logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego
Sygnatura
IV/443/26/04
Data
2004-06-15
Autor
Urząd Skarbowy w Nowej Soli
Temat
(Podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy) --> Podatek od towarów i usług --> Stawki podatku
Słowa kluczowe
stawki podatku
usługi geodezyjne
Treść

Odpowiadając, w trybie art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), na pismo podatnika z dnia 17.06.2004 r. w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczących opodatkowania usług geodezyjno - kartograficznych podatkiem od towarów i usług Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowej Soli wyjaśnia, co następuje:

Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy stawka podatku wynosi 7%.

Z dniem 1 maja 2004 r. katalog towarów i usług opodatkowanych stawką VAT 7% został znacznie zawężony. Usługi geodezyjno – kartograficzne o symbolu PKWiU 74.20.7, wymienione w poz. 122 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym obowiązującej do dnia 30 kwietnia b.r. nie znalazły się w załączniku do nowej ustawy stanowiącym wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 7%. Tak więc świadczenie usług, o których mowa w przedmiotowym zapytaniu z dniem 1 maja b.r. podlega opodatkowaniu stawką podstawową tj. 22%.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowej Soli nie podziela zatem stanowiska podatnika zawartego w zapytaniu z dnia 17 czerwca 2004 r.

Dodatkowo
Pytanie podatnika