logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
ZP/443-20/3599/05
Data
2005-12-07
Autor
Urząd Skarbowy w Złotowie
Temat
Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja --> Faktury
Podatek od towarów i usług --> Podatnicy i płatnicy --> Podatnicy
Słowa kluczowe
fakturowanie
opłata administracyjna
starostwo
usługi geodezyjne
zadania publiczne
Treść

Wnioskodawca przedstawiając w piśmie stan faktyczny wskazał, iż świadczy on usługi w ramach zasobu geodezyjnego i kartograficznego przy pomocy geodety powiatowego wchodzącego w skład Starostwa Powiatowego. Za powyższe czynności pobiera opłaty określone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 19.02.2004r. (Dz. U. Nr 37, poz.333) w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także wyrysów i wpisów z operatu ewidencyjnego. Wnioskodawca przedstawił symbol PKWiU, w ramach którego został sklasyfikowany rodzaj świadczonych usług - 75.13.13-00 jako usługi administracji publicznej w zakresie zasobów mineralnych i górnictwa, produkcji i budownictwa. Jednostka wystawia faktury VAT z tyt. opłat za czynności geodezyjne, uważając to za zgodne z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Złotowie stwierdza, iż stanowisko podatnika w przedmiotowej sprawie jest nieprawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) - nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.
Wykonywane przez Starostwo czynności związane z udostępnianiem danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, udzielanie informacji, a także wykonywanie wyrysów i wpisów z operatu ewidencyjnego na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne należą do kategorii spraw z zakresu administracji publicznej, za wykonywanie których pobierane są opłaty określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 19.02.2004r.

Opłata za ww. czynności jest, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych, daniną publiczną, obowiązek jej wniesienia wynika bowiem z przepisów o charakterze publicznoprawnym. Reasumując - jeżeli podatnik, będący organem władzy publicznej, który na mocy przepisów prawa został zobligowany do wykonywania określonej czynności, za którą pobiera ściśle określoną opłatę to czynność ta nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT i nie rodzi obowiązku wystawienia faktur VAT.

Informacja została udzielona w oparciu o stan faktyczny przedstawiony w zapytaniu oraz stan prawny obowiązujący w dniu jej wydania.

Dodatkowo
Pytanie podatnika