logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
1472/RPP1/443-711/06/SZU
Data
2007-01-23
Autor
Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie
Temat
Podatek od towarów i usług --> Zakres opodatkowania --> Przepisy ogólne --> Czynności opodatkowane
Podatek od towarów i usług --> Podstawa opodatkowania --> Podstawa opodatkowania
Podatek od towarów i usług --> Obowiązek podatkowy --> Zasady ogólne --> Moment powstania obowiązku podatkowego
Słowa kluczowe
części zapasowe
kaucja gwarancyjna
kontrahent zagraniczny
obrót
opodatkowanie
pojazd samochodowy
sprzedaż
Treść

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005r., Nr 8, poz. 60) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w związku z wnioskiem z dnia 15.11.2006r., (data wpływu do tutejszego Urzędu 16.11.2006r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do sposobu i zakresu zastosowania przepisów prawa podatkowego

postanawia

uznać stanowisko Podatnika za nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

Zgodnie z treścią wniosku, Spółka prowadzi działalność polegającą na sprzedaży detalicznej pojazdów samochodowych oraz części zamiennych do nich. W przypadku, gdy sprzedawane samochody lub części nie są dostępne w magazynach Podatnika na terenie Polski, są one sprowadzane od zagranicznych kontrahentów. Klient składa zamówienie, w którym określa parametry zamawianego produktu – często bardzo specyficzne. Z uwagi na indywidualny charakter zamówień, w przypadku rezygnacji przez klienta, sprzedaż zamówionego towaru przez Podatnika jest utrudniona i ponosi on koszty związane z przechowywaniem, a niejednokrotnie koszty nabycia tego towaru. W celu ograniczenia wycofywania się klientów z zakupu zamówionych towarów, Spółka planuje zawieranie umowy, na podstawie której klient wpłacałby pewną sumę tytułem kaucji gwarancyjnej, która podlegałaby przepadkowi na rzecz Wnioskodawcy, w sytuacji nie zawarcia umowy sprzedaży z winy klienta. W przypadku dojścia transakcji do skutku, lub nie zawarcia umowy z winy sprzedawcy, kaucja gwarancyjna byłaby zwracana klientowi przez Spółkę, w formie gotówki, przelewu bankowego lub w drodze potrącenia wierzytelności klienta z tytułu zwrotu kaucji z wierzytelnością Spółki tytułem ceny za nabywany produkt. Zdaniem Wnioskodawcy, w opisanym stanie faktycznym, pobranie kaucji gwarancyjnej nie stanowi czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT, gdyż nie jest wymienione w art. 5 ustawy o VAT i nie wchodzi w zakres definicji obrotu określonej w art. 29 ust. 1 i 2 ustawy o VAT. W opinii Strony czynność taka nie stanowi dostawy towarów, odpłatnego świadczenia usług i nie jest też zapłatą części należności, ponieważ nie stanowi świadczenia na poczet przyszłej umowy sprzedaży zamawianego produktu. Kaucja nie może być traktowana jako część zapłaty, bowiem w przypadku wykonania umowy jest zwracana klientowi i nie stanowi części ceny produktu. Zdaniem Strony, rozliczenie w formie potrącenia z wierzytelnością Spółki jest tylko techniczną kwestią rozliczenia.

Dodatkowo
Pytanie podatnika