logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-415/28/2005

  W dniu 24.08.2005r zwróciła się Pani do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa Śródmieście z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Ze względu na przepisy dotyczące właściwości miejscowej, Pani wniosek został... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DZ/415-0025/05

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 8 poz. 60) po rozpatrzeniu Pana wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie opodatkowania podatki... Czytaj więcej >
 • wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: FSK 2697/04

  Zaskarżonym wyrokiem z dnia 11 sierpnia 2004 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę C Spółki z ograniczoną odpowiedzialną we Wrocławiu na postanowienie Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 26 czerwca 2003 r. wydane na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 w związku z art. 239... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US32/PDL/PŁ/415-11/04

  W odpowiedzi na pismo dotyczące zasadności wystawienia deklaracji PIT-8C za lata podatkowe 2001, 2002, i 2003 od wypłaconych „napiwków” oraz w związku z prośbą o zajęcie przez tut. Organ stanowiska na podstawie art. 14 a ustawy Ordynacja podatkowa ( Dz. U Nr 137 poz. 926 ze zm. ) w sp... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: DLII-415-33/04

  Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy odpowiadając na Pani zapytanie zawarte w piśmie z dnia 5 kwietnia 2004 r. nadesłane za pismem Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 12 sierpnia 2004 r. nr PB-3/077-32-II/04 (uzupełnione o opłatę skarbową dnia 20 września 2004 r.) doty... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US 24/1110/443/353/2004/IW

  Zgodnie z § 40 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 97 poz. 970) w okresie do dnia 31 grudnia 2007 r. obniżoną do wysokości 7% stawkę podatku stosuje się do usług związanych ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.12.PP/443-40/04

  Zgodnie z § 40 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 97 poz. 970) w okresie do dnia 31 grudnia 2007 r. obniżoną do wysokości 7% stawkę podatku stosuje się do usług związanych z... Czytaj więcej >