logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

 • uchwała składu 7 sędziów NSA, sygnatura: I FPS 1/06

  I Postanowieniem z dnia 6 kwietnia 2006 r. (sygn. akt I FSK 27/06) Naczelny Sąd Administracyjny, rozpoznający skargę kasacyjną Dyrektora Izby Skarbowej w W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia 5 października 2005 r. (sygn. akt III SA/Wa 1953/05) wydanego w sprawie ze ... Czytaj więcej >
 • uchwała składu 7 sędziów NSA, sygnatura: FPS 1/04

  Zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości przekazane do rozpoznania Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu wyłoniło się na tle następującego stanu faktycznego: Wyrokiem z 8 grudnia 2002 r. sygn. akt I SA/Po 615/01 Naczelny SądAdministracyjny w Warszawie Ośrodek... Czytaj więcej >
 • uchwała składu 7 sędziów NSA, sygnatura: FPS 8/03

  Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 28 stycznia 2003 r., sygn. SA/BK 536/02, na podstawie art.49 ust.2 ustawy z 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym (Dz. U. Nr 74 poz. 368 ze zm.) wystąpił o wyjaśnienie przez skład siedmiu sędziów tego Sądu przytoczonej w sent... Czytaj więcej >
 • uchwała składu 7 sędziów NSA, sygnatura: FPS 5/03

  Naczelny Sąd Administracyjny - Ośrodek Zamiejscowy w Lublinie postanowieniem z dnia 26 września 2002 r. sygn. akt SA/Lu 31/02 w sprawie ze skargi Specjalistycznego Przedsiębiorstwa Innowacyjno-Wdrożeniowego \"P.\" spółka z o.o. z siedzibą w L. na decyzję Izby Skarbowej w (...) z dnia 6 gr... Czytaj więcej >
 • uchwała składu 7 sędziów NSA, sygnatura: FPS 1/03

  Postanowieniem z dnia 5 grudnia 2002 r. skład orzekający Naczelnego Sądu Administracyjnego wystąpił na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym (Dz. U. Nr 74, poz. 368 ze zm.) o wyjaśnienie przez skład siedmiu sędziów wątpliwości prawne... Czytaj więcej >
 • uchwała składu 7 sędziów NSA, sygnatura: FPS 2/03

  Skład orzekający Naczelnego Sądu Administracyjnego postanowieniem z dnia 8 stycznia 2003 r. sygn. akt III SA 1209/01 wystąpił na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym (Dz. U. Nr 74, poz. 368 ze zm.) o wyjaśnienie przez skład siedmiu sęd... Czytaj więcej >
 • uchwała składu 7 sędziów NSA, sygnatura: FPS 4/03

  Wątpliwość prawna przedstawiona przez skład orzekający Naczelnego Sądu Administracyjnego do wyjaśnienia w trybie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym (Dz. U. Nr 74, poz. 368 ze zm.) powstała na tle następującego stanu faktycznego: Decyzją z... Czytaj więcej >
 • uchwała składu 7 sędziów NSA, sygnatura: FPS 6/02

  Przedstawiona Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu do rozstrzygnięcia wątpliwość prawna wyłoniła się na tle następującego stanu faktycznego: W dniu 14 czerwca 1996 r. Gmina Miasta Z. sporządziła \"Zestawienie wydatków ze środków własnych poniesionych w związku z realizacją inwes... Czytaj więcej >
 • uchwała składu 7 sędziów NSA, sygnatura: FPS 7/02

  Przedstawione wątpliwości prawne wyłoniły się na tle następującego stanu faktycznego: Agencja Celna \"M.\" w S., spółka cywilna W. Sz., W. K., zgłosiła w dniu 23 listopada 1996 r. do odprawy celnej w Urzędzie Celnym w Rz. artykuły sportowe na podstawie dokumentu SAD nr 111419/373211... Czytaj więcej >
 • uchwała składu 7 sędziów NSA, sygnatura: FPS 3/02

  Wątpliwość prawna przedstawiona Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu do wyjaśnienia w trybie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym (Dz. U. Nr 74, poz. 368 ze zm.) wyłoniła się na tle następującego stanu faktycznego: Decyzją z dnia 14 grudnia 2... Czytaj więcej >
 • uchwała składu 7 sędziów NSA, sygnatura: FPS 4/02

  Skład orzekający Naczelnego Sądu Administracyjnego - Ośrodka Zamiejscowego w Białymstoku postanowieniem z dnia 28 grudnia 2001 r. wystąpił na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym (Dz. U. Nr 74, poz. 368 ze zm.) do Prezesa tego Sądu o w... Czytaj więcej >
 • uchwała składu 7 sędziów NSA, sygnatura: FPS 5/02

  Wątpliwość prawna przedstawiona składowi siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego wyłoniła się na tle następującego stanu faktycznego: Urząd Skarbowy w K. decyzją z dnia (...), nr (...), skierowaną do Spółki z o.o. \"H.\" w Katowicach, przedłużył tej Spółce termin zw... Czytaj więcej >
 • uchwała składu 7 sędziów NSA, sygnatura: FPS 2/02

  Wątpliwość prawna przedstawiona przez skład orzekający Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie powstała na tle następującego stanu faktycznego. Izba Skarbowa w Olsztynie decyzjami z dnia 8 marca 2000 r. (nr ... i ...) utrzymała w mocy zakwestionowane w odwołaniach pełnomocnika Rysz... Czytaj więcej >
 • uchwała składu 7 sędziów NSA, sygnatura: FPS 7/01

  Skład orzekający Naczelnego Sądu Administracyjnego - Ośrodka Zamiejscowego w Poznaniu, postanowieniem z dnia 22 maja 2001 r. sygn. akt I SA/Po 69/2000, sprostowanym postanowieniem z dnia 27 września 2001 r. zwrócił się do Prezesa Naczelnego Sadu Administracyjnego o wyjaśnienie przez skła... Czytaj więcej >
 • uchwała składu 7 sędziów NSA, sygnatura: FPS 6/01

  Izba Skarbowa w Piotrkowie Trybunalskim decyzją z dnia 12 listopada 1998 r. utrzymała w mocy zakwestionowaną w odwołaniu Teresy i Józefa Z. decyzję Urzędu Skarbowego w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 16 września 1998 r. w sprawie określenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 1995 r. ... Czytaj więcej >
 • uchwała składu 7 sędziów NSA, sygnatura: FPS 10/01

  Naczelny Sąd Administracyjny - Ośrodek Zamiejscowy we Wrocławiu, postanowieniem z dnia 17 maja 2001 r., sygn. akt I SA/Wr 1860/97, w sprawie ze skargi Przedsiębiorstwa \"C. - B\" Spółki z o.o. z siedzibą w O. na decyzję Izby Skarbowej w Opolu z dnia 16 października 1997 r., Nr (...), w prz... Czytaj więcej >
 • uchwała składu 7 sędziów NSA, sygnatura: FPS 14/00

  Przedstawione składowi siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego do wyjaśnienia istotne wątpliwości prawne wyłoniły się na tle następującego stanu faktycznego: Urząd Skarbowy w Gorlicach decyzją z dnia 22 lipca 1998 r. (nr U 1/861/166777/98), wydaną na podstawie art. 207 i 2... Czytaj więcej >
 • uchwała składu 7 sędziów NSA, sygnatura: FPS 6/00

  Przekazane do wyjaśnienia wątpliwości prawne wyłoniły się na tle następującego stanu faktycznego: Od października 1990 r. Andrzej K. prowadzi w G. firmę transportową i w związku z tym jest podatnikiem podatku od towarów i usług. W grudniu 1997 r. i styczniu 1998 r. inspektor kontroli... Czytaj więcej >
 • uchwała składu 7 sędziów NSA, sygnatura: FPS 5/00

  Skład orzekający Naczelnego Sądu Administracyjnego Ośrodka Zamiejscowego w Katowicach postanowieniem z dnia 14 lutego 2000 r. wystąpił na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym (Dz. U. Nr 74, poz. 368 ze zm.) do Prezesa Sądu o wyjaśnienie... Czytaj więcej >
 • uchwała składu 7 sędziów NSA, sygnatura: FPS 3/00

  Wątpliwość prawna przedstawiona składowi siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego wyłoniła się na tle następującego stanu faktycznego: Decyzją z dnia 6 lipca 1998 r. nr III US.DOP.4/8611/55/98 (...) Urząd Skarbowy w Sz., działając na podstawie art. 31 § 3, art. 51 § 1 ... Czytaj więcej >
 • uchwała składu 7 sędziów NSA, sygnatura: FPS 4/00

  Wątpliwość prawna przedstawiona do wyjaśniania składowi siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego wyłoniła się na tle następującego stanu faktycznego. Trzeci Urząd Skarbowy w S., decyzją z dnia 7 lipca 1998 r., wydaną na podstawie art. 21 § 3 i art. 207 § 1 i 2 ustawy z dn... Czytaj więcej >
 • uchwała składu 7 sędziów NSA, sygnatura: FPS 9/99

  Skarga Adama J. kwestionowała zgodność z prawem decyzji Izby Skarbowej we W. z dnia 15 maja 1998 r. nr (...), którą uchylono \"w części decyzję organu pierwszej instancji\" i określono podatek dochodowy od osób lirycznych za 1994 r. w wysokości wyższej od wynikającej ze złożonego zez... Czytaj więcej >
 • uchwała składu 7 sędziów NSA, sygnatura: FPS 19/98

  Postanowieniem z dnia 13 lipca 1998 r., sygn. akt I SA/Wr 844/96, Naczelny Sąd Administracyjny - Ośrodek Zamiejscowy we Wrocławiu, na podstawie art. 49 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym (Dz. U. Nr 74, poz. 368 ze zm.), wystąpił do Prezesa Naczelnego Sąd... Czytaj więcej >
 • uchwała składu 7 sędziów NSA, sygnatura: FPS 7/98

  Naczelny Sąd Administracyjny - Ośrodek Zamiejscowy w Szczecinie, postanowieniem z dnia 20 maja 1998 r., sygn. akt SA/Sz 1596-1603/97, na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym (Dz. U. Nr 74, poz. 368 ze zm.) wystąpił do Prezesa Naczelnego Są... Czytaj więcej >