logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
PP/443-32/06
Data
2006-05-24
Autor
Urząd Skarbowy w Białej Podlaskiej
Temat
Podatek od towarów i usług --> Zakres opodatkowania
Słowa kluczowe
kaucje
opakowania zwrotne
Treść

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm. ) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:
1) odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju,
2) eksport towarów,
3) import towarów,
4) wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju,
5) wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.
Kaucja, zgodnie z definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego(PWN, Warszawa 1996r.), jest to suma pieniężna złożona jako gwarancja dotrzymania zobowiązania i stanowiąca odszkodowanie w razie nie dopełnienia zobowiązania należnego sprzedawcy.
Z pisma Podatniczki wynika, że opakowania są traktowane jako opakowania zwrotne.
W świetle powyższej definicji wydanie opakowania zwrotnego w zamian za kaucję nie stanowi odpłatnej dostawy towarów o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.Wobec powyższego kwota pobranej i zwróconej kaucji nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ( VAT).
Jak wynika z zapisu art. 111 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej oraz prowadzących działalność gospodarczą w formie indywidualnych gospodarstw rolnych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku (VAT) należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących
Dla rozliczeń opakowań o których mowa w pytaniu, jako nie podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT, prawidłowym będzie ewidencjonowanie wpłat i wypłat gotówki stanowiących kaucję poza funkcjami fiskalnymi kasy.
Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Podatniczkę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

Dodatkowo
Pytanie podatnika