logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
PD-Ia-415-24/05
Data
2005-11-28
Autor
Urząd Skarbowy w Lesznie
Temat
Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Koszty uzyskania przychodów --> Pojęcie i wysokość kosztów uzyskania przychodów
Słowa kluczowe
czynsz
kaucje
koszty uzyskania przychodów
Treść

Pismem z dnia 28 października 2005r. podatnik zwrócił się do tut. urzędu o interpretację zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie

Z przedstawionego przez wnioskodawcę stanu faktycznego wynika, że prowadzi działalność gospodarczą .Jako podmiot gospodarczy zawarł umowę dzierżawy maszyny do rozdrabniania mięsa. Umowę zawarto na okres 12 miesięcy ustalając miesięczny czynsz dzierżawny. Ponadto zgodnie z umowę zobowiązany jest do zapłaty :1/ kaucji - tytułem zabezpieczeniem prawidłowej eksploatacji urządzenia,2/ jednorazowej opłaty stanowiącej koszt montażu, uruchomienia, transportu i przeszkolenia osób obsługujących.Dodatkowo po zakończeniu umowy podatnik zaznacza, że będzie mógł nabyć maszynę na własność .

Zdaniem podatnika czynsz dzierżawny, jednorazowa opłata są kosztem uzyskaniam przychodu, z wyjatkiem kaucji.

Ustosunkowując się do wyżej przedstawionych kwestii stwierdza się co następuje: Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz.U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm. ) kosztami uzyskania przychodu z poszczególnego źrodła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23Opłacony czynsz dzierżawny za maszynę oraz jednorazowa opłata zgodnie z w/w artykułem będą stanowiły koszt uzyskania przychodu .

Kaucja natomiast nie jest instytucją prawa cywilnego, jednak jest powszechnie używana w kontraktach. Jest pojęciem używanym w sytuacjach gdy stanowi zabezpieczenie prawidłowego wykonania umowy, i co do zasady, podlega zwrotowi w przypadku należytego jej wykonania. Stanowi więc pieniężną gwarancję dotrzymania warunków umowy. Ze swej istoty kaucja jest świadczeniem zwrotnym, chociaż w niektórych sytuacjach może zostać przez przyjmującego zatrzymana. Umowa powinna zawierać moment, w którym kaucja podlega zwrotowi lub kiedy może zostać przez wynajmującego zatrzymana.Należy więc stwierdzić, iż istotą kosztu uzyskania jest poniesienie wydatku w celu uzyskania przychodu. Wpłata kaucji nie stanowi wydatku, jest bowiem należnością podlegającą zwrotowi.Biorąc pod uwagę powyższe uregulowania nie ma przeszkód by czynsz dzierżawny, jednorazową opłatę, oprócz kaucji zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Powyższa interpretacja została wydana w oparciu o stan faktyczny przedstawiony we wniosku Podatnika oraz stan prawny obowiązujacy w tym dniu.

Dodatkowo
Pytanie podatnika