logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego
Sygnatura
US35/PP1/443-55/04/PN
Data
2004-06-08
Autor
Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście
Temat
(Podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy) --> Podatek od towarów i usług --> Stawki podatku
Słowa kluczowe
roboty budowlane
stawki podatku
usługi geodezyjne
Treść

Zgodnie z przepisem art. 146 ust. 1 pkt. 2 lit. a w/w ustawy, w okresie od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do dnia 31 grudnia 2007 stosuje się stawkę w wysokości 7% w odniesieniu do: robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą.
Natomiast ust. 2 stanowi, iż “przez roboty związane z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a w/w ustawy, rozumie się roboty budowlane dotyczące inwestycji w zakresie obiektów budownictwa mieszkaniowego i infrastruktury towarzyszącej oraz remontów obiektów budownictwa mieszkaniowego.

Podatnik wskazał we wniosku, iż świadczone przez niego usługi zgodnie z PKWiU klasyfikowane są w grupowaniu 74.20.73-00.00 i 74.20.74-00.00, należy stwierdzić, iż usługi te podlegają opodatkowaniu stawką VAT w wysokości 22% na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ), gdyż, nie są one sklasyfikowane w PKWiU jako roboty budowlane.

Zatem tut. organ podatkowy potwierdza stanowisko podatnika, iż usługi w zakresie wykonywania pomiarów powierzchni ziemi oraz usługi w zakresie sporządzania map, podlegają opodatkowaniu wedle stawki 22%.

Dodatkowo
Pytanie podatnika