logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WV/443/584/71/2006/GW

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r, Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 24.04.2006r (data wpływu do tut. urzędu) żądającego udzielenia pisemnej interpretacji przepisów art. ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/DS/8/06

  Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta lub marszałek województwa na pisemny wniosek ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/84/2005/IP

  Spółka xxxxxx zwróciła się do tutejszego Organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego przedstawiając następujący stan faktyczny : Podatnik podpisał umowę z Miastem xxxxx na roboty współfinansowane ze środk... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-3/443-80/05/KB/40425/Z

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Nowa Huta działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 12.08.2005 r. w sprawie interpretacji co do zakresu i s... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZN-I-1/443-54/2005

  W dniu 15 kwietnia 2005 roku Burmistrz Miasta wystąpił do Naczelnika tut. Urzędu Skarbowego z wnioskiem o udzielenie urzędowej interpretacji prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług. Dotyczy: paragraf 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wyk... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/PV/443-62/05/AM

  Postanowienie Na podstawie art. 216 i 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 6.04.2005 r. ( data wpływu do Urzędu 11.04.2005 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji o zakresie stoso... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/PV/443-62a/05/AM

  Postanowienie Na podstawie art. 216 i 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 6.04.2005 r. ( data wpływu do Urzędu 11.04.2005 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji o zakresie stoso... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-43/05

  Postanowienie Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu Państwa wniosku z dnia 08.03.2005 r., uzupełnionego w dniach 05.04.2005 r., 15.04.2005... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-1-443-2-416/05/123/224933/MK

  Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) w odpowiedzi na pismo z dnia 29.12.2004 r., uzupełnione pismem z dnia 11.02.2004 r., uprzejmie informuje: Z przedstawione... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US36/2BV/443/2004/52/TCH

  W przedmiotowym piśmie Fundacja wystąpiła z zapytaniem, czy jej kontrahent zastosował prawidłowe stawki podatku od towarów i usług w fakturach za oprogramowanie systemu informatycznego oraz wdrożenie tego oprogramowania. Ponieważ faktury wystawiono przed dniem 1.05.2004 r., zastosowanie... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP.443/29/03

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Limanowej, działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w związku z pismem 08.12.03 r. (data wpływu do tut. Urzędu 09.12.03 r.) w sprawie interpretacji przepisów podatkowych wyjaśnia: Z... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.IV/I/443-80/03

  Odpowiadając na pismo z dnia 24.10.2003 r. znak: FG-K-75-396/2003, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie, stosownie do art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), wyjaśnia, co następuje. Z przedstawionego w piśmie stanu faktyczneg... Czytaj więcej >