logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1440RDP/4211/ZM/71822/2007

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1,§ 3 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. nr 8 poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 27.04.2007r..w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP/423-00126/06/AK

  POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku działając na podstawie art.14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz.60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosow... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD2/423-100/06/MS

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14 a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. (tj. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku X o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Ur... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/PD-4230Z-3/06/ICh

  DECYZJA Na podstawie art. 233 i art. 239 w związku z art. 14 b § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami)po rozpatrzeniu zażalenia Krajowej Izby Gospodarczej \"P\", na postanowienie Naczelnika Drugiego Urz... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: TD/423-9/05

  Podatnik, jako izba gospodarcza, jest organizacją członkowską samorządu reprezentującą interesy gospodarcze zrzeszonych w niej podmiotów wobec organów państwowych, organizacji gospodarczych i zagranicznych. Statut określa między innymi podstawowe zadania, do których należą: - dział... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/PD-006-27/05/MR

  D E C Y Z J A Na podstawie art.14b § 5 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa ( j.t. z 2005r. Dz.U. Nr 8, poz.60), art.17 ust.1 pkt 40 ustawy z dn.15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych ( jt. z 2000r. Dz.U. Nr54, poz.654 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, po r... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIUS PBI/PM/423-9/2005

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ), Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach stwierdza, że stanowisko XXX przedstawione we wni... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: UPO-443/VAT/106/04/EN

  Izba Gospodarcza realizuje swoje cele statutowe – nie prowadzi działalności gospodarczej. Jako osoba prawna nie będąca podatnikiem podatku VAT – zajmująca się działalnością gospodarczą w zakresie udzielania pomocy finansowej, organizacyjnej, doradczej i prawnej członkom izby - wystaw... Czytaj więcej >