logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPR2/423-60/07/JB

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr. 8, poz.60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PDF/415-12/07

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krośnie działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa z 2005 r. (Dz. U. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.), art. 22 ust. 1, art. 23 ust. 1 pkt 46 i 47 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: EDB/415-49/06/07/HZA

  POSTANOWIENIENa podstawie art. 14 a §1, 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm. ).Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań – Nowe Miasto ocenia jako prawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 17.11.2006r. w sprawie udziel... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD2/423/115/06/MB

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku X z siedzibą w Warszawie, z dnia 31 lipca 2006 r. (data wpływu do Urzędu - 2 sierpnia 2006 r.), o udzielenie pisemnej in... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: Pdf 415/29/2006

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krośnie, działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 22 ust. 1, art. 23 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDFD/415-21/06

  Postanowienie Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (j.t.Dz.U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) w związku z wnioskiem z dnia 19.03.2006 r. (data wpływu do Urzędu 20.03.2006r.) uzupełnionym w dniu 07.04.2006r., o udzielenie pisemnej interpretac... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-11/05/AM

  POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14a § 4, w związku z art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.), po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 25 sierpnia br. (data wpływu do tut. organu 29 sierpnia br.), uzupe... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.II/PDF/415/78/2005

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) uznał stanowisko wnioskodawcy zajęte we wniosku z dnia 15.09.2005 r. (złożonym w US-20.09.2005 r.) w przedm... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PF/2/415/195/05

  Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że podatniczka wynajmuje lokal mieszkalny, w którym wykonała prace remontowe. Materiały budowlane konieczne do wykonania remontu były dowożone do lokalu mieszkalnego samochodem osobowym. Dochody z najmu opodatkowane są podatkiem dochodo... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: SD/415-47/05

  Na podstawie:art. 14a § 1, 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań - Jeżyce postanawia uznać stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dn. 01.07.2005r. (data wpływu 04.07.2005r... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD/415/3123/28/05

  Strona przedstawiła następujący stan faktyczny:wykonuje usługi na rzecz wydawnictwa szkolno-pedagogicznego, które przekazało jej nieodpłatnie do używania samochód ciężarowy m-ki Toyota Yaris o dopuszczalnej ładowności do 550 kg. Prawo do korzystania z tego pojazdu wynika z umowy o świa... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/415-8/2005

  Naczelnik Urzędu Skarbowego , działając na podstawie art. 216 § 1 oraz art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity - Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r.) po zapoznaniu się z treścią wniosku z dnia 30.05.2005r. w sprawie udzielenia interpreta... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PF/2/415/117/05

  Fundacja prowadzi działalność społeczną i obywatelską, obecnie realizuje projekt, którego celem jest przeszkalanie osób bezrobotnych; przy realizacji wskazanego projektu zaangażowane są osoby, które wykonują swoje czynności na podstawie umów cywilnoprawnych i w ramach wolontariatu. Dl... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-9/05

  Wnioskodawca zatrudnia osobę na umowę-zlecenie. Ze względu na zasięg działania firmy (teren całego kraju) zleceniodawca deleguje zleceniobiorcę do wyjazdu jego własnym (tj. zleceniobiorcy) samochodem osobowym. W uzupełnieniu wniosku wnioskodawca wskazał, że w umowie-zleceniu rozliczenie... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PF/2/415/46/05

  Podatniczka posiada samochód osobowy używany w działalności gospodarczej niebędący środkiem trwałym. Samochód ten uległ wypadkowi. Samochód był ubezpieczony – OC i AC w Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń. Pytania podatniczki dotyczą: Czy istnieje możliwość zaliczenia do kosztów ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDOF-415/23/04

  W odpowiedzi na pismo z dnia 08.03.2004 r. (data wpływu 11.03.2004 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr. 137, poz. 926 ze zm.) Nacz... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDF/415-51/03

  W dniu 18.12.2003 roku wpłynęło pismo Spółki z prośbą o wyjaśnienie prawidłowej interpretacji przepisów art. 21 ust 1 pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tj. czy samochód osobowy można zaliczyć do narzędzi czy sprzętu za używanie, których pracownikowi należy si... Czytaj więcej >