logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
P-1-443/93/2005
Data
2005-09-29
Autor
Trzeci Urząd Skarbowy w Lublinie
Temat
Podatek od towarów i usług
Podatek od towarów i usług --> Wysokość opodatkowania --> Stawki --> Stawki podatku
Słowa kluczowe
stawki podatku
usługi geodezyjne
Treść

Tutejszy Organ informuje, że usługi geodezyjne mimo iż są czynnościami pośrednio związanymi z robotami budowlanymi nie stanowią robót budowlanych. Zatem nie mogą korzystać z przywileju stosowania obniżonej stawki podatku od towarów i usług którą objęta jest większość usług budowlanych. Usługi geodezyjne sklasyfikowane są wg PKWiU 74.20.7 "Usługi doradztwa naukowego i technicznego związanego z problematyką inżynierską". W ustawie z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.) usługi naukowo-techniczne nie zostały wymienione jako czynności opodatkowane obniżoną stawką VAT. Również rozporządzenie wykonawcze do nowej ustawy o VAT nie obniżyło stawki na usługi geodezyjne. Z powyższego wynika, że na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o VAT („stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1”) stawka podatku VAT na te usługi wynosi 22%. Nie ma tu znaczenia fakt, że wym. przez Spółkę usługi geodezyjne związane są z budynkiem mieszkalnym. Biorąc pod uwagę powyższe prezentowane w zapytaniu stanowisko Strony, w ocenie organu podatkowego, jest nieprawidłowe. Powyższa interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego na dzień wydania niniejszego postanowienia.

Dodatkowo
Pytanie podatnika