logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

 • interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-104/07-2/MT

  INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów... Czytaj więcej >
 • interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-105/07-2/MK

  INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: EDA/423-47/07

  Przedmiotem działalności Spółki z o.o. jest świadczenie usług w zakresie zbiórki i wywozu odpadów komunalnych stałych, zbiórki odpadów przemysłowych innych niż niebezpieczne oraz zbiórki odpadów niebezpiecznych. Firma w latach 2004 – 2005 składowała zebrane, w ramach prowadzonej ... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BM/415-23/07/Z/JRO

  Podatniczka wnioskiem z dnia 12.02.2007r.(data stempla pocztowego), uzupełnionym w dniu 02.03.2007r. oraz następnie w dniu 19.03.2007r. zwróciła się do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Poznaniu o interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie przepis... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BM/415-15/Z/MCG

  Podatnik wnioskiem z dnia 10.10.2006 r. (09.12.2006 r. data stempla pocztowego) zwrócił sie do Naczelnika Urzędu Skarbowego Poznań – Nowe Miasto o pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w kwestii zwolnienia z opodatkowania świadczenia pieniężnego otr... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP II 443/1/107/52493/07

  Zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym, Wnioskodawca, jako administrator gminnego zasobu lokalowego, wynajmuje lokale mieszkalne i użytkowe. Z najemcami lokali użytkowych podpisywane są umowy najmu oparte na ogólnych zasadach kodeksu cywilnego, w myśl których najemca płaci czynsz najmu or... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IS.I/1/4150/2/2007

  Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz art. 8 ust. 1 i ust. 2, art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UPP-443-23/07/DC

  P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art. 14 a § 1-4, w związku z art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 8 poz. 60 ze zm.) postanawia wydać pisemną interpretację co do zakresu... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPR2/423-8/07/AB

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22 stycznia 2006r. (data wpływu do Urzędu 23.01.2007r.), o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposo... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-30/07/RM

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 31 stycznia 2007 r. (data wpływu wniosku do tutejszego organu podatkowego 31... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-II-2-423/51/07/AG

  Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie doty... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IS-I/2-4231/2/07

  Na podstawie art. 14 b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), art. 12 ust. 3d pkt 1 oraz art. 15 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP/423-0015/06

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku z dnia 28.12.2006r. rozszerzonego pismem z dnia 13.02.2007r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zak... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-29/07/AJ

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sp... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD.423-68/06

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 i art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami) stwierdzam, że stanowisko Spółki zawarte we wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zak... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PDP/423-1/07/IN

  Działając na podstawie art. 14 a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005 r. - z p. zm.); art. 15 ust. 1, art. 15 ust. 4, art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15.02.1992 r. - o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 54, poz. 654 z 2000 r. z p... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP II 443/1/522/6363/06

  POSTANOWIENIENa podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) Naczelnik Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu stwierdza, że stanowisko Podatnika przedstawione we wniosku z dnia (data wpływu do tutejszego Urz... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/DD1/415/38/06/07/TA

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 oraz art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 07.12.2006r. w sprawie wydania pisemnej interpretacji co do zakre... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-307/06/AJ

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sp... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P1-P-443/0007/06/Z

  DECYZJA Na podstawie art.14b § 5 pkt 1 i art.207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t.Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz.60 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu po rozpatrzeniu zażalenia Urzędu Miejskiego na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pile z dnia 23.10.2006r... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PSUS/PB-R I-PDP/423-274/P/356/06/WS/133043

  Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) s t w i e r d z a m, że stanowisko Podatnika - przedstawione we wniosku z dnia 21.09.2006r., który wpłynął do tutejszego Urzędu w dniu 25.09.2006r., o udzielenie p... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO-XV/415/PDOF-431/506/BDŚ/06

  P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku, działając na podstawie art.14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 07.07.2006r. stwierdza, że korzy... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2/415/230/06

  Podatniczka jest właścicielką domu jednorodzinnego. Zamieszkuje z nią od 20 lat była synowa, która prawomocnym wyrokiem sądowym otrzymała nakaz eksmisji, wstrzymany do czasu wskazania przez gminę lokalu socjalnego. Podatniczka, na podstawie przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów zaż... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: XII-2/443-116/TZ-156/06/AB

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Podatnika z dnia 26.06.2006 r., uzupełnionego w dniu 08.09.2006 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP 443/101/05

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 Nr 8 poz. 60, ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław – Śródmieście stwierdza, że stanowisko Podatnika przedstawione we wniosku z dnia 5 września 2005 r., który ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-194/256/06/MK

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania praw... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-194/257/06/MK

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania praw... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-51/06/V13

  Jak wynika ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku z dnia 15.05.2006r. podatnik uzyskuje odszkodowania za bezumowne korzystanie z gruntów będących własnością podatnika na podstawie zawartych porozumień pomiędzy stronami, ugody sądowej oraz wyroków sądowych. W przedmiotowej spraw... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD2/4111/415-0036A/06

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25.05.2006 r. Pana o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania pra... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBI/4218i-5/2/K/06

  Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j.: Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia na postanowienie Naczelnika Podlaskiego Urzędu Skarbowego w Białymstoku z dnia 25.05.2006 r. nr P-I/423/14/AN/06, którym or... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD.423-29/06

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 i art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8 poz. 60 z późn. zm. ) stwierdzam, że stanowisko Spółki zawarte we wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie sposobu zastosowania przepisów ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-39/06

  POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U z 2005 roku Nr 8, poz. 60, ze zmianami), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25 maja 2006 roku (data wpływu 29.05.2006) E. K. K. \"W\" Sp. z o.o. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrowie... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443- 40/06

  POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U z 2005 roku Nr 8, poz. 60, ze zmianami), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25 maja 2006 roku (data wpływu 29.05.2006) E. K. K. \"W\" Sp. z o.o. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrowie... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-14/06

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 15.05.2006 r. (data wpł. 18.05.2006 r.)... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NUR2/443-138/1/06/ST

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. \"Cz... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-18/06/N

  Zgodnie z przedstawionym w piśmie stanem faktycznym w wyniku zawartej w 2005 roku ugody notarialnej XXX, spółka z o.o. jako właściciel kolektorów sanitarnych zainstalowanych na gruncie należącym do Pana i Pańskiej żony, zobowiązała się wypłacić tytułem odszkodowania kwotę ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-415/47/06

  Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź - Górna, działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - uznaje za nieprawidłowe stanowisko przedstawione przez Pana w złożonym w dniu... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: POI-415/11/2006

  POSTANOWIENIE Na podstawie przepisów art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8 poz 60 z 2005r. z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29.05.2006r. (data wpływu 1.06.2006r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PSUS/PP OIO/443-103/06/LG/51806

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a ? 1 i ? 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z pozn. zm.) stwierdzam, ze stanowisko Spolki przedstawione we wniosku z dnia 10.02.2006 r., (wplyw do tut. organu w dniu 16.02.2006 r.), uzupelnionym pismami z dn... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IV/436-1/06/PCC

  Postanowienie Na podstawie art. 14a §1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 14.01.2005r Dz. U. Nr 8 poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku firmy złożonego dnia 18.04.2006r o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkow... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I USB III/8/2006/KK

  Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty działając na podstawie: art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 217 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 8 ust. 1, art. 19 ust. 1 i ust. 13 pkt 4, art. 4... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: POI-415/8/2006

  POSTANOWIENIE Na podstawie przepisów art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8 poz 60 z 2005r. z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 26.03.2006r. (data wpływu 28.03.2006r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakres... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-63 /123/06/PK

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 4 w związku z art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu za... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: N-DOP/423-12/06

  W dniu 29.12.2005 r. wpłynął wniosek Podatnikao udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Zgodnie ze stanem faktycznym, podanym we wniosku, Spółka zobligowana jest do ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska na podstawie przepisów ustawy z dnia 2... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1439/DF/410/101/2006/Art. 14a

  P o s t a n o w i e n i e Działając na podstawie art. 216 § 1, art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r – Ordynacja podatkowa /Dz.U. z 2005r Nr 8, poz. 60 z późn. zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Wawer stwierdza, iż;stanowisko przedstawione przez Pana we wniosku z dn... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II/423/1-c/06

  Na podstawie art. 14a § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione w złożonym wniosku z dnia 05.01.2006 r. L.dz. 76/06 (data wpływu 12.01.2006 r.) w zakre... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PV/443-516/IV/2005/JD

  POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 07.12.2005r. (data wpływu do tut. Urzędu 08.12.2005 r.), ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1417/PG-I/415/4/06/IT

  Na podstawie art. 14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tj. z 2005r. Dz.U. Nr 8, poz.60 z późn.zm.)- Naczelnik Urzędu Skarbowego w Otwocku po rozpatrzeniu wniosku z dnia 26 stycznia 2006r. w sprawie zwolnienia z podatku odszkodowania za bezumowne k... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD.1-4218-80/05/I

  Decyzja Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 14.11.2005 r. na postanowienie Naczelnika Lubelskiego Urzędu Skarbowego w Lublinie z dnia 07.11.2005 r., nr PD.423/90/05 w zak... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III-2/443-78/60648/05/DP

  Działając na podstawie przepisów: art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług w indywidual... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-127-2-GK/05

  POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14a § 4 i art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, iż stanowisko Spółdzielni w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-128-1-GK/05

  POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14a § 4 i art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, iż stanowisko Spółdzielni w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II/423-26/178/606400/05/MW

  Działając na podstawie przepisu art. 14 a § 1 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych w indywidualnej s... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD2/423-123/05/MS

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa ( Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Pierwsze... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/154/PDI-423/17/2005

  Z treści wniosku wynika, że Spółka jest właścicielem Centrum Handlowego, którego powierzchnia przeznaczona jest na wynajem dla wielu różnych najemców. W lutym 2005 r. Spółka rozwiązała umowę najmu z jednym z najemców ponieważ najemca nie płacił należnego czynszu. Mimo wezwań Sp... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD-415/21/05

  Dnia 04.10.2005 r. do tut. Organu wpłynął wniosek Nadleśnictwa uzupełniony pismem z dnia 21.10.2005 r. wraz z załączonym pismem z dnia 19.08.1999 r. - wytycznymi Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych z prośbą o interpretację przepisów prawa podatkowego w następującej sprawie: cz... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-443-99-4-GK-05

  POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14a § 4 i art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, iż stanowisko Spółdzielni w zakresie podatku od towarów i usług przedst... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG/005/172/PP2/443/55/2005

  Spółka X w dniu 10.10.2005 r. złożyła do tut. organu podatkowego wniosek w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług z tytułu „bezumownego” korzystania z lokalu użytkowego oraz możliwości odliczenia p... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-78/05

  Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej \"podatkiem\", podlegają m. in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.Przez dostawę towarów, o której... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP/P1/423-0085/05/AP

  POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku, działając na podstawie art.14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz.60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i s... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1425/021/443/71A/05/IW

  POSTANOWIENIENa podstawie:� art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu:stwierdza, że stanowisko Podatnika zawarte w piśmie złożonym w dniu 29.07.2005r. (data wpływu do tut. ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP/P1/423-0075/05/AP

  POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku, działając na podstawie art.14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz.60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i s... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP/P1/423-0064/05/AP

  POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku, działając na podstawie art.14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz.60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sp... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PV/443-240/IV/2005/DB

  POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zasto... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NUR2/443-206/05/ST

  Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że spółdzielnia mieszkaniowa od: członków spółdzielni lub właścicieli posiadających prawo tylko do lokalu użytkowego lub miejsca postojowego, członków spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali mieszkalny... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB I-3/4117/IN-22/USZ/2005/ACH

  Działając na podstawie art. 14b § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 25.04.2005 r. (data wpływu) na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Zgierzu z ... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP I 443/582/05/AK

  D E C Y Z J A Na podstawie art. 14 b § 2 oraz art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60) - Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Oleśnicy z dnia 31.03.2005 r. Nr PP/443... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB I 3/4117/IN-344/USPT/05/MK

  Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 18 maja 2005 r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Piotrkowie Trybun... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPZ/423/6/12/05/HT

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 30.03.2005 r. o udzielenie pisemnej... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IPP/443-14/2005

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Raciborzu stwierdza, że stanowisko podatnika, przedstawione we wniosku co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-104-102/05/IW

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4, w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 Nr 8, poz. 60), w związku z wnioskiem Spółki z dnia 30.03.2005 r. (data wpływu do tut. urzędu w dn. 31.03.2005 r.) w sprawie udzielenia p... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-84-96/05/IW

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), w związku z wnioskiem Spółki z o. o. z dnia 08.03.2005 r. (data wpływu do tut. urzędu 09.03.2005.) w sprawie udzielen... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP1-443-3/05

  DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu zażalenia \"M\" na postanowienie Naczelnika Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach, znak: RO/443/29/2005 z dnia 21.02.2005 r. w sprawie udzi... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/422-100-80/05/AF

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), w związku z wnioskiem Spółki z dnia 04.03.2005 r. (data wpływu do tutejszego urzędu 25.03.2005.) w sprawie udzielenia pisemn... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-94/81/05/PK

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: A1-D-415-41/05

  Pismem z dnia 04.01.2005 r. podatnik wystąpił do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kaliszu z prośbą o dokonanie interpretacji przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie zaliczenia poniesionych wydatków z tytułu bezumownego korzystania z lokalu użytkowego, ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-415/7-1/IW/05

  Generalna zasada wyrażona w ustawie z dnia 26 lipca o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 roku Nr 14 poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2004 roku stanowi, że wolne od podatku dochodowego są odszkodowania otrzymane na podstawie wyroku lub ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-15/05/IK-20709

  Z przedstawionego stanu faktycznego zawartego w przedmiotowych pismach wynika, że Spółka jest właścicielem wylotów ścieków wód powierzchniowych, którymi są odprowadzane ścieki oraz wody opadowe z terenu własnego i terenu sąsiednich podmiotów i na podstawie ustawy „Prawo ochrony śr... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-III-2-443/12/05/AMM

  Działając na podstawie art. 14a, art. 216 i art. 217 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie w przedmiocie pod... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USI/443-40/24/05

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Grudziądzu działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), po przeanalizowaniu wniosku z dnia 28.02.2005r. o interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa po... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD-I-415/I/38/05

  Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Urzędu Skarbowego stwierdza, że stanowisko x przedstawione we wniosku z dnia 07.02.2005 r., który wpłynął w dniu 07.02.2005 r. o udzielenie interpretacji co do za... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: BD-F/415-408/04

  Z przedstawionego w nadesłanych pismach stanu faktycznego wynika, iż w dniu 30 listopada 1999r. podatnicy nabyli udział wynoszący 8/32 części w nieruchomości. Dalszy udział, wynoszący 11/192 części, podatnicy nabyli w dniu 25 listopada 2003r. Ponadto w tym samym dniu podatnicy nabyli udz... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US-II-423/interp./1/2005

  Na podstawie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 17.12.2004 r. (wpływ do Urzędu 20.12.2004 r.) dotyczące udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego – Nacze... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD-415-14/04

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tucholi na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z zm.) stosowanie do złożonego wniosku dnia 15 grudnia 2004 r. udziela pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. Tartak... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: ZG-4150/37/LUG/04

  Ochrona własności nieruchomości wiąże się z natury rzeczy z bezwzględnym charakterem tego prawa. Oznacza to, że właściciel może „z wyłączeniem innych osób\" korzystać z rzeczy i rozporządzać tą rzeczą zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego prawa w granicach okre... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD-415/36/04

  W odpowiedzi na zapytanie z dnia 12.10.2004 r. w sprawie kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jaśle, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), informu... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.12.PP/443-94/04/AM

  Zgodnie z brzmieniem art. 5 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług, eksport towarów, import towarów, wewnątzrwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na treytorium kraju, w... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP I 43/2314/267/DM/04

  Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej \"podatkiem\", podlega wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorim kraju. Zgodnie z art. 9 ust. 1... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/171/04

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu, działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) - w odpowiedzi na pismo z dnia 26 lipca 2004 r. (wpływ: 30.07.br) w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług opłat za b... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: USIII-443/27/2004

  Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego, w związku ze złożonym w dniu 05.08.2004r. pisemnym zapytaniem w przedmiocie opodatkowania podatkiem od towarów i usług: zaliczek na wkład, oprocentowani... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: USIV/I/443-118/04

  Odpowiadając na pismo z dnia 13.08.2004 r. (data wpływu do US 16.07.2004 r.), w sprawie podatku od towarów i usług, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie działając na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PSUS/OPPII/443/67/04/BG

  Opłaty za korzystanie ze środowiska określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9.10.2001 r. w sprawie opłat za korzystanie środowiska (Dz. U. Nr 130, poz. 1453 ze zm.), które weszło w życie z dniem 01.01.2002 r. i zostało wydane na podstawie art. 290 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo o... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDP/423-4/04

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu, na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo L.dz. 117/N/2004 z dnia 21.06.2004r. (wpływ 22.06.br.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o stosowaniu przepi... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-1/443 2-236/000 597/122/04

  Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 02.07.2004 r., Nr (...), uprzejmie informuje: Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 11 u... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US-PP-443/79/2004

  Pojęcie refakturowania nie jest zdefiniowane w przepisach prawnych. Przepisy prawa nie znają również pojęcia „fakturowania”, które można by uznać za pojęcie pierwotne względem „refakturowania”. Pojęcie to zostało ukute przez doktrynę i praktykę. Należy zauważyć, że w dokt... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: USIII-443/i15_3103/04/04/MS

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Opocznie działając zgodnie z art.14a § l ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na zapytanie z dnia 16 stycznia 2004 r. biorąc pod uwagę stan faktyczny przedstawiony w zapytaniu uprzejmie informuje. ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD-3/423/8/04

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu działając w trybie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r., Nr 137 poz. 926 ze zm.) odpowiada na pismo z dnia 19 lutego 2004 r. (data wpływu do Urzędu 27.02.2004 r.) uzupełnione o opłatę skarbowa w ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD 15/06/04

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Miliczu, zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.), na pisemne zapytanie udziela pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych. Obowiązek ponosze... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.III/423-1/04

  Odpowiadając na pismo z dnia 16.02.2004 r. w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie kwalifikacji kosztów z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska naturalnego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ełku działając na podstawie art. 14a § 1 z dnia 29 sierpnia 1997 r... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: II-2/423/61/EG/16/04

  Odpowiadając na pismo z dnia 08.01.2004 r., które wpłynęło do Łódzkiego Urzędu Skarbowego w dniu 13.01.2004 r. Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa przy ocenie skutków w podatku dochodowym - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, z... Czytaj więcej >