logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego
Sygnatura
I MUS-1471/VUR2/443-108/04/BZ
Data
2004-06-14
Autor
Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie
Temat
(Podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy) --> Przepisy ogólne --> Podatnicy
Słowa kluczowe
oddział
osobowość prawna
podmiot zagraniczny
Treść

Zgodnie z art 157 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 53, poz. 535) podatnicy zarejestrowani na ostatni dzień przed dniem, o którym mowa w art. 176 pkt 2, na podstawie art. 9 ustawy wymienionej w art. 175, z wyłączeniem podatników wymienionych w art. 5 ust. 2 ustawy wymienionej w art. 175, będą uważani za podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT, z tym że podatnicy, którzy w zgłoszeniu rejestracyjnym, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 175, zgłosili, że będą składać deklaracje podatkowe dla podatku od towarów i usług, zostaną uznani za podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT czynni, a pozostali - za podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT zwolnieni, bez konieczności potwierdzania tego faktu przez naczelnika urzędu skarbowego.

Jak wynika z pisma Spółki jest ona zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym i posiadającym osobowość prawną oddziałem przedsiębiorcy zagranicznego w Polsce. Oznacza to, iż przepis art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 08.01.1993r. nie miał zastosowania do Spółki.

Powołany na wstępie przepis art. 157 oznacza, iż zakłady (oddziały) osoby prawnej, które na podstawie art. 5 ust. 2 nieobowiązującej już ustawy, były do dnia 12.03.2004r. zarejestrowane jako odrębni podatnicy podatku od towarów i usług, nie mogą korzystać dłużej z tej możliwości. Przepis ten odnosił się do zakładów (oddziałów) osób prawnych, które jako takie nie posiadały samodzielnie osobowości prawnej. Podatnik zaś posiada samodzielną osobowość prawną.

Uwzględniając powyższe należy stwierdzić, iż świetle przepisów ustawy o VAT z 11.03.2004r. Spółka po 30.04.2004r. nadal jest podatnikiem podatku od towarów usług.

Dodatkowo
Pytanie podatnika