logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

 • uchwała składu 5 sędziów NSA, sygnatura: FPK 3/03

  Pełny skład Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) wystąpił na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 856 ze zm.) do Naczelnego Sądu Administracyjnego z pytaniem prawnym przytoczonym w sente... Czytaj więcej >
 • uchwała składu 5 sędziów NSA, sygnatura: FPK 1/02

  Pytanie prawne zostało przedstawione w następującym stanie faktycznym sprawy: Zarząd Dróg Wojewódzkich w (...) pismem z dnia 8 stycznia 2001 r. wystąpił do Urzędu Miejskiego w O. o zwrot zapłaconego podatku od nieruchomości za lata 1999-2000 oraz o zaniechanie jego poboru w następnyc... Czytaj więcej >
 • uchwała składu 5 sędziów NSA, sygnatura: FPK 14/01

  Samorządowe Kolegium Odwoławcze w L. uchwałą podjętą w pełnym składzie w dniu (...), na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (Dz. U. Nr 122, poz. 593 ze zm.), po zapoznaniu się z wnioskiem składu orzekającego rozpoznając... Czytaj więcej >
 • uchwała składu 5 sędziów NSA, sygnatura: FPK 13/01

  Pełny skład Samorządowego Kolegium Odwoławczego w J. uchwałą z dnia 10 września 2001 r., podjętą na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 856), zwrócił się do Naczelnego Sądu Administracyjn... Czytaj więcej >
 • uchwała składu 5 sędziów NSA, sygnatura: FPK 11/01

  Pełny skład Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. uchwałą z dnia 31 lipca 2001 r., wydaną na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 856), zwrócił się do Naczelnego Sądu Administracyjnego w ... Czytaj więcej >
 • uchwała składu 5 sędziów NSA, sygnatura: FPK 4/00

  Pełny skład Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. uchwałą z dnia 5 grudnia 2000 r. postanowił zwrócić się do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie, w trybie art. 22 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (Dz. U. Nr 122, poz.... Czytaj więcej >
 • uchwała składu 5 sędziów NSA, sygnatura: FPK 6/01

  Przedstawione Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu do rozstrzygnięcia pytanie prawne wyłoniło się na tle następującego stanu faktycznego: Decyzją z dnia 19 września 2000 r. nr (...) Wójt Gminy B. odmówił Danucie S. zwolnienia od podatku rolnego gruntów o powierzchni 95,27 ha, wydzier... Czytaj więcej >
 • uchwała składu 5 sędziów NSA, sygnatura: OPK 17/00

  Pełny skład Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 12 października Decyzją Starosty (...) z dnia 27 lipca 1999 r. dokonano rejestracji samochodu osobowego marki \"Nissan Almera 1,6\" o numerze nadwozia (...) na nazwisko Artur W. i Robert C. pod n... Czytaj więcej >