzie zastosowania przepisy § 19 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 roku, które określają zasady wystawiania faktur dokumentujących sprzedaż towaru w opakowaniu zwrotnym w sytuacji, gdy jest pobierana lub określona w umowie za to opakowanie kaucja.

Słusznie stwierdza Podatnik, że cytowane przepisy nie nakazują pobierania kaucji, wskazują tylko, że pobranie kaucji lub określenie jej w umowie jest warunkiem nie fakturowania opakowań w momencie wydania towaru.

Naczelnik tut. Urzędu informuje, że od 1 czerwca 2005 roku obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 roku w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798). Przy czym treść § 19 tegoż rozporządzenia jest tożsama z treścią § 22 powołanego przez Stronę rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2004r w sprawie zwrotu podatku ...(Dz. U. Nr 97, poz. 971).

Powyższa interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Nie jest wiążąca dla Podatnika, wiąże natomiast organy podatkowe i skarbowe właściwe dla wnioskodawcy do czasu jej zmiany albo uchylenia.

Na niniejsze postanowienie służy Stronie prawo zażalenia do Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w terminie siedmiu dni od dnia jego doręczenia za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Żninie.

Dodatkowo
Pytanie podatnika