logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-319/06/MK

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania praw... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: EDB/415-33/06/HZA

  POSTANOWIENIENa podstawie art. 14a § 1, 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań – Nowe Miasto ocenia jako nieprawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 11.01.2006r. w sprawie udziele... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/PD-4230Z-44/06/EP

  D E C Y Z J A Na podstawie art. 233 § 1 pkt 2 w związku z art. 239 i art. 14 b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005r. , Nr 8, poz. 60 ze zm. ), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 11.04.... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDIA/415-9/2006

  P o s t a n o w i e n i e Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kędzierzynie-Koźlu działając na podstawie przepisów art. 14a § 1, § 3 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14.07.2006 r. (data... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1425/033/415/18/2006/MZ

  Firma złożyła w tut. Urzędzie pisemne zapytanie dot. prawidłowości dokonywania odpisów amortyzacyjnych przy zastosowaniu metody degresywnej. Podatnik zwraca się z prośbą o wyjaśnienie następujących kwestii: Jak należy dokonywać odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych zaliczo... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBB2-4117/3-0063/2006

  DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jedn. w Dz. U z 2005 roku Nr 8, poz. 60z późn. zm.) po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 15.05.2006 r. / złożonego w Kancelarii Urzędu Skarbowego w Rudzie Śląskiej dniu 17.05.2006 r./ wniesionego ... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II-2/4210-14/06/Int.

  Pismem z dnia 13.02.2006r. znak L.dz. 60/GK/2006, uzupełnionym pismem (faks) znak L.dz. 218/GK/2006 z dnia 26.04.2006r. - X Sp. z o.o. z/s w Łodzi wystąpiło do Naczelnika Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi o udzielenie interpretacji w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacj... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/406-21/CIT/06

  W dniu 3.02.2006r. wpłynął do tutejszego organu podatkowego wniosek Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. W przedmiotowym wniosku Spółka podnosi, iż prowadzi działalność gospodarczą w zakresie leasingu środków transport... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD2/423-168/05/AB

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. (tj. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku X Sp. z o.o. z dnia 20 grudnia 2005r. (data wpływu do Urzędu 30.12.2005r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastos... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDFP/415-1/06/3658

  POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8 z 2005 r, poz. 60 ze zm.)- w odpowiedzi na wniosek z dnia 2.11.2005 roku w sprawie udzielenia informacji podatkowej w zakresie stosowania przepisów pra... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIUSpbIA/1/415-88/347b/109/05/BB

  STAN FAKTYCZNY Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że 14.12.2004r. zakupili Państwo samochód ciężarowy RENAULT KANGOO 2 o ładowności 735 kg i liczbą miejsc 5. Samochód spełniał warunki do dokonania pełnego odliczenia podatku VAT. Samochód wprowadzono jako środek trwa... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP/P1/423-0093/05/AP

  POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku, działając na podstawie art.14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz.60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i s... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBI/4117/i/12/AK/05

  Pełnomocnik Strony w dniu 2.05.2005r. złożył wniosek o udzielenie pisemnej informacji w trybie art. 14 a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) przedstawiając następujący stan faktyczny:Podatnik wykorzystuje przy prowadzeniu ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PB-1/415-24/05 PBB1/423-868/05

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w X stwierdza, że stanowisko Podatnika - przedstawione we wniosku z dnia 17.08.2005 r. który wpłynął do tut. Urzędu w dniu 1... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO I 415/18/05

  Na podstawie: art. 14a § 1, § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 22k ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Dębicy, po r... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-92/05/R1

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 23.05.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i s... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-92/05/R1

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 23.05.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/420-147-134/05/AJ

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu z... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-8/05

  Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że w grudniu 2002r. podatnik wprowadził do ewidencji środków trwałych nowe środki trwałe zaliczane do grup 3-6 Klasyfikacji Środków Trwałych i na podstawie art.22k ust.4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. - Dz.U. z 20... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD/415/678/14/05

  Strona złożyła w dniu 04.03.2005 roku wniosek o udzielenie pisemnej informacji dotyczącej prawidłowości zastosowania degresywnej metody amortyzacyjnej dla ciągnika. Przedstawiono w nim następujący stan faktyczny: 1/symbol zakupionego ciągnika KST – 746, 2/wartość zakupionego ciągn... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-415/871/GK-1/IV-1/05

  Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż prowadzi Pan działalność gospodarczą w zakresie usług ogólnobudowlanych, opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na ogólnych zasadach na terenie całego kraju. Natomiast siedziba firmy zgodnie z wpisem do ewidencji dzi... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: BI/005-1252/04

  Stan faktyczny: Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w Malborku. W 2003r. nabył fabrycznie nowy środek trwały (grupa 3 – 6 KŚT) i dokonał odpisu amortyzacyjnego w wysokości 30% jego wartości początkowej. W kolejnych latach podatkowych stosuje degresywną metodę amortyzacji podwy... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: BI/005/1274/04

  Stan faktyczny Podatnik prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą na terenie gminy Nowy Dwór Gdański. W działalności wykorzystuje zakupiony w 2004r. środek trwały - koparkę, od którego jako „fabrycznie nowego środka trwałego” dokonał w 2004r. odpisu amortyzacyjnego w wysokoś... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: SD/415-1/05

  Podatnik zwrócił się z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego odnośnie: - ustalenia wartości początkowej środka trwałego, - zaliczenia w koszty uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych za okres opodatkowania w formie kart... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDI-415/50/04

  W myśl art. 22 ust. 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wył... Czytaj więcej >