logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
PDP-415/4/Int 5/07
Data
2007-02-26
Autor
Urząd Skarbowy w Nowym Targu
Temat
Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Zryczałtowany podatek dochodowy --> Przepisy ogólne
Słowa kluczowe
karta podatkowa
opodatkowanie
sprzedaż za pośrednictwem internetu
usługi krawieckie
wyłączenie z karty podatkowej
Treść

P O S T A N O W I E N I E

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Targu działając na podstawie art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15 stycznia 2007 r. (data wpływu 15.01.2007 r.) złożone przez podatnika w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych stwierdza, że przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe.

U Z A S A D N I E N I E

Stan faktyczny przedstawiony przez podatnika w złożonym wniosku:
Z przedstawionego przez Panią stanu faktycznego wynika, że zamierza Pani rozpocząć działalność gospodarczą w zakresie usług krawieckich. Usługi te chciałaby Pani sprzedawać w Internecie za pomocą serwisów aukcyjnych. Działalność polegałaby na szyciu odzieży uwzględniając indywidualne życzenia klienta (takie jak np. długość rękawa, długość spodni itp.) i dystrybucji za pośrednictwem serwisów aukcyjnych skierowanych do indywidualnych odbiorców. Szycie odzieży następować będzie fizycznie po dokonaniu wpłaty ceny w skład, której będą wchodzić: cena materiału plus cena usługi.
Powyższym pismem z dnia 15.01.2007 r. zwróciła się Pani z zapytaniem, czy usługi te mogą być opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej, o której to mowa w rozdziale 3 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144, poz. 930 ze zm.)?.
Stanowisko wnioskodawcy:
Zdaniem Pani powyższa działalność może korzystać z tej formy opodatkowania z uwagi na fakt, iż zostały wyczerpane znamiona w załączniku nr 1 obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 10 listopada 2006 r. (M.P. Nr 81, poz. 816), ponieważ zgodnie z ww. aktem przy prowadzeniu działalności dopuszczalne jest – poza usługami, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – wytwarzanie: przedmiotów (wyrobów) na indywidualne zamówienia z materiałów własnych wykonawcy uwzględniające życzenia zamawiającego jeżeli przedmioty (wyroby) te nie są przeznaczone przez zamawiającego do dalszej odsprzedaży lub nie służą zamawiającemu do celów wytwórczych lub usługowych jako surowce, materiały, półfabrykaty , elementy, części.
Ocena prawna stanowisko wnioskodawcy:
W załączniku Nr 4 do ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144 poz. 930 ze zm.) zwanej dalej u. p. u. z., zawarta jest charakterystyka działalności usługowej objętej opodatkowaniem w formie karty podatkowej.
Pozycja 44 zawiera zakres działalności: usługi krawieckie, obejmujące przedmiot działalności: szycie miarowe ubiorów i okryć damskich, męskich i dziecięcych, np.: kostiumy, kurtki, wdzianka, płaszcze letnie, płaszcze zimowe, spodnie, marynarki, prochowce z podpinką, ubiory sportowe, fraki, smokingi, sutanny, mundury, z wszelkich materiałów, w tym również ze skór licowych i materiałów skóropodobnych oraz pelis z użyciem skór futerkowych naturalnych i sztucznych, pokrywanie błamów, naprawa i renowacja ubrań i okryć, wyrób, naprawa i renowacja odzieży lekkiej damskiej i dziecięcej, jak: bluzki, sukienki, suknie, spódnice, spodnie, spodniumy, prochowce, wiatrówki, fartuchy, kombinezony, ubiory sportowe, ubiory plażowe, odzież młodzieżowa lekka itp. szycie ocieplanej odzieży dla dzieci do lat 6, inne prace i czynności towarzyszące, niezbędne do całkowitego wykonania i wykończenia wyrobu lub świadczonej usługi. Kwalifikując dany przedmiot działalności do konkretnego zakresu działalności (usługi krawieckie) należy uwzględnić również objaśnienia do tabeli miesięcznych stawek podatku dochodowego w formie karty podatkowej. (Część I. Działalność usługowa oraz wytwórczo - usługowa), zawarte w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie stawek karty podatkowej, kwoty do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług z wyjątkiem świadczeń dla ludności oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujących w 2007 r. (M.P. Nr 81, poz. 816), które w pkt 3 zawierają informację jn..
Przy prowadzeniu działalności wymienionej w tej części tabeli dopuszczalne jest, poza usługami, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 p. d.p.d., wytwarzanie:
a) przedmiotów (wyrobów) z materiału powierzonego przez zamawiającego,
b) przedmiotów (wyrobów) na indywidualne zamówienie z materiałów własnych wykonawcy, w tym także połączone z czynnościami ich instalowania, uwzględniające indywidualne cechy przedmiotów (wyrobów) lub życzenia zamawiającego
- jeżeli przedmioty (wyroby) te nie są przeznaczone przez zamawiającego do dalszej odsprzedaży lub nie służą zamawiającemu do celów wytwórczych lub usługowych jako surowce, materiały, półfabrykaty, elementy, części.
Mając na uwadze przywołane przepisy prawa podatkowego, może Pani korzystać z opodatkowania w formie karty podatkowej wykonując działalność usługową w zakresie krawiectwa w warunkach opisanych we wniosku.
Powyższa interpretacja:
- zgodnie z art. 14a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa niniejsza interpretacja dotyczy stanu fatycznego przedstawionego przez wnioskodawcę.
- stosownie do art. 14b § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej i może zostać zmieniona albo uchylona wyłącznie w drodze decyzji, w trybie określonym w § 5.

Dodatkowo
Pytanie podatnika