logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego
Sygnatura
us.21/ad/415/14/04r
Data
2004-06-14
Autor
Urząd Skarbowy w Pruszkowie
Temat
Podatek dochodowy od osób fizycznych
Słowa kluczowe
koszty uzyskania przychodów
opłata
poczta elektroniczna
Treść

Zgodnie z art.22 ust.1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych / Dz..U. z 2000 roku Nr.14 poz.176 z póżn. zm / kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego żródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, mające ścisły związek między ich poniesieniem , a powstaniem lub zwiększeniem przychodu, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art.23 ust.1 tej ustawy.

Jeżeli działalność gospodarcza prowadzona jest w budynku ,w którym podatnik zamieszkuje koszty związane ze zużyciem energii elektrycznej , ogrzewania itp. rozlicza proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni użytkowej .

Zgodnie z § 12 ust.3 pkt.1 i 2 Rozporządzenia Min.Fin. z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów /Dz. U. z dnia 26 sierpnia 2003 roku Nr 152, poz.1475 ze zm./ podstawą zapisów w księdze są między innymi faktury, faktury VAT, rachunki , faktury korygujące oraz inne dowody wymienione w § 13 i 14 tego rozporządzenia, stwierdzające faktyczne dokonanie operacji gospodarczej zgodnie z jej rzeczywistym przebiegiem.

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że dokumentem potwierdzającym poniesienie wydatku w przypadku dokonywania opłat pocztą elektroniczną będzie dowód wewnętrzny, dotyczący wydatku w części przypadającej na działalność gospodarczą , faktura obejmująca całość opłat na te cele oraz wyciąg bankowy, potwierdzający poniesienie wydatku.

Dodatkowo
Pytanie podatnika