logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
362000-RPA-9105-22/06/AL
Data
2007-01-15
Autor
Urząd Celny II w Łodzi
Temat
Podatek akcyzowy
Słowa kluczowe
dokumenty
handlowiec zarejestrowany
nabycie wewnątrzwspólnotowe
napoje alkoholowe
Treść

Postanowienie

Na podstawie art. 216, art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r., Dz. U. Nr 8, poz. 60 i zm.) w związku z zapytaniem podatnika z dnia 31.10.2006r. Naczelnik Urzędu Celnego II w Łodzi uznaje stanowisko wnioskodawcy zawarte we wniosku - pytanie nr 2 - za prawidłowe.

Uzasadnienie

Stan faktyczny: Spółka z o.o. „E-P” współpracuje z firmami bułgarskimi, będącymi producentami i dostawcami win. Spółka kontynuując realizacje kontraktów na dostawy do Polski win od bułgarskich kontrahentów będzie funkcjonowała jako zarejestrowany handlowiec.

Pytanie podatnika nr 2: Jakie dokumenty są wymagane, zwłaszcza ze strony dostawcy?

Stanowisko podatnika: Dostawca ma obowiązek wystawienia faktury handlowej oraz administracyjnego dokumentu towarzyszącego.

Odpowiedź: Zgodnie z treścią art. 27 ust. 4 ustawy o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29 z 2004r. z późn. zm.) jeżeli procedura zawieszenia poboru akcyzy związana jest z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych zharmonizowanych to warunkiem zawieszenia poboru akcyzy jest łączne spełnienie przez podatnika następujących warunków: 1. dołączenie do przewożonych wyrobów akcyzowych zharmonizowanych administracyjnego dokumentu towarzyszącego, 2. złożenie we właściwym urzędzie celnym zabezpieczenia akcyzowego. Zgodnie z art. 39 ust. 5 Ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29 poz. 257 z późn. zm.) zarejestrowany handlowiec jest obowiązany:1.potwierdzić odbiór wyrobów akcyzowych zharmonizowanych przez uzyskanie pieczęci właściwego urzędu celnego na administracyjnym dokumencie towarzyszącym2.prowadzić ewidencję nabytych wyrobów akcyzowych zharmonizowanych.Wzór formularza ADT stosowanego przy przemieszczaniu wyrobów akcyzowych zharmonizowanych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, sposób obiegu kart ADT, sposób potwierdzania ich odbioru oraz sposób postępowania w przypadku braku zwrotu ADT, jak również przypadki, w których urząd celny potwierdza nabycie wewnątrzwspólnotowe oraz sposób prowadzenia ewidencji ADT określa rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.04.2004r. w sprawie dokumentacji związanej z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych zharmonizowanych (Dz. U. Nr 81 z 2004r. poz. 744)

Pouczenie: Powyższa interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia, nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej – do czasu jej zmiany lub uchylenia w drodze decyzji. Na niniejsze postanowienie przysługuje zażalenie. Postanowienie, na które służy zażalenie Strona może złożyć do Dyrektora Izby Celnej w Łodzi za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Celnego II w Łodzi w terminie 7 dni od dnia doręczenia.

Dodatkowo
Pytanie podatnika