logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

 • interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-40/07-2/ES

  INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 441000-PAI-9100I-13/07/495/EU

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 § 1 i art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w związku z wnioskiem XXXX złożonym w piśmie nr BZ/553/2007 z dnia 08.03.2007r. (data wpływu do Urzędu – 12.03.2007r.),... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-96/07/RM

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółdzielni Pracy z dnia 22 lutego 2007 r. (data wpływu do Urzędu Skarbowego Warszawa - W... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-97/07/RM

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółdzielni z dnia 22 lutego 2007 r. (data wpływu do Urzędu Skarbowego Warszawa - Wola 5 ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 441000-PAI-9100I-7/07/248/EU

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 § 1 i art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w związku z wnioskiem XXXX. (zwanej dalej Spółką) złożonym w piśmie z dnia 01.02.2007r. (data wpływu do Urzędu – 01... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 441000-PAI-9100I-9/07/325/EU

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 § 1 i art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w związku z wnioskiem XXXX złożonym w piśmie z dnia 05.01.2007r. (data wpływu do Urzędu – 08.01.2007r.), uzupełnionym ... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 420000-WPA-9143-62/06-7/ES

  D E C Y Z J A Na podstawie art. 207 § 1 i § 2 w związku z art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity w Dz.U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 ze zmianami), Dyrektor Izby Celnej w Szczecinie zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Celnego ... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 440000-PA-9116-406/06/898/TK

  D E C Y Z J A Na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 w związku z art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 23 sierpnia 2006r., na postanowienie Naczelnika Urzędu Celnego I w Warszawie Nr 441000... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 446000-AP-0503-9/06

  Postanowienie Na podstawie art. 14a §1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w związku z zapytaniem Spółki xxxxxxx, złożonym w piśmie z dnia 22.06.2006 r. (wpływ do tut. Urzędu w dniu 29.06.2006r.) p... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 445000-PA-9104-52/06/119/KN

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216, art. 219 w związku z art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 07.06.2006r. (data wpływu do Urzędu Celnego w Pruszkowie 09.06.2006r.) w spr... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 445000-PA-9104-53/06/120/KN

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216, art. 219 w związku z art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 07.06.2006r. (data wpływu do Urzędu Celnego w Pruszkowie 09.06.2006r.) w spr... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 441000-PAI-9100I-17A/06/2215/MP/EU

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 § 1 i art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w związku z wnioskiem XXXXX (zwanej dalej Spółką) złożonym w piśmie z dnia 04.05.2006r. (data wpływu do Urzędu Celneg... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 421000-PA-9102-14/06/TS

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216, 217 w związku z art. 14a, 14b §1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 75 ust. 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. o podatku akcyzowym (Dz U. Nr 29, poz. 257 ze zm .) po rozpatrzeni... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD2/423-10/06/AB

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku X Sp. z o.o. z dnia 19 stycznia 2006r. (data wpływu do Urzędu 20.01.2006r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do za... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 351000-RPA-91103-53/05

  P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Celnego w Krakowie działając na podstawie art.14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 roku nr 8, poz. 60 ze zmianami) po rozpatrzeniu Państwa wniosku z dnia 9 listopada 2005 roku w sprawi... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-588/2005/US

  POSTANOWIENIENa podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005r., Nr 8, poz. 60) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w związku z wnioskiem z dnia 05.08.2005r., (data wpływu do tutejszeg... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UPO-415-145/KP/05/AZ

  P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art. 14a § 1-4 w związku z art. 216 § ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) postanawia wydać Wnioskodawcy pisemną interpretację, co do zakre... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UPO-443-123/05/DC

  P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art. 14a § 1-4, w związku z art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), postanawia wydać pisemną interpretację, co do zakresu... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-209-198/05/JL

  P O S T A N A W I A Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposob... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PPIV/443-49/05

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 roku, Nr 8, poz. 60)Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sosnowcu stwierdza, że stanowiskoPodatnika, przedstawione we wniosku z dnia 14.04.2005r. (data wp... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-93/73/05/PK

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14 a § 4 w związku z art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposo... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 362000-RPA-0630-16/2005/PB

  Na podstawie art. 216, art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity z 2005 r., Dz. U. nr 8, poz. 60 ) w związku z wnioskiem złożonym przez stronę w dniu 24.01.2005 r. -nie uznaję stanowiska wnioskodawcy zawartego we wniosku ( dotyczy punktu nr 4 ). U... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: 362000-RPA-0630-30/04/IS

  Działając na podstawie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm. ), w związku z Państwa zapytaniem dotyczącym stosowania przepisów prawa podatkowego informuję, że kwestia opodatkowania podatkiem akcyzowym określonych czynności dokon... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-48/10/04

  Zdaniem Spółki towary wymienione w przedmiotowym zapytaniu podlegają opodatkowaniu VAT wg stawki 22%.Organ podatkowy potwierdza to stanowisko dodając, że zgodne jest ono z przepisem art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), według k... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: 302000-PA-9103-15/04

  Zdaniem strony, sprzedaż wyrobów akcyzowych na terytorium kraju, w opisanej sytuacji nie podlega opodatkowaniu akcyzą, gdyż poprzedzona została nabyciem wewnątrzwspólnotowym. Obowiązek podatkowy powstał z dniem dokonania nabycia wewnątrzwspólnotowego, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 5 ... Czytaj więcej >