logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

 • interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-285/07/RS

  INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów pr... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-I/443-102/07/AR

  D E C Y Z J A Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawyz 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym do 30 czerwca 2007r. w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z 16 listopada 2006r.o zmianie ustaw... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BM-436/5/07

  Zdaniem wnioskodawczyni nabycie praw do spadku po zmarłym w 2007 r. mężu nie podlega podatkowi w sytuacji, gdy zostanie ono zgłoszone w terminie miesiąca od uprawomocnienia się postanowienia sądu na obowiązującym druku zawierającym m. in. dane dotyczące wartości rynkowej odziedziczonego... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: TP/443-10/07

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie:art. 14 a § 1, 3 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm. ) Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań-Jeżyce po zapoznaniu się z wnioskiem Podatnika... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PM/PS/436-4/07/SD

  Postanowienie Na podstawie art.14a §1, §4 ustawy z dnia 29.08.1997r – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. Nr 8, poz.60 z 14.01.2005r ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15.03.2007r (wpływ do tutejszego Urzędu 15.03.2007r.) podatnika co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkow... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/13/2007/IPP

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 i art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity: Dz. U. z 2005 roku, nr 8, poz. 60 ze zm. ) w związku z wnioskiem z dnia x 2007 roku (data wpływu do tut. urzędu x 2007 roku ) złożonym przez Zakład Ko... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-5/07

  W dniu 15 marca 2007r. Wnioskodawca zwrócił się z pytaniem, czy likwidacja dzikiego składowiska śmieci podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wg. stawki 7%. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że podatnik złożył ofertę w ramach zamówienia publicznego, kt... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1405/UPP-443/3/07/RG

  POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r Nr 8 poz. 60 ze zm.) w odpowiedzi na pisemny wniosek podatnika, o interpretację zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej s... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IM/436-14/06

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005 r. ze zmian.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25.10.2006 r. uzupełnionego dnia 24.11.2006 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu st... Czytaj więcej >
 • wyrok zwykłego składu wojewódzkiego sądu administracyjnego, sygnatura: I SA/Ke 253/06

  Decyzją z dnia 25 sierpnia 2006 r. Nr PD2-4151-98/06 Dyrektor Izby Skarbowej w Kielcach po rozpatrzeniu zażalenia Teresy P. na postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach w sprawia udzielenia pisemnej interpretacji w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych dotycząc... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US40/VAT/2060/2006/AP

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1, 3, 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.), art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wnio... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IM/436-4/06

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. Nr 8 poz. 60 z 2005 r. ze zmian.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 03.07.2006r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania przepisów wynikających z ar... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1424/1110/443/62/2006/IW

  W dniu 15.09.2006r. Przedsiębiorstwo ........ wystąpiło do tut. Organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa albo p... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD2-4151-98/06

  Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu zażalenia Pani Teresy P. z dnia 16.06.2006 r. postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach z dnia 7.06.2006 r. znak: OG/005/66/PDII/41... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.VI-/443-17/06

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mielcu działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 5, art. 8 i art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-52/06

  Pismem z dnia 29 marca 2006r. (data wpływu do tutejszego Urzędu: 31.03.2006r.) Zakład Usług Komunalnych zwrócił się do tutejszego organu podatkowego z zapytaniem w sprawie dotyczącej wysokości zastosowanej stawki podatkowej VAT z tytułu świadczenia usług w zakresie rozprowadzania wod... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: NPD-406/3/NO-3/06

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1, § 2, § 3, § 4, art. 14 b § 1 , § 2 i art. 216 i art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 Ordynacja podatkowa / j.t. z 2005 r. Dz. U. Nr 8 poz. 60 /, Naczelnik Urzędu Skarbowego we Włodawie postanawia uznać stanowisko zawarte we wniosku o inter... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPF/415-22-1/2006/ML

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm./, po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego tj. c... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPF/415-22/2006/ML

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zmianami), po rozpatrzeniu wniosku Strony (Instytucja \"X\") o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania p... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-5-2-GK/06

  POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14a § 4 i art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, iż stanowisko Spółki przedstawione w piśmie z dnia 24 stycznia 2006 r. w... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO III 443-9/06

  Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. ? Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 19 ust. 11, art. 19 ust. 13 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Dębicy po ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/168/2006/PP/443/20/2006

  Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Jednostki z dnia 19.09.2005 r. (data wpływu do tut. Urzędu 29.09.2005 r.) uzupełn... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BP/443-161/05

  Z przedstawionego w złożonym wniosku stanu faktycznego, wynika iż pytający prowadzi działalność gospodarczą związaną z ochroną środowiska w szczególności w zakresie zagospodarowania odpadów. Zgodnie z oświadczeniem spółki wskazana działalność polega na odbiorze odpadów niebezp... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1405 UPP-443/5/2006/AJ

  POSTANOWIENIEDziałając na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 8 poz. 60 ze zm.), w odpowiedzi na pisemny wniosek podatnika o interpretację z zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w jego indywidualnej... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I USB III/436/93/2005/KK

  Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 86 ust. 1, art. 90 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004r... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/PP/P/440-30/14a/06/DB

  Stan faktyczny: Podatnik prowadzi działalność gospodarczą polegającą na gospodarce odpadami. W specyfice przetargowej do przetargu na utrzymanie czystości i porządku na terenie dzielnicy oraz prowadzenie prac w ramach Akcji Czysta ... dotyczącego prac porządkowych - oczyszczania gminnyc... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/PP/P/440-29/14a/06/DB

  Stan faktyczny: Podatnik prowadzi działalność gospodarczą polegającą na gospodarce odpadami. W specyfice przetargowej do przetargu na utrzymanie czystości i porządku na terenie dzielnicy oraz prowadzenie prac w ramach Akcji Czysta ... dotyczącego prac porządkowych - oczyszczania gminnyc... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-15/PO-I/423/JK/11/05

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 § 1, art. 14a § 1, § 3 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60, ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrołęce po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23.09.2005 r. w sprawie interpretacji przepisów prawa po... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.RPP.6/005/78/05

  Wnioskiem z dnia 8 września 2005 r., uzupełnionym pismem z dnia 15 września 2005 r. Podatnik zwrócił się o udzielenie interpretacji o zakresie zastosowania przepisów prawa podatkowego. Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika że prowadzi działalność gospodarczą ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PP/443-37/05

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a §1, §3 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pszczynie stwierdza, że stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dnia 04.08.2005 r., który wpłynął... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-406/41/AZ/05

  P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art.14a §1 i §4 oraz art.216 §1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. Nr 8 poz.60 z 2005r), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Prudniku uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione w piśmie bez nr z dnia 27.07.2... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PSUS / PPOI - 443 / 298-1 / 05 / MS

  Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ) stwierdzam, że stanowisko Podatnika przedstawione we wniosku z dnia 14.07.2005 r., który wpłynął w dniu 18.07.2005 r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakr... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/43/2005/IPP

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 i art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity: Dz. U. z 2005 roku, Nr 8, poz. 60 ze zmianami ) w związku z wnioskiem z dnia XXX złożonym przez Pana XXX w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkoweg... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IS.II/2-4430/38/05

  Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając z urzędu na podstawie przepisów: art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), art. 15 ust. 1 i 2 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P.P. 443-30/05

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zakopanem działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 10.05.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposob... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII/005-18/05

  POSTANOWIENIE Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Tarnowie, działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 25.05.2005 r., który wpłyną do tut. Urzędu w... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-111/05

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzedu Skarbowego w Nowym Saczu dzialajac na podstawie art.14 a ? 1 oraz ? 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku Spolki z dnia 24 czerwca 2005 r., uzupelnionego w dniu 12 lipca 2005 r. w sprawie udz... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-336/05/KB

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz. 60) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w związku z wnioskiem z dnia 11.06.2005r.(data wpływu do tut. Urzędu 13.06.2005r... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: U.S.28.I/443-15/05

  POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity - Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 ze zm.), po rozpoznaniu wniosku Wójta Gminy z dnia 07.06.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: U.S.I/3.423-6/12/05

  Z treści złożonego wniosku wynika, iż Spółka prowadzi działalność usługową w zakresie rozprowadzania wody i ścieków oraz świadczy usługi w tym zakresie mieszkańcom miasta.Z uwagi na zmianę przepisów wprowadzonych z dniem 1 stycznia 2004 r. dotyczących art. 12 ust. 3d - ustawy o po... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PSUS/PPO I/443/129/ 05 /ŁG

  Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) stwierdzam, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 03.03.2005 r., który wpłynął w dniu 10.03.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i... Czytaj więcej >
 • wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: FSK 1618/04

  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku wyrokiem z dnia 21 kwietnia 2004 r., sygn. I SA/Bk 33/04, oddalił skargę \"Z.\" w B. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Białymstoku z dnia 17 grudnia 2003 r. nr PP I/4408-91/JP/03 w przedmiocie podatku od towarów i usług za poszczególne mies... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PTU/443-10/05

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Suchej Beskidzkiej, działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 11.02.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-4431/3/AZ/05

  Działając na podstawie art.14a §1 i §4 oraz art.216 §1 Ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. Nr 8 poz.60 z 2005 r), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Prudniku uznaje za nieprawidłowe stanowisko przedstawione w piśmie bez nr z dnia 05.01.2005r (data wpływu 2005.01.06... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UPO-443-28/05/IR

  P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art. 14a § 1-4 w związku z art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005 r.) postanawia wydać interpretację, co do zakresu i sposobu zastosowa... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-11/05/PK

  Postanowienie W związku z wnioskiem Spółki z dnia 05.01.2005 r. (data wpływu do tutejszego urzędu 11.01.2005 r.) – w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu w Warszawie, na podstawie art.14 a ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.DPD/42/4111/10/5/05

  Zgodnie z art. 14a § 1 wyżej cytowanej ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, stosownie do swojej właściwości Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Gryfinie na pisemny wniosek podatnika udziela pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: FB.I./E.Sp/31101/3/06

  Prezydent Miasta Elbląga działając na podstawie art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) postanawia: - udzielić, na wniosek Podatnika, interpretacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego: Stosow... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/41/04

  Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535) dla towarów i usług wymienionych w załączniku Nr 3 do ustawy o VAT stawka podatku wynosi 7 %. Pod pozycją 135 przywołanego załącznika została wymieniona cała grupa usług o symbol... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/4430/230/2004

  Usługi zaklasyfikowane do grupowania PKWiU 01.41.12 – 00.00. tj. „Usługi związane z zagospodarowaniem terenów zielonych” jako mieszczące się w dziale PKWiU 01.4 „Usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, z wyjątkiem usług weterynaryjnych” podlegają opodatkow... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-12/04

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Opatowie zgodnie z art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w związku z pismem z dnia 12.07.2004 r. (data wpływu do tutejszego organu 15.07.2004 r.) w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczących opodatkowania podatki... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/33/2004

  Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gorlicach wyjaśnia co następuje:- zgodnie z poz. 153 załącznika nr 3 „Wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysoko... Czytaj więcej >