logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

 • interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-8/07-4/ES

  INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów pra... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-28/07

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 i art. 14a § 1 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Strzelcach Opolskich po rozpatrzeniu wniosku z d... Czytaj więcej >
 • interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-7/07-2/ES

  INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów pra... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-II-2-415/33/07/AT

  Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29.06.2007r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podat... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-II-2-423/225/07/AT

  Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29.06.2007r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatk... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-68/07/PK

  Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że zgodnie z uchwałą zarządu Spółki refunduje ona określony w uchwale procent kosztów studiów wieczorowych i zaocznych (zarówno licencjackich jak i magisterskich) oraz podyplomowych. W związku z tym Spółka stoi na stanowisku iż zg... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PDP/423-15/07/IN

  Działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005 r. z p. zm.); art. 9 ust. 1, art. 21 ust. 1 pkt 16, art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy z dnia 26.07.1991 r. - o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 1... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDA/415-10/07

  Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) w odpowiedzi ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-II-2-415/2/07/AG

  Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 19.12.2006r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatko... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDDW/415-31/06

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (j.t.Dz.U. z 2005r nr 8, poz.60 z późn. zm. po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14.11.2006r (uzupełnionego dnia 21.12.2006r) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/123/2006/PD II/415-56/06

  Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 i 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Jednostki z dnia 30.06.2006 r. (data wpływu - 03.07.200... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO I 415/46/06

  Na podstawie: art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w D... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDP-415/4/Int-40/06

  P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w N. działając na podstawie art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku, który wpłynął dnia 25.05.2006 r. złożonego przez podatnika w sprawie ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-13/06

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Staszowie działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu złożonego w dniu 19.06.2006 r. wniosku w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IA-415/30/2006

  Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4, art. 217 § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20.02.2006r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.VI/I-415-27-I/06

  Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie stwierdza, iż stanowisko Pani zawarte we wniosku z dnia 31.01.2006 r. w sprawie interpretacji obowiązującego prawa podatkowego... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1421/BF/415-20/GJ/06

  P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 217 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa / Dz. U. z 2005r., nr 8, poz. 60 z późn. zm. / , art. 22 ust. 1 i 4, art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. z ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO/415-3/06

  Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14 a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku, znak: EA/1525/05 (data wpływu do Urzędu - 15.12.2005 r.) w spraw... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-4/06/PK

  Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka finansuje koszty szkolenia kształcących się i planujących się kształcić pracowników. W związku z tym zawarła umowy cywilnoprawne z pracownikami, zarówno z tymi których skierowano jak i z tymi których nie skierowano na ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS II-2-415/47/05/AG

  Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21.12.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDN/415-8/Int-119/05

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Targu działając na podstawie art. 14 a § 1 oraz § 4 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm. ) po rozpatrzeniu Pani wniosku z dnia 07 grudnia 2005 r. ( data wpływu 12.12.2005 r. ) w sprawie udz... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF/415-0088/05

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: POV/415-20/05

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, art. 216 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst. jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn.zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28.07.2005r. w sprawie zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego postanawiam... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD I/415-30/05 PBB1/423-821/05

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sosnowcu stwierdza, że stanowisko B.A. przedstawione we wniosku z dnia 01.08.2005 r. o udzielenie pisemnej interp... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD/415-22/05

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216, art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Urzędu Skarbowego po rozpatrzeniu wniosku Podatnika o pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa w indywidualnej sprawie ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PSUS/PBOW/423/65/P/05/AG

  Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) stwierdzam, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 09.03.2005 r., który wpłynął do tutejszego Urzędu w dniu 17.03.2005 r. o udzielenie pisemn... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.II/PDF/415/39/2005

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) uznał stanowisko wnioskodawcy zajęte we wniosku z dnia 04.04.2005 r. (złożonym w US z dnia 07.04.20... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP1/443-44/05/MS/23836

  Postanowienie Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego, działając na podstawie art. 14a § 1,oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia 09.03.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacj... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/423-13-8/05

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60) Naczelnik Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy po analizie złożonego w dniu 10 stycznia 2005r. wniosku w sprawie udzielenia pisemnej interpret... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IS.I/2-415/286/04

  Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.12.2004 r., dokonuje zmiany informacji udzielonej przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w R... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF/E/005-1-14/05

  Działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 z późn.zm.), w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.12.2004 r., zmieniam odpowiedź udzieloną przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nowym Mieście Lubawskim w zakresie... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: DF-3-415-44-04

  Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto działając w trybie art. 14a par. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 05.11.2004 r. Znaki 41/2004/NF (data wpływu do tut. Urzędu 09.11.2004 r.), dotyczące opodatkow... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IB-415/005/84/2004

  Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. „Ordynacja podatkowa” (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew w odpowiedzi na pismo z dnia 29.10.2004r. informuje, że zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt. 90 ustawy z dnia 26 lipca ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IMUS-1471/DPF/415/89/2004/ML

  Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udziela następującej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w przedstawionej sprawie. ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PUS.I/423/86/2004

  Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, działając na podstawie przepisów art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 24.08.2004 r. (znak ER/802/2004), w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowe... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IIUS PBI/P/415-58/04

  Zgodnie z przepisem art. 22 ust 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) kosztami uzyskania przychodu z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymien... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PO-415-24/04

  W odpowiedzi na pismo z dnia 29.06.2004 r. (uzupełnienie z dnia 12.07.2004 r.) w sprawie odbywania stażu zawodowego na podstawie porozumienia o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Tarnowie działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDOF/415-0038/04

  Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. z 2000 r. Dz. U. Nr 14, poz. 176 ze zm.) wolna od podatku dochodowego jest wartość świadczeń przyznanych zgodnie z odrębnymi przepisami przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowy... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: BI/005/0449/04

  Stan faktyczny: Dyrektor Zespołu Szkół - ze środków budżetowych gminy na podstawie przepisów Karty Nauczyciela - dofinansował do czesnego dla nauczycieli: studiujących na studiach podyplomowych i uzupełniających kwalifikacje, do kursów doskonalących i podnoszących kwalifik... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: POV-415-27/2004

  W odpowiedzi na pismo w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie zastosowania zwolnień przedmiotowych w podatku dochodowym od osób fizycznych, stosownie do postanowień art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja poda... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IB-2-415/32/04

  Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie w odpowiedzi na pismo w sprawie udzielenia pisemnej odpowiedzi o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego informuje: Stosownie do art. 27a u... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDII-415/16/2004

  Zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) - podatek dochodowy obliczony zgodnie z art. 27 obniżony zgodnie z art. 27b o kwotę składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD2/415/04/04

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieliczce działając w trybie art. 14 a par. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 22.03.2004 r. uzupełnione własnym stanowiskiem w piśmie z dnia 23.04.2004 r. wyjaśnia co następuje:... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: POV-415-15/2004

  W odpowiedzi na pismo z dnia 08.03.2004 r. uzupełnione w dniu 16.03.2004 r. w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie zastosowania zwolnień przedmiotowych w podatku dochodowym od osób fizycznych, stosownie do postanowień art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sie... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDM-415/5/04

  W odpowiedzi na pismo z dnia 04.03.2004 r. w trybie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137,poz. 926 ze zm.) -w sprawie interpretacji przepisu dotyczącego zwolnienia świadczeń przyznanych przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych i wyksz... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PB/415/18/04/AH

  Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków Prądnik działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 04.02.2004 r. w sprawie wydatków poniesionych na naukę języka obcego informuje: Zgodnie z ar... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: BI/005/0924/03

  Stan faktyczny: Podatniczka prowadząca działalność gospodarczą w zakresie informatyki poniosła w 2003r. następujące wydatki: opłata za semestr nauki na studiach wyższych o kierunku zarządzanie i marketing, opłaty egzaminacyjne dotyczące dziedziny informatycznej – kurs Microsoftu, za... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD-3/415-9/03

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu działając w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137 poz. 926 ze zmianami) w odpowiedzi na pismo z dnia 06.11.2003 r. (data wpływu 07.11.2003 r.) w sprawie interpretacji przepisów w zakresie stosowani... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/65/03/KW/415/17/03

  Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach odpowiadając na pismo z dnia 15.04.2003 r. uprzejmie informuje, że poruszone w nim zagadnienie dotyczące zaliczania w koszty działalności wydatków przedsiębiorcy poniesionych na odpłatne dokształcanie regulują przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podat... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD-415/26/03

  W związku z Pana pismem z dnia 7.04.2003 r. działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) Urząd Skarbowy w Ostrowcu Św. informuje co następuje: Zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku d... Czytaj więcej >