logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
PM/436-2/2007/PC
Data
2007-05-21
Autor
Pierwszy Urząd Skarbowy w Gdyni
Temat
Podatek od czynności cywilnoprawnych --> Obowiązek podatkowy
Podatek od czynności cywilnoprawnych --> Przedmiot opodatkowania --> Wyłączenia
Słowa kluczowe
podatek od czynności cywilnoprawnych
umowa nienazwana
wyłączenie
Treść

POSTANOWIENIE

Na podstawie z art.14a §1 i §4 ustawy z dnia 29.08.1997r – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 14.01.2005r Dz. U. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku strony złożonego dnia 06.04.2007r, o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu nieodpłatnej cesji -Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdyni stwierdza, że stanowisko strony przedstawione w tym wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

Z przedstawionego przez stronę stanu faktycznego wynika, iż Przedsiębiorstwo z siedzibą w Gdyni jako dealer samochodów zajmuje się m.in. pośrednictwem leasingowym. Wymienione Przedsiębiorstwo zawiera z klientem umowę sprzedaży samochodu a następnie nabywca za zgodą w/w Przedsiębiorstwa przenosi prawa i obowiązki wynikające z zawartej umowy sprzedaży pojazdu na firmę leasingową nieodpłatnie.

Pytanie strony brzmi: Czy cesja praw i obowiązków wynikających z umowy sprzedaży pojazdu podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych? Zdaniem strony powyższa cesja dokonana nieodpłatnie jako niewymieniona w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych nie rodzi obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych. W art.1 ust.1 ustawy z dnia 09.09.2000r o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. z 15.03.2005r Dz. U. Nr 41 poz. 399, Nr 169, poz. 1418, Nr 143, poz. 1199 oraz z 2006r Nr 222 poz. 1629) ustawodawca zawarł zamknięty katalog czynności cywilnoprawnych podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z jego treścią wymienionemu podatkowi podlegają:

  • umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych
  • umowy pożyczki
  • umowy darowizny - w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy
  • umowy dożywocia
  • umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności – w części dotyczącej spłat i dopłat
  • ustanowienie hipoteki
  • ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności
  • umowy depozytu nieprawidłowego
  • umowy spółki (akty założycielskie).

Załączona umowa cesji praw i obowiązków wynikających z umowy sprzedaży pojazdu nie posiada żadnych cech wynikających z wyżej wymienionych czynności cywilnoprawnych, zatem jako umowa „nienazwana” nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych.

W związku z powyższym Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdyni uznał, że stanowisko strony zawarte we wniosku złożonym w dniu 06.04.2007r jest prawidłowe.

Dodatkowo
Pytanie podatnika