logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

 • interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-58/07-2/PW

  INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisó... Czytaj więcej >
 • interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-101/07/MR

  INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów pr... Czytaj więcej >
 • interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-75/07-2/AG

  INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1449/1CF/413/IP-92/07/AD

  W dniu 23.08.2007 r. wpłynął do tut. Urzędu wniosek z dnia 27.02.2007r. przekazany przez Ministra Finansów przy piśmie nr DD4/033-0442-IK/07/767 z dnia 20.08.2007 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie zasad opodatkowania podatk... Czytaj więcej >
 • interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-11/07/HS

  INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-14/BJ/07

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 oraz art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa / Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 ze zm./ w brzmieniu obowiązującym do dnia 30 czerwca 2007 r., w związku z art.4 i art.7 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.... Czytaj więcej >
 • interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-4/07/WM

  INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów pra... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1449/2CF/415/IP-33/07/ŁL

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14 a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60, z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 02.05.2007r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w któ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1439/DF/I-1758/07/AK

  Postanowienie Działając na podstawie art. 216 § l, art. 14 a § l i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r - Ordynacja podatkowa /j.t. Dz.U. z 2005r Nr 8, póz. 60 z późn. zm./, w związku z art. 4 ustawy z dnia 16.11.2006r o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz zmianie niektórych innych ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1439/DF/I-1753/07/AK

  P o s t a n o w i e n i e Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Wawer działając na podstawie art. 14a § 1, w związku z art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, póz. 60 z późn.zm.), w związku z art. 4 ustawy z dnia 16.11.2006r o zmiani... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/IIDG/415-13/07

  Na podstawie art.14a§1, §3 i §4, art.217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997-Ordynacja podatkowa ( t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz.60 ze zm.), w związku z wnioskiem Podatnika z dnia 27 kwietnia 2007r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie Stro... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1429/PD/415-2/07/AB

  Stan faktyczny przedstawiony przez Wnioskodawcę: Podatnik, jako producent rolny dostarczający do Sokołowskich Zakładów Mięsnych S.A. żywiec wołowy i wieprzowy zakupił na zasadach preferencyjnych 90 akcji spółki Sokołowkie Zakłady Mięsne S.A. w Sokołowie Podlaskim, na podstawie umo... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NL/LF1/415/4111-81/07/BS

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.14a §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz.60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie, w której na dzień zło... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1424/2170/4111/415/13/2007/AM

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1, § 3 i § 4, art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (tj. Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz 60 z póź. zm.) po rozpatrzeniu wniosku ... dnia 30.04.2007r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów praw... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD/415-35/07

  W dniu 11.04.2007 r. do tutejszego organu wpłynął wniosek podatnika z dnia 10.04.2007 r., uzupełniony w dniu 20.06.2007 r. (data wpływu do tutejszego Urzędu) o udzielenie informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie określenia: czy przychód osiągnięty z tytułu ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1417/PG/415/28/07/ID

  Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Otwocku stwierdza, że stanowisko zawarte we wniosku z dnia 30 kwietnia 2007 r. /data wpływu do urzędu/ o udzielenie pisemn... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I USB XVI/415/39/07

  Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty działając na podstawie: art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a i pkt 10 i art. 30b ust. 1-3 i 5-5b w związku z art. 11 ust. 1 ustawy ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO.415/4/07

  POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2005 roku Nr 8, poz.60 z póź. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kolnie po rozpatrzeniu wniosku Pana (...) , NIP (...) z dnia (...).2007r., który wpłynął w dniu (...).2007r., o... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DN/4154-30/07

  Podatnik przedstawił następujący stan faktyczny sprawy: W roku 2006 Pan osiągnął przychody z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych w kwocie 186.260,71 zł. Koszt uzyskania tego przychodu, obliczony zgodnie z przepisem art. 30b ust. 2 PDOF, wykazany w inform... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1407/NR/415-4/07/DD

  W rozpatrywanym wniosku z dnia 21 marca 2007r., który wpłynął do tut. Urzędu 22 marca 2007r., zapytujący przedstawił następujący stan faktyczny: W roku 2006 podatnik był klientem domu maklerskiego, na mocy zawartej w roku 2005 „Umowy o zarządzanie portfelem i prowadzenie rachunku inwe... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1425/032/415-5/07/MJ

  W dniu 26.03.2007r. do tut. Urzędu Skarbowego wpłynął wniosek Pana z dnia 14.03.2007r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego w Pana indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2/415-65/07

  Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że Podatnik w 2005r. zawarł umowę o zarządzanie portfelem i prowadzenie rachunku inwestycyjnego z WGI Dom Maklerski S.A. Dnia 4 kwietnia 2006r.Komisja Papierów Wartościowych i Giełd odebrała WGI DM S.A. zezwolenie na prowadzenie działa... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/DF-1/415-23/79/07/AG

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 i art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa(Dz. U z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14.03.2007r.(data wpływu do tut. organu podatkowego 14.03.2007r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacjico do zakres... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1424/2170/4111/415/08/2007/AM

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1, § 3 i § 4, art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (tj. Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz 60 z póź. zm.) po rozpatrzeniu wniosku ... z dnia 07.03.2007r. (wpływ do Urzędu – 12.03.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakres... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1446.PDI/415-6/07/BK

  Wnioskiem z dnia 28.03.2007 r. (data wpływu 29.03.2007 r.) podatnik zwrócił się do organu podatkowego, na podstawie art.14a Ordynacji podatkowej o udzielenie informacji odnośnie stosowania przepisów dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych, a w szczególności dokonania rozliczen... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DN/415-19/07

  Podatnik przedstawił następujący stan faktyczny sprawy: „Wnioskodawczyni jest inwestorem giełdowym dokonującym w ciągu roku transakcji zbycia oraz nabycia papierów wartościowych na rynku publicznym (giełdzie). W toku działalności jako inwestor giełdowy korzysta ona z us... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BI/4117-0020/07

  Decyzja Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia Pana... na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Tczewie z dnia 9 marca 2007r. Nr PDII/415-39/06/07 dotyczące udzielenia pisemne... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZDF/423/61/07/LJ

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, art. 216 § 1 i § 2 oraz art. 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek postanawia uznać stanowisko w sprawie udzielenia pisemnej interpret... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZDF/423/44/07/LJ

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, art. 216 § 1 i § 2 oraz art. 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek postanawia uznać stanowisko w sprawie udzielenia pisemnej interpret... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1409/PDFPP/413-i-18/07/MK

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Legionowie działając na podstawie art. 14 a par. 1, par. 3 i par. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podtakowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniesionego w dniu x.y.z wniosku o udzielnie pisemnej interpretacji co do... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: AD-II-A/415/3/07

  Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. W ewidencji środków trwałych dotyczącej tej działalności widnieje nieruchomość, której wartość początkową ustalono według wartości rynkowej. Podatnik ma zamiar wnieść tę nieruchomość aportem do spółki z ograniczo... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.I-415/3/2007

  W dniu 19.03.2007 r. zwróciła się Pani do tutejszego organu z wnioskiem o dokonanie interpretacji zastosowania przepisów prawa podatkowego dotyczących rozliczenia zaliczki otrzymanej na poczet przyszłej ceny za udziały. Ze złożonego wniosku wynika, że w 2006 r. nabyła Pani nieodpłatnie o... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD/415-13/07

  Wspólnicy spółki cywilnej wnioskiem z dnia 08.03.2007 r. zwrócili się o udzielenie informacji w następującej sprawie: będąc współwłaścicielami na prawach współwłasności łącznej, udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością – zawarli przedwstępną umowę sprzedaży... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WP/415/890/3/07/JK/1

  POSTANOWIENIE: Na podstawie art.14 a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku ... z dnia 11 stycznia 2007 r . (data wpływu: 16 stycznia 2007 r.) żądającego udzielenia pisemnej interpr... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WP/415/890/3/07/JK/3

  POSTANOWIENIE : Na podstawie art.14 a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 11 stycznia 2007 r . (data wpływu: 16 stycznia 2007 r.) żądającego udzielenia pisemnej interpretacji... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB415-1/07

  Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Chodzieży postanawia stanowisko zawarte we wniosku z dnia 31 stycznia 2007 r. złożonym przez Pana XXX w sprawie udzielenia interpretacji co ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO-XV/415/PDOF-114/67/PL/07

  Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20.02.2007 r. stwierdza, że dokonana przez Panią w 20... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I US.XVII/415-2/07

  Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) w zw. z art. 21 ust. 1 pkt 109 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U z 2000r. Nr 14, poz. 176 z p... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/4060-117/06

  W dniu 28.11.2006r. Fundusz Inwestycyjny Otwarty złożył wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca jest funduszem inwestycyjnym otwartym, działającym na podstawie przepisów... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.1431.DF/411-198/MK/07

  Pismem, które wpłynęło do tutejszego Organu podatkowego w dniu 22.11.2006r. zwrócił się Pan z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie. We wniosku odwołał się Pan do następującego stanu faktycznego:W... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/IIDG/415/308/WP/15/07

  Na podstawie art.14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r, Nr 8 poz.60 z późn. zm.), w odpowiedzi na wniosek Strony z dnia 23.11.2006r. (data wpływu do Urzędu 24.11.06r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu sto... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-106/06/PK

  Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: Towarzystwo) wystąpiło przedmiotowym wnioskiem działając jako organ zarządzanych przez siebie funduszy inwestycyjnych (dalej jako Fundusze): Na mocy zezwolenia wydanego przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd Fundusze zostaną przekszta... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/4060-84/06

  W dniu 2 października 2006r. Spółka złożyła wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Wnioskująca podnosi, iż stosownie do treści art. 39 ust. 3 oraz art. 42a ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/DF2/415-200/319/06/AZ

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 i art.14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24.02.2006r. przesłanego do tut. organu podatkowego przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie przy piśmie nr... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-415/INT/55/MK/06

  P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 216 § 1, art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. Nr 8 z 2005r poz. 60 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzegu uznaje za nieprawidłowe stanowisko zawarte w piśmie z dnia 18.10.... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: SD/415-65/06

  Na podstawie art. 14a § 1, 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań - Jeżyce postanawia uznać stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 18.09.2006r. o udzielenie pis... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG/005/166/PDII/415-87/06

  Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 216, art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005 r. ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku o interpretację z dnia 28.09.2006 r. Pana R. w sprawi... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IS.I/1-4151/29/06

  Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), uchyla z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Dębicy z dnia 13.07.2006 r., znak: PO. I 415/31/06, stanowią... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USPDI/415/1/43/06

  POSTANOWIENIENa podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Legnicy stwierdza, że Pana stanowisko, przedstawione we wniosku złożonym w dniu 21.08.2006 r. o udzielenie interpretacj... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/DF2/415-171/276/06/AZ

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 i art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 01.08.2006r. (data wpływu do tut. organu podatkowego 02.08.2006r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i s... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPF/415/74/2/2006/AK

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa /j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm./, po rozpatrzeniu wniosku Spółki \"X\" o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa pod... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/139/2006/PD II/415-57/06

  Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 i 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23.07.2006 r. (data wpływu - 24.07.2006 r.) uz... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-12/06/EW

  POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 216 §1 oraz art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz. 60) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krapkowicach po rozpatrzeniu wniosku złożonego dnia 28.06.2006r w sprawie udzielenia pisemnej i... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBB2-4117/3-0071/2006

  D E C Y Z J A Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 05.06.2006 r. wniesionego przez podatnika na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wodzisławiu Ślą... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BI/4117-0060/06

  Decyzja Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia na postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdańsku z dnia 07 czerwca 2006r. Nr WP/415-97/06 dotyczące udzielenia pise... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IPB2/4117-0006/06/3

  D E C Y Z J A Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. w Dz. U z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 12.06.2006 r. wniesionego przez U. P -Sz. zam. G. ul. xx na ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-22/06/OF

  Wnioskodawca w złożonym wniosku dnia 31.05.2006r. przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że podatnik jako osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej, zawarł umowę pożyczki z inną osobą fizyczną, również nie prowadzącą działalności gospodarczej. W umowie zastr... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1424/2170/423/4/2006/AK/2

  Na podstawie art.14a §1, §3 i §4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz.60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku X Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu przy ul. X NIP X z dnia 16.05.2006r. (data wpływu - 22.05.2006r.) uzupełnionego w dniach 20.0... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1424/2170/423/4/2006/AK/3

  Na podstawie art.14a §1, §3 i §4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz.60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku X Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu przy ul. X NIP X z dnia 16.05.2006r. (data wpływu - 22.05.2006r.) uzupełnionego w dniach 20.0... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZF/415-46/JWR/06

  Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż podatnik w 2003r. jako pracownik spółki „X” przystąpił do Międzynarodowego Planu Oszczędzania na Akcje 2003 spółki „Y” zarejestrowanej w Anglii i Walii. Międzynarodowy Plan Oszczędzania na Akcje jest trzyletnią umową sys... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BI/4117-0052/06

  Decyzja Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia na postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku z dnia 17 maja 2006r. Nr PF/415-84/I/06 dotyczące udzielenia pisemne... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDB/415-17AR/06

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.216 oraz art.14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. z 2005 r. Nr 8 poz.60 ze zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nysie stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy pr... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB I-3/4117/IN-32/US/2006/PSz

  Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 9 maja 2006 r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Zgierzu z dnia 28 kwietni... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2/415/148/06

  Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że Podatnik zawarł umowę o zarządzanie indywidualnym portfelem instrumentów finansowych z B Managament S.A. i w związku z tym poniósł koszt za zarządzanie w wysokości 9.425,00zł (co stanowi zgodnie z zawartą umową 2% od średniej... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USPDFN/415/24/2006/KP

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zabrzu stwierdza że stanowisko przestawione we wniosku we wniosku z dnia 9 stycznia 2006r., który ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1424/2150/4111/415/45/06

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana X. Y. zam. Radom, ul. Z. z dnia 03.04.2006r. (data wpływu 07.04.2006r.) o udzielenie p... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-25/06/JM

  POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 roku nr 8, poz. 60 z późn. zmian.) po rozpatrzeniu wniosku Pana (...) z dnia 28.03.2006 r. (data wpływu do tutejszego urzędu: 28.03.2006 r.) o udzielenie pisemnej inter... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US40/DF1/415-47/III/2006

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz.60 z późn. zm.) oraz art. 22 ust.1d ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 176 z p... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US34/DD1/410/12/06/TA

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 oraz art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 17.03.2006r. w sprawie wydania pisemnej interpretacji co do ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NL/LF/II/415/4111-71a/06/PG

  P o s t a n o w i e n i e Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Mokotów działając na podstawie przepisów art.216 §1 i art.14a §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz.60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku o wydanie interpretacji co do zakresu i sposobu z... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: U.S.31/DF/415/62/2006

  Z przedłożonego wniosku wynika, iż w roku 1993 zakupił Pan akcje spółki X na Giełdzie Papierów Wartościowych. W roku 1996 nastąpił \" split\" tych akcji i przed rokiem 2004 posiadał Pan 24 akcje spółki X.W roku 2005 po przejęciu spółki X przez firmę Y nastąpił sku... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US40/DF1/415-42/III/2006

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60, z późn. zm.), art. 11 ust. 1 i ust. 2b, art. 22 ust. 1d oraz art. 23 ust. 1 pkt. 38 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPF/415/31/06/PP

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w związku z wnioskiem Spółki \"X\" o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego,... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD-L/415/7/06

  W dniu 30.03.2006 r. Podatnik złożył wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych dot. ustalenia kosztów uzyskania przychodów ze sprzedaży akcji. Stan faktyczny podany we wniosk... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG/005/71/PDII/415-42/06

  Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 216, art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. nr 8 , poz. 60 z 2005 r.) po rozpatrzeniu wniosku o interpretację z dnia 15.03.2006 r., Pana D. dotyczącego opo... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DN/415-17/06D30

  Z treści pisma wnioskodawcy wynika następujący stan faktyczny: W związku z przeprowadzonym postępowaniem o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym w 2000 r. ojcu, wnioskodawca stał się współwłaścicielem (1/3 części masy spadkowej) akcji giełdowych. W 2004 r. spadkobiercy (3 osoby) po... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2/415/95/06

  Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że Podatnik założył rachunek maklerski w Domu Maklerskim we Wrocławiu. W celu dokonania powyższej czynności poniósł koszty z tytułu dojazdu do Wrocławia. Podatnik nie posiada dokumentów potwierdzających poniesienie kosztu dojazdu. S... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPF/415/26/06/PP

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w związku z wnioskiem Spółki \"X\" o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego,... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III-1/415-26/06

  Postanowienie Na podstawie art.14a § 1, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U.Nr 8, z 2005 r., poz.60, z późn. zmian.) po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie dotyczącej opodatkowania... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/406-6/PIT/06

  W dniu 24.01.2006r. Płatnik złożył wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Przedstawiając stan faktyczny Płatnik podał, iż zgodnie z art. 39 ust. 3 oraz art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/FO3/415-30/06/KSW

  POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście działając na podstawie art. 14a§1-5 oraz art. 216 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), w związku z wnioskiem o interpretację przepisów prawa podatkowego, po... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBB3-4117/3-0011/2006

  DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa /tj. Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm./, po rozpatrzeniu zażalenia z dn. 18.01.2006r. wniesionego przez podatnika na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w ... z dn. 10.01.2006r. Znak .. . st... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PI/2/415-1/06

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 5, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29.12.2005r. (uzupełnionego pismem złożonym w dniu 20.01.2006r.) - o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2/415/310/05

  Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że Podatnik prowadzący działalność gospodarczą jako osoba fizyczna zamierza zmienić jej formę i do założonej w tym celu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wnieść aportem swoje przedsiębiorstwo. Przedmiotem przekazania n... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2/415/314/05

  Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że nieruchomość gruntowa stanowiąca własność małżeńską została wniesiona aportem do spółki z o.o. W zamian za aport o wartości 180 500zł mąż objął udziały w kapitale zakładowym spółki o wartości 180 500zł. Żona nie j... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/2/415-51/05/13767

  Stan faktyczny:Zakład Gospodarki Mieszkaniowej jest jednostką organizacyjną Gminy (...) w formie zakładu budżetowego nie posiadającą osobowości prawnej, powołaną w celu zarządzania mieniem komunalnym. Wnioskodawca zgłasza swojemu Ubezpieczycielowi w ramach zawartej umowy ubezpieczenia o... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD1-4151-120/05

  Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 10.12.2005 r. Pani Jadwigi K. na postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach z dnia 1.12.2005 r. znak: OG-005/181/2005/PD II/415... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG/005/206/PDII/66/2005

  Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 216, art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. Nr 8 , poz. 60 z 2005 r.) po rozpatrzeniu wniosku o interpretację z dnia 08.12.2005r uzupełnionego w dniu 28.12.2005 r. Pani G.... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-3/4117/i-65/05/J

  DECYZJA Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 ze zm.), w związku z zażaleniem z dnia 21.10.2005 roku (data wpływu 24.10.2005 roku) na postanowien... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBI-1/415/184/05

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) po rozpatrzeniu Pani wniosku z dnia 29.11.2005 r. (data wpływu 30.11.2005 r.) w sprawie... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1436/2CF/415/IP-135/2005/GW

  Działając na podstawie art. 14a par. 1, par. 4 oraz art. 216 par. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 14.09.2005r. o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w którym w... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDFN II/415-108/05/DW

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w ... stwierdza, iż stanowisko Pani S., zamieszkałej w ... przy ul. ..., przedstawione we wniosku z dnia 13.09.2005 r., o ud... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/181/2005/PDII/415-59/05

  Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 i 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku podatniczki z dnia 15.10.2005 r. (data wpływu - 18.10.2005 r.) w sprawi... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPF/415/94/05/MJ/I

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm./, po rozpatrzeniu wniosku Spółdzielni \"X\" o udzielenie pisemnej interpretacji w części dotyczącej zasad opodatkowani... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDF/415-0076/05

  W dniu 23.09.2005 r. do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Jak stanowi art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej stosownie do swojej właściwości naczel... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/FA/4117-14/29/05/AP

  DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 05 sierpnia 2005 r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Piasecznie z dnia 20 lipca 2005 r. nr 1418/ZD/F/RI/415/32/... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF/415-0074/05

  Jako kapitał zakładowy do nowo powstałej spółki z o.o. zostanie wniesiona dotychczasowa spółka cywilna (w tym m.in. nieruchomości, ruchomości, materiały i surowce) będąca przedsiębiorstwem w rozumieniu art. 55 1 kodeksu cywilnego. W zamian za aport dotychczasowi wspólnicy spółki cyw... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: SD/415-53/05

  Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że zgromadzenie wspólników ww. Spółki, w dniu 18-03-2005r., podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki z kwoty 25.000zł do 50.000zł, poprzez ustanowienie 50 nowych udziałów o wartości nominalnej 500zł każdy udział. Na... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IPD3/415-58/05

  POSTANOWIENIE Na podstawie art.14 a §1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Gliwicach stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 4.08.2005 r. o udzielenie pisemnej interpreta... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD II/415-15/05/I

  Stan faktyczny opisany przez wnioskodawcę: Podatnik za 2005 r. będzie rozliczał przychody i koszty z kapitałów pieniężnych (odpłatne zbycie papierów wartościowych oraz odpłatne zbycie udziałów w spółkach mających osobowość prawną) i przewiduje uzyskanie dochodu z jednego instrume... Czytaj więcej >