logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

 • wyrok zwykłego składu wojewódzkiego sądu administracyjnego, sygnatura: I SA/Rz 15/07

  Decyzją z dnia 2.11.2006 r. L.IS.IM/1 -4117/P-55/2006 Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, po rozpoznaniu odwołania Ryszarda K. i Doroty K. utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli z dnia 28.07.2006 r. znak: USI-4113/2/53/2006 w przedmiocie odmowy umorzenia odsetek... Czytaj więcej >
 • wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSK 1116/05

  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie wyrokiem z dnia 10.03.2005 r., sygn. akt I SA/Rz 240/04, oddalił skargę Gminy na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Rzeszowie z dnia 31.05.2004 r., znak: IS.1/2-418-1/2004, w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważn... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD-G/415-6/06; ZD-G/415-7/06

  Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U z 2005r. Nr 8, poz. 60, z późn. zmianami) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wolsztynie postanawia uznać za prawidłowe stanowisko Pana M., zawarte we wniosku z dn. 14 lutego 2006r., w którym podatnik... Czytaj więcej >
 • wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSK 336/05

  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie wyrokiem z dnia 12 stycznia 2005 roku (sygn. akt I SA/Lu 435/04), oddalił skargę Bogdana M. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie z dnia 271ipca 2004 roku,Nr PD.1-4218-48/04 w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania zakończonego decyzją ... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-3/i/4407/159/05

  Decyzja Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie po zapoznaniu się z postanowieniem Naczelnika Małopolskiego Urzędu Skarbowego z dnia 12.04.2005 r., nr PP2/443-105/05/KH/22838 w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i us... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PPB1-4407/I/50/2005

  DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, po rozpoznaniu zażalenia z dnia 10 czerwca 2005r. wniesionego przez Spółkę Akcyjną , reprezentowaną przez radcę prawnego na ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-535/03/CIP/01

  Stan faktyczny: Spółka przeprowadza adaptację urządzeń gazowych, polegającą na przestawieniu tych urządzeń w celu przystosowania ich do pracy w oparciu o inny rodzaj gazu. W zakres usługi wchodzą: wymiana dysz we wszystkich urządzeniach gazowych (takich jak kuchenki gazowe, piecyki gaz... Czytaj więcej >
 • wyrok SN, sygnatura: III RN 201/00

  Naczelny Sąd Administracyjny Ośrodek Zamiejscowy w Szczecinie wyrokiem z dnia 19 kwietnia 2000 r., po rozpoznaniu skargi Jana D. na decyzję Izby Skarbowej w Szczecinie Ośrodka Zamiejscowego w Koszalinie z dnia 15 kwietnia 1999 r., utrzymującej w mocy decyzję organu skarbowego pierwszej instan... Czytaj więcej >