logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego
Sygnatura
PP.III./443-8/02/04
Data
2004-05-20
Autor
Urząd Skarbowy w Jaworznie
Temat
(Podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy) --> Podatek od towarów i usług
Słowa kluczowe
stawki podatku
usługi geodezyjne
Treść

Ad.1.

Świadczenie usług geodezyjnych klasyfikowanych wg PKWiU – 74.20.7 z dniem 1.05.2004 r. jest opodatkowane wg stawki podstawowej podatku VAT – 22 %.

Ad.2.

Na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535) zwalnia się od podatku od towarów i usług usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. Pod pozycją nr 6 wykazu usług zwolnionych od podatku wymienione są usługi w zakresie administracji publicznej, obrony narodowej, obowiązkowych ubezpieczeń społecznych - wyłącznie usługi w zakresie obowiązkowych ubezpieczeń społecznych (symbol PKWiU ex 75). Ponadto, zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970), czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie umów cywilnoprawnych są zwolnione od podatku.

W konsekwencji zwolnione od podatku od towarów i usług są usługi geodezyjne, ale tylko takie, które są związane z wykonywaniem zadań publicznych we własnym imieniu i na własny rachunek przez organ samorządu terytorialnego.

W pozostałych przypadkach usługi powyższe kwalifikuje się jako opodatkowane wg stawki 22 %.

W przedstawionym zatem stanie faktycznym stanowisko Wasze w przedmiotowej sprawie należy uznać jako prawidłowe.

Dodatkowo
Pytanie podatnika