logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

 • interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-64/07/BK

  INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów pr... Czytaj więcej >
 • interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-48/07/MS

  INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PE/PP/443-0/07/8

  Spółdzielcza Grupa Producentów Warzyw i Owoców dla Przetwórstwa działa w formie spółdzielni w oparciu o ustawę Prawo Spółdzielcze oraz Statut. Jednostka jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Członkami Grupy są w większości rolnicy ryczałtowi korzystający ze z... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO-XV/443/VAT-272/266/JB/07

  Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 8 poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 2... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/005-6/07

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Piszu, na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r nr 8, poz. 60 z późn. zm.) stwierdza, że stanowisko strony zawarte we wniosku z dnia 25.05.2007 r, uzupełnionym w dniach 13.06.2007 r., 21.06.2007 r... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/4060-39/07

  W dniu 02 maja 2007r. Wnioskodawca złożył wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, który następnie został uzupełniony w dniu 18 maja 2007r. oraz w dniu 16 lipca 2007r. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż pracownik Spó... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/PP1/443-36/07/UK

  POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa–Śródmieście, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U.z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), w związku z wnioskiem Strony z dnia 17.04.2007r. (wpły... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-1/443-17/07

  W dniu 23.03.2007 r. do tut. Urzędu wpłynął wniosek Strony w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika.We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny: W maju 2004 r. wspólnik spółki jawnej wniós... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DO/415-40/07

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego działając na podstawie art. 216 i art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) po rozpatrzenia wniosku z dnia 10.04.2007 r. (data wpływu do tut. organu podatkowego: 11.04... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II US.I/415-36/07

  Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie po rozpatrzeniu wniosku z dnia 26.04.2007 roku w sprawie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja pod... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-III/440-31/07/PZ

  Pismem z dnia 25.04.2007r. (data wpływu do Urzędu 26.04.2007r.) Podatnik zwrócił się do tut. organu podatkowego z zapytaniem w sprawie udzielenia interpretacji o zakresie i sposobie zastosowania norm prawa podatkowego w indywidualnej sprawie. Z przedstawionego przez wnioskodawcę stanu faktyc... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I USB XVI/415/34/07

  Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty działając na podstawie: art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) art. 32 ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/PP1/443-29c/07/KC/UK

  POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa–Śródmieście, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U.z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), w związku z wnioskiem Strony z dnia 16.02.2007r. (wpły... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/4061-32/07

  Wniosek Spółki z o.o. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego wpłynął do organu podatkowego w dniu 19.02.2007r. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny: Wnioskująca jest właścicielem nieruchomości w Poznaniu. Nieruchomoś... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/VUR2/443-15/3/07/AK

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczeln... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPp1/443-34/07/BIK

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w związku z wnioskiem z dnia 19.01.2007r. (data wp... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-8/07

  POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm. ) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kluczborku uznaje za nieprawidłowe stanowisko wnioskodawcy w części dotyczącej podatku ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PNIP/436-3/07/PCC

  POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm. ) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kluczborku uznaje za prawidłowe stanowisko wnioskodawcy w części dotyczącej podatku od ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-III/440-18/07/PZ

  Wnioskiem z dnia 17 stycznia 2007r. spółka z o.o. zwróciła się do tut. organu podatkowego z zapytaniem w sprawie udzielenia interpretacji o zakresie i sposobie zastosowania norm prawa podatkowego w indywidualnej sprawie. Spółka z o.o. w celu skorzystania ze środków Europejskiego Fundu... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/PP3/4402/1/07/MB

  POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa–Śródmieście, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U.z 2005r. Nr 8, poz. 60 tekst jednolity z póżn. zmian), w związku z wnioskiem Strony z dnia ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-38/06

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Suchej Beskidzkiej, działając na podstawie art. 14a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r.. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu Pana wniosku, złożonego w dniu 03.11.2006 r. w sprawie udzielenia ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-713/06/SZU

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005r., Nr 8, poz. 60) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w związku z wnioskiem z dnia 15.11.2006r., (data wpływu do tutejsze... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: VI/443-330/06/JW

  POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 14.11.2006r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDN/415-6/Int-97/2006

  P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Targu działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U z 2005 r, Nr 8, poz. 60 ze zmianami) po rozpatrzeniu Państwa wniosku z dnia 20 listopada 2006 r. (data wpływu 21 listopada ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I USB III/436/60/2006/br

  Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź - Bałuty w Łodzi, działając na podstawie przepisów: art. 14 a § 1 i 4 oraz art. 217 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm), art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 113 ust. 1, ust. 2, ust. 8, ust. 9, ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP II 443/1/436/71988/SG/06

  Z treści złożonego wniosku wynika, że Spółka w ramach prowadzonej działalności gospodarczej dokonuje czynności polegających na wnoszeniu do spółek zależnych aportu majątkowego (wkładu niepieniężnego) celem objęcia udziałów w podwyższanym kapitale zakładowym. Przedmiotem tych c... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX-005/297/Z/K/06

  Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione w złożonym wniosku z dnia 18.10.2006r. w pkt 2, tj. pracownik spłaca kwotę br... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: WP/423-8/06

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 roku Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Sp. z o.o. o udzielenie informacji o zakresie stosowania przepisów pr... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2/415/255/06

  Podatnik jest zatrudniony na umowę o pracę i jednocześnie prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą. Przy wyliczaniu podatku z tytułu wynagrodzenia uwzględniana jest kwota wolna od podatku, natomiast wyliczając podatek z tytułu dochodów z działalności gospodarczej podatnik nie od... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PM/436-1/06

  P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wadowicach, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: VI/443-228/06/JW

  POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 23.06.2006r. (data wpływu do tut. Urzędu 06.07.2006r.), o ud... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/127/2006/PP/443-58/70/2006

  Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 216 oraz art. 14 a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 05.07.2006r. złożonego przez Firmę w dniu 11.07.2006 r. w spr... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IM/436-4/06

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. Nr 8 poz. 60 z 2005 r. ze zmian.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 03.07.2006r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania przepisów wynikających z ar... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IM/436-11/06

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. Nr 8 poz. 60 z 2005 r. ze zmian.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 03.07.2006r. uzupełnionego dnia 08.08.2006 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stos... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP 443-118-59946/06

  W wyniku analizy stanu faktycznego przedstawionego w złożonym wniosku oraz mając na uwadze obowiązujące przepisy prawa Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Stare Miasto wskazuje, iż zgodnie z art. 108 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.X/443-50/06

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kętrzynie na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16.08.2006 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: VI/443-187/06/JW

  POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika znak: z dnia 30.05.2006 r. (data wpływu do tut. Urzędu 02.06.20... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/436-1/06

  Z przedstawionego przez wnioskodawcę stanu faktycznego wynika, że PHU \"KR\" Sp. z o. o. zamierza kupić od rolnika ryczałtowego tzw. kwotę mleczną na podstawie umowy kupna-sprzedaży, która zostanie zawarta na piśmie.Zgodnie ze stanem faktycznym przedstawionym we wniosku kwota mleczna będą... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO-436/1/06

  P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 216 i art. 14a, par. 1 i par. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r, Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nysie stwierdza, że stanowisko przedstawione we wni... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I USB XIV/415/19/06

  W dniu 01.03.2006 r. wpłynął do tutejszego organu podatkowego wniosek w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, iż osiąga Pan przychody z tyt... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/IPdg2/415/429/83/06

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 217 oraz art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa / Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm. / Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa - Bielany, po rozpatrzeniu wniosku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sp... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS.II/448/74/2006/RO

  Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm. ), art. 2 pkt. 6, art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 1, art. 8 ust. 1, art. 106 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP II 443/1/258/427/05

  Zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym, Spółka otrzymała faktury VAT z tytułu nabycia surowców służących do produkcji. Faktury zostały wystawione przez kontrahenta posiadającego siedzibę na terytorium kraju. Należności wynikające z faktury zostały \"przeniesione\" na firmę posia... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP II 443/1/328/430/06

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu stwierdza, że stanowisko Podatnika przedstawione we wniosku z dnia 26 czerwca 2006 r., który d... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO1/423-23/06/54174

  POSTANOWIENIE Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie, działając na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w sprawie udzielenia interpretacji, co do zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa po... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-81-1/06

  POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 216 § 1 w związku z art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) - Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 29 maja 2006 r. o u... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UPO-443-44/06/RK/1

  P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art. 14a § 1-4, w związku z art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. Nr 8 z 2005r., poz. 60 ze zm.), postanawia wydać pisemną interpretację, Panu X, co d... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP.443/1/39/13/06

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Polkowicach stwierdza, iż stanowisko Podatnika przedstawione we wniosku z dnia 24.05.2006 r. (... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBI-1/406/48/2006

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy a dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 8 poz. 60 tekst jednolity z 2005 r. ze zm.) po rozpatrzeniu Pani wniosku z dnia 30.03.2006 r. w sprawie udzielenia interpre... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS.II/443/39/06/MR

  Działając na podstawie art. 14a § 1 w związku z § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) - w odpowiedzi na zapytanie Podatnika z... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-20-1-GK/06

  POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14a § 4 i art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, iż stanowisko Spółdzielni przedstawione w piśmie z dnia 08 marca 2006 r. ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZI/423/144/DJW/06

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a, art. 216 §. 1 i § 2 oraz art. 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa /t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek p o s t a n a w i a uznać stanowisko wn... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UPO-443-38-06/DC

  P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art. 14a § 1-4, w związku z art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. Nr 8 z 2005r., poz. 60 ze zm.), postanawia wydać pisemną interpretację co do zakres... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/PP/P/440-11/14a/06/DB

  Stan faktyczny: Pan ....jest osobą fizyczną płacącą podatek w formie ryczałtu. Wynajmuje on podmiotowi gospodarczemu budynek gospodarczy i mieszkalny na cele prowadzenia działalności gospodarczej. Z tego tytułu Strona przed końcem roku przekroczy kwotę stanowiącą równowartość 10 0... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DM/P/415-0004/06/EC

  POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 06 lutego 2006r. (data wpływu do tut. Urzędu: 07.02... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF/443-1/06

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu, działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 14 lutego 2006 r., uzupełnionego w dniu 16 ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/415-20/06

  W dniu 20 marca 2006r. Podatniczka złożyła wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych w następującej kwestii: � czy może rozliczyć się na zasadach preferencyjnych przewidzianych dla os... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF/443-2/06

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu, działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - po rozpatrzeniu Pani wniosku z dnia 14 lutego 2006 r., uzupełnionego w dniu 16... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PM436-2/KP/06

  POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 216 oraz art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po zapoznaniu się z treścią wniosku z dnia 07.02.2006r. (wpływ do tut. urzędu 10.02.2006r.), uzupełnionego pismem z dnia 23.02.... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-16/06/PK

  Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka w 2006r. otrzymała z ZUS i przekazała byłemu pracownikowi kwotę nadpłaconych składek emerytalno-rentowych za 2003r. Z nadpłaconych składek została potrącona przez ZUS składka na ubezpieczenie zdrowotne związane z koniecznością k... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-10/06

  POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Kraków, działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 8 poz. 60 ze zmianami) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 10.03.2006 r. (uzupełnionego pismem z dnia 29.03.2006 r.) w... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD2/423/3/06/MB

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 23 stycznia 2006 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowe... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-11/06/III

  Postanowienie Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60, ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wejherowie, po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 19.01.2006 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP.443/1/2/06

  POSTANOWIENIENa podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa(t. j. z 2005 r. Dz. U. z Nr 8, poz. 60 ze zm. - ostatnia zm. Dz. U. Nr 143, poz. 1199) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Głogowie stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 25 s... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP443/1/2/06

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kamiennej Górze stwierdza, że stanowisko podatniczki - przedstawione we wniosku z dnia 16.01.2006 r., który wpłyn... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/PP/P/440-62/14a/06/DZ

  Stan faktyczny: Pływalnia funkcjonuje w formie gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej. Celem statutowym placówki jest upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji, organizowanie zajęć, zawodów i imprez sportowo - rekreacyjnych, a także współpraca organizacyjno - sz... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP 443/02/07/06

  Stanowisko Wnioskodawcy wyrażone we wniosku:Zdaniem wnioskodawcy nie utracił On prawa do zwolnienia z opodatkowania, ponieważ nikt nie jest w stanie przewidzieć jaka kwotę obrotu uzyska w 2006 roku. Stan faktyczny i ocena prawna stanowiska wnioskodawcy:Ze złożonego wniosku wynika, że podatni... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-01/06

  P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Miechowie działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 12.01.2006 r. w sprawie udzielenia inter... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/PP1/443-263/05/ŁK

  POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U.1997r. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), w związku z wnioskiem Strony z dnia 24.11.2005r. (wpł... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PMO/436-17/2005/SM

  POSTANOWIENIE Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego, działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia 21 listopada 2005 roku (wpływ do Urzędu 25 listopad 2005 roku... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US 40 RPŁ/415/11/2006

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Wola na podstawie art. 14a - 14d i art. 217 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005r. nr.8 poz 60 z późn. zm. ), w związku z wnioskiem z dnia 04.12 2005r. ( wpływ 05.12.2005r) uzupełnionym pismem z dnia 04.12.2005(... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US XV/415-4/06

  Działając na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 10 ust. 1 pkt 6, art. 9 ust. 2, art. 22 ust. 1 i art. 44 ust. 1, ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 20... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-4/06

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 roku Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29 listopada 2005 roku (data wpływu do urzędu 02 grudnia 2005 roku) Urzędu Gminy P. Naczelnik Urzędu Skar... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: NPM–436–4321-1/NO-36/05/06

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1, § 2, § 3, § 4 , art. 14b § 1, § 2 oraz art. 216 i art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa ( tekst jedn.: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego we Włodawie postanawia uznać stanowisko zaw... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-III/443-34/1/05

  Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. ? Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieruszowie po rozpatrzeniu wniosku z dnia 5 listopada 2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania pra... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PZ/415-150/05

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 6 października 2005 r. uzupełnionego pismem z dnia 11 listopada 2005 r. o udzielenie pisemnej interp... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BP/443-138/05

  Z przedstawionego w złożonym wniosku stanu faktycznego wynika, iż podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie odsprzedaży używanych samochodów osobowych zakupionych w kraju oraz sprowadzonych z państw Unii Europejskiej (zakupionych od osób fizycznych). Strona oświadczyła, że... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-200/05

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu działając na podstawie art. 14 a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pani z dnia 21.10.2005 r., uzupełnionego pismem z dnia 18.11.200... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: U.S.XIII-415/33/167-II/05

  Pismem z dnia 16 września 2005 r. (data wpływu: 16.09.2005r.) Wójt Gminy ... reprezentujący płatnika, tj. Urząd Gminy ... zwrócił się z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, przedstawiając następujący stan faktyczny: „... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZI/436/396A/KO/05

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a, art. 216 §. 1 i § 2 oraz art. 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa /Dz. U. 137 poz. 926 z późn. zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek p o s t a n a w i a uznać stanowisko wnioskodawcy pr... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD 415/20/05

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Końskich działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 ze zmianami) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 26 sierpnia 2005 roku w sprawie udzielenia interpretacji co do zak... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZI/423/356/DJW/05

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, art. 216 §. 1 i § 2 oraz art. 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa /Dz. U. 137 poz. 926 z późn. zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek postanawia uznać stanowisko w sprawie udzielenia pisemnej interpre... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PF/415-129/I/05

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r - Ordynacja podatkowa /j.t. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r z późn. zmian./ po rozpatrzeniu wniosku XXXXX uzupełnionego pismem z dnia 08-09-2005r o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1426/PP/443/59/05

  Postanowienie Na podstawie art. 14 a § 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz.U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) w związku ze złożonym przez Podatniczkę wnioskiem z dnia 29.08.2005r. ( data wpływu) uzupełnionym w dniu 08.09.2005r. ( data... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PM-436/2/7/05

  Działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 6 ust. 1 pkt 7, art. 7 ust. 1 pkt 4 oraz art. 9 pkt 10 lit. c ustawy z dnia 9.09.2000 r. o podatku od czynności cywilnop... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/PP/P/440-159/14a/05/KC

  Stan faktyczny:Ze stanu faktycznego przedstawionego w zapytaniu wynika, iż przedmiotem działalności firmy jest sprzedaż klientom indywidualnym i firmom, używanych samochodów osobowych sprowadzonych z USA. Przy zakupie firma z USA wystawia fakturę, na której jest uwzględniona cała kwota na... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PV/443-246/IV/2005/JD

  POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 13.06.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakre... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1418/ZT/T/443-53/05/SG

  Art. 29 w/w ustawy o podatku od towarów i usług określa podstawę opodatkowania w przypadku wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu i tylko w tym kontekście organ podatkowy może dokonać jego wykładni . Zgodnie z treścią ustępu 1 tego artykułu podstawą opodatkowania jest ob... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US XV/415-32/05

  Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 11 ust. 1, art. 31, art. 35 ust. 1 pkt 3 i ust. 5 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 436-4/05

  Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż jako notariusz i płatnik m. in. podatku od spadków i darowizn przy sporządzaniu aktów notarialnych ma Pani wątpliwość w sprawie łączenia ulgi przewidzianej w art. 4 ust. 1 pkt 5 z ulgą wynikającą z art. 9 ustawy o podatku od spa... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-1-415-45-05

  P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu działając na podstawie art. 216, art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 01.06.2005 r. data wp... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIII/406/36/2005

  Wnioskiem z dnia 21 czerwca 2005r. zwrócił się Pan z prośbą o wydanie wiążącej interpretacji przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. W piśmie przedstawia Pan następujący stan faktyczny.Jest Pan współwłaścicielem i administratorem nieruchomości zabudowanej, wynajmując zar... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIII/443-42/05

  Ze stanu faktycznego przedstawionego w zapytaniu wynika, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej podatnik sprowadza używane samochody osobowe, które najczęściej sprzedaje na terenie kraju stosując system opodatkowania marży. Pytanie Podatnika dotyczy elementów, wchodzących w sk... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: WP/415-087/05

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie dot. odliczenia od... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NG/GF/I/art.14a/zap.44/170/05

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 4 i art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60) - Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Mokotów po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20 maja 2005 r. (uzupełnione dn: 08.06.2005 r.) o udzielenie pisemne... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PSUS/PPO I/443/194/ 05 /AD

  Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) stwierdzam, że stanowisko Spółdzielni Mieszkaniowej– przedstawione we wniosku z dnia 21.04.2005r., który wpłynął do tut. Urzędu w dniu 25.04.2005r., uzu... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBII/4117 i-10/BZ/05

  Decyzja Na podstawie art. 14 b §5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 8 poz.60 z 2005r./ w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie zażalenia z dnia 27.04.2005 r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Sokółce nr US.I/415/2/JP/2005 z... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP II 443/1/183/107i/05

  W złożonym wniosku Podatnik przedstawił następujący stan faktyczny: Spółka otrzymuje faktury wystawiane przez usługodawców mających siedzibę w państwach Unii Europejskiej innych niż Polska, dokumentujące wykonywanie przez te podmioty czynności stanowiące dla Podatnika import usług.... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP1-443-48/05

  DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) po rozpatrzeniu zażalenia Urzędu Miasta i Gminy na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Skarżysku-Kam, znak: PP-443/5/2005 z dnia 10.03.2005 r. w sprawie u... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PV/443-138/IV/2005/JD

  POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku PODATNIKA z dnia 15.03.2005 r. (data wpływu do tut. Urzędu 17.03.2005 r.), uzupe... Czytaj więcej >