logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego
Sygnatura
1MUS/DPF/415/38/2004
Data
2004-04-23
Autor
Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie
Temat
Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników --> Obowiązek obliczania i poboru przez płatników zaliczek
Słowa kluczowe
banki
emerytura
osobowość prawna
podatek dochodowy od osób fizycznych
rachunek bankowy
renta zagraniczna
Treść

Z przedstawionego przez firmę stanu faktycznego wynika, że przelewy z tytułu rent i emerytur zagranicznych są ewidencjonowane bezpośrednio na rachunku beneficjenta, w banku, w którym ma on otwarty rachunek. W przypadku, gdy Bank realizuje zlecenie zagranicznego korespondenta, dotyczące płatności z tytułu rent i emerytur na rzecz osób fizycznych, posiadających rachunki rozliczeniowe w innych polskich bankach, rozliczenie odbywa się w ten sposób, że środki przekazywane są drogą elektroniczną na rachunki beneficjentów w tych bankach.

Zgodnie z przepisem art. 8 ustawy Ordynacja podatkowa płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu. Banki, które dokonują wypłaty emerytur i rent z zagranicy stosują przepisy art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.), który stanowi, iż do poboru zaliczek miesięcznych jako płatnicy są obowiązane osoby prawne i ich jednostki organizacyjne, które dokonują wypłaty emerytur i rent z zagranicy – od wypłaconych przez nie emerytur i rent.

Stosownie do powołanych przepisów – płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych nie jest bank pośredniczący w realizacji zlecenia. Jest tym płatnikiem wyłącznie bank dokonujący wypłaty emerytur i rent z zagranicy, a więc ten bank, w którym beneficjent posiada swój rachunek.

Dodatkowo
Pytanie podatnika