logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego
Sygnatura
OP.005/141/2004
Data
2004-12-20
Autor
Drugi Urząd Skarbowy w Tarnowie
Temat
Podatek od towarów i usług --> Wysokość opodatkowania --> Stawki --> Stawki podatku
Słowa kluczowe
kaucje
opakowania zwrotne
podatek od towarów i usług
stawki podatku
Treść

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Tarnowie, w odpowiedzi na pismo znak: (...) z dnia 27.10.2004 r. (data wpływu do tutejszego Urzędu 03.11.2004 r.) w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego, wyjaśnia, co następuje:

Zgodnie z § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 971), jeżeli podatnik sprzedał towar w opakowaniu zwrotnym, pobierając lub określając w umowie za to opakowanie kaucję, wartości opakowania nie uwzględnia się w treści faktury dokumentującej sprzedaż. Natomiast w myśl § 22 ust. 2 tego rozporządzenia, fakturę dokumentującą kwotę należności z tytułu niezwrócenia przez odbiorcę opakowań zwrotnych wystawia się nie później niż siódmego dnia po dniu, w którym umowa przewidywała zwrot opakowań. Jeżeli w umowie nie określono daty zwrotu opakowań, fakturę wystawia się nie później niż 60 dnia od dnia wydania opakowań.
Zapis ten wskazuje na to, że w przypadku niezwrócenia w określonym umownie terminie wydawanych za kaucją opakowań zwrotnych, u podatnika pojawia się dostawa towarów (opakowań) jako czynność podlegająca opodatkowaniu. Podstawą opodatkowania będzie, w takim przypadku, uiszczona (bądź tylko należna) kaucja, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Obowiązek podatkowy powstanie z chwilą wystawienia faktury, zgodnie z regułą określoną powyżej w § 22 ust. 2 rozporządzenia, a więc nie później niż siódmego dnia po dniu, w którym umowa przewidywała zwrot opakowań, a w przypadku braku takiego umownego terminu - w 60 dniu od dnia wydania opakowań.

Inaczej jednak wygląda dostawa towarów na rzecz indywidualnych „anonimowych" klientów, jaka ma miejsce w sytuacji, o której podatnik informuje, np. w przypadku sprzedaży butelki piwa w opakowaniu kaucjonowanym. Zastrzeżenia dotyczące terminu zwrotu opakowania nie znajdują tu zastosowania. Ponieważ opakowania zwrotne nie są już objęte zwolnieniem przedmiotowym (tak jak to było przed 1 maja 2004 r.), zdaniem Naczelnika tutejszego Urzędu, wydanie opakowania wraz z towarem należałoby potraktować nie jako wydanie za kaucją, lecz jako opodatkowaną dostawę towaru. Późniejszy zwrot opakowań od „anonimowych dostawców" należałoby potraktować odpowiednio jako zwrot towaru opodatkowanego, skutkującego korektą zmniejszającą opodatkowany obrót. Niezwrócone opakowania pozostawałyby w ewidencji podatnika jako sprzedaż opodatkowana.

Zatem obrót towarami, które mogą być użyte jako opakowania zwrotne, podlega opodatkowaniu według właściwej stawki niezależnie od tego, czy jest dokonywany przez producenta lub importera nowych opakowań, czy też przez inny podmiot, np. przez sprzedawcę detalicznego.

Dodatkowo
Pytanie podatnika