logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US I/415/27/07/SŁ

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sieradzu działając na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30 maja 2007r. (wpływ do tut. organu 25.06.2007r.), w sprawie udzielenia pisemnej interp... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.I/415-42/07

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. nr 8 poz. 60 ze zm.) uznał stanowisko wnioskodawcy zajęte we wniosku z dnia 08.06.2007 r., uzupełnione w dniach 25.06 i 16.07.2... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/FB2/415/27/07/ES

  POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście, działając na podstawie art. 216 oraz art. 14a § 1-5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm. ) w związku z Pani wnioskiem w sprawie interpretacji... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WP/415/923/13/07/JK

  Na podstawie art.14 a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Wojewódzkiego Szpitala Specjaslistycznego z dnia 28 marca 2007 r. (data wpływu: 4 kwietnia 2007r.) żądającego udzielenia pis... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PDOF/415/6/2007

  Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa jednolity tekst Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) w związku z art. 13 pkt 6 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14 poz.176 z późn. zm.) ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PDP/423-16/07/IN

  Działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005 r. - z p. zm.); art. 5a pkt 6, art. 5b ustawy z dnia 26.07.1991 r. - o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 176 z 2000 r. z p. zm.) Naczelnik Urzęd... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-96/07/RM

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółdzielni Pracy z dnia 22 lutego 2007 r. (data wpływu do Urzędu Skarbowego Warszawa - W... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-97/07/RM

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółdzielni z dnia 22 lutego 2007 r. (data wpływu do Urzędu Skarbowego Warszawa - Wola 5 ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-42/07/MK

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sp... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB1/4150-17/07/DM

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Śródmieście działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23.01.2007 r. (wpływ do tut. Organu podatkowego... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/IDG/415/428/167/33/07

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 217 oraz art. 14 a § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997r – Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005r Nr 8 poz.60 ze zm. ) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Bielany, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22.01.2007r o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII/415-2-2/07

  POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu, działając na podstawie art. 216 i art. 14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 Nr 8 poz.60 ze zmianami), po rozpatrzeniu Pani wniosku z dnia 17 stycznia 2007r., w sprawie interpretacji prz... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIUSpbIB/415-1/295a/2/07/KSz

  Stan faktyczny Z wniosku płatnika wynika, że lekarze zatrudnieni w Szpitalu, mają jednocześnie zawarte kontrakty na dyżury lekarskie w ramach prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej jako osoby wykonujące zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki bądź indywidualnej specja... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DG-DB/4111/415/410/53/06

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz.60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana ... , zam. .... NIP .... z dnia 30.10.2006r.( uzupełnione pismem z dnia 06. 11.2006r.) o udzielenie pisemnej interpret... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-II-005/118/BG/06

  DECYZJA Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - zmieniaz urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Głubczycach z dnia 13 kwietnia 2006 r. Nr PO III-4... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P3-415-24/06

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216, art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie uznaje przedstawione stanowisko we wniosku o udzielenie p... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-80/06/PK

  Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka ponosi wydatki związane z wykupem dla swoich pracowników pakietu świadczeń medycznych, obejmujących świadczenia obowiązkowe i dodatkowe opłacane w formie ryczałtu. Spółka stoi na stanowisku iż wartość świadczeń medy... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.31/DGI/415/48/298/06/RN

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa - Bemowo, działając na podstawie art. 216 oraz art. 14 a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z poź. zm.) stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 10.07.... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/IN/32a/BT/2006

  P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 216 §1, art. 14a §1 i §4 ustawy z dnia 29.08.1997r. -Ordynacja podatkowa (Dz.U.Nr137 z 1997r. poz.926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzegu uznaje za prawidłowe stanowisko zawarte w piśmie z dnia 03.05.2006r. nr ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.XIII-415/21/56-I/06

  Pismem z dnia 03 kwietnia 2006 r., uzupełnionym w dniu 11 i 15 maja 2006 r., zwrócił się Pan do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Suwałkach z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, przedstawiając następujący stan faktyczny: 10 li... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.XIII-415/21/56-II/06

  Pismem z dnia 03 kwietnia 2006 r., uzupełnionym w dniu 11 i 15 maja 2006 r., zwrócił się Pan do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Suwałkach z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, przedstawiając następujący stan faktyczny: 10 li... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BP/443-37/06

  Z przedstawionego w złożonym wniosku stanu faktycznego, wynika iż podatnik uzyskuje przychody z tytułu czynności wykonywanych na zlecenie Policji, Sądu lub Prokuratury jako biegły - lekarz specjalista medycyny sądowej. Zgodnie z oświadczeniem strony przedmiotowe czynności lekarza specjali... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.III-415/10/58/06

  Działając na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku wniesionego w dniu 7 kwietnia 2006 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/4/2006 PDI-415/9/2006

  Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku podatnika złożonego w dniu 13.02.2006 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zak... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US I/415/12/06/SŁ

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sieradzu działając na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 10 marca 2006r. (wpływ do tut. organu 13.03.2006r.) w sprawie udzielenia pisemnej inte... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/FD1/415/7/06/EK

  POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście, działając na podstawie art. 216 oraz art. 14a § 1-5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm. ) w związ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/FD1/415/4/06/EK

  POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa Śródmieście działając na podstawie art.216 oraz art.14a §1-5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 z późn. zm.) w związku z wnioskiem w sprawie udzielenia pisemnej interpreta... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-12/06/PK

  Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Szpital zawiera ze swoimi pracownikami ugody sądowe, w której zobowiązuje się do wypłacenia odszkodowań za niewypłacone w terminie podwyżki wynagrodzeń za pracę wynikające z art. 4a ustawy z dnia 16 grudnia 1994 r. o negocjacyjny... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1426/US210/MK/443-85/05

  P o s t a n o w i e n i e Na podstawie art. 14a § 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( jednolity tekst Dz.U.Nr 8 z 2005r., poz. 60 ze zmianami) w związku ze złożonym dnia 22.12.2005r. uzupełnionym w dniu 23.02.2006r. przez lekarza medycyny Pana wnioskiem w sp... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UPO-415-11/06/GS

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art. 14a § 1- 4 w związku z art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) postanawia wydać pisemną interpretację, co do zakresu i sposobu zastosowania ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI-415/1/7/BF/3/06

  P O S T A N O W I E N I ENa podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ? Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lubinie stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 10.01.2006 r., który wpłynął w dniu 12... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: NPD-415/01/NO-02/06

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1, § 2, § 3, § 4, art. 14 b § 1 , § 2 i art. 216 i art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 Ordynacja podatkowa (j.t. z 2005 r. Dz. U. Nr 8 poz. 60), Naczelnik Urzędu Skarbowego we Włodawie postanawia uznać stanowisko zawarte we wniosku o interpr... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1449/2CF/415/IP-162/06/GW

  P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art.14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DV/443-14/06

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: z 2005r Dz.U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie zwolnieni... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI-415/1/148/WŁ/31/05

  P O S T A N O W I E N I ENa podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lubinie stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 02.11.2005 r., który wpłynął w dniu ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USPP/A/95/06

  Na podstawie art. 14a § 1 i § 4, art.216§ 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn.zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Będzinie stwierdza, że stanowisko Pani - przedstawione we wniosku z dnia 14.11.2005r. który wpłynął w dniu ... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IS.II/1/4430-121/05

  Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) zmienia z u... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-2/415/25/05

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216, art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie uznaje przedstawione stanowisko w złożonym wniosku o interpretację... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF-415/22/2/KG/05

  Postanowienie Działając na podstawie art.14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr.8, poz.60 ze zmianami) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oleśnie stwierdza że stanowisko zawarte we wniosku z dnia 19.10.2005 r., uzupełnione pismem z dnia 21.10... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US40/VAT/I/2250/2005/ADB

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.14a § 1, 3, 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r ? Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r Nr 8 poz.60 z późn.zm.), art.43 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004r nr 54 poz.535 z późn.zm.), po ro... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD-I/415-82/13/05

  Wnioskodawca zwrócił się do Urzędu Skarbowego o interpretację przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, przedstawiając w nim następujący stan faktyczny: Podatnik jednoosobowo prowadzi działalność gospodarczą, której przedmiotem jest indywidualna,... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-VII-443/31/05

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jarosławiu działając na podstawie przepisów art. 14a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 8 ust. 1 pkt 3, art. 15 ust. 1, art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.03... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBB3-415/9-58/2005

  D E C Y Z J A Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity w Dz. U z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 08.07.2005r. wniesionego przez ... na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w ... z dnia 28.06.2005r. N... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BD-F/415-29/05/z

  Podatnik zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego Poznań - Nowe Miasto o udzielenie pisemnej interpretacji co do zastosowania przepisu art. 55 ust. 7 ustawy z dnia 17.05.1989r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 29, poz. 154 z późn. zm.)... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDFII/415-26/2005

  Zgodnie z art. 14a § 1 wyżej cytowanej ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta lub marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płat... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB-1.22-4150-3/05/F

  Dyrektor Izby Skarbowej w Szczecinie działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. (tekst jednolity z 2000 r., Dz. U. Nr 14, poz. 176 ze zm.) po ro... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-3/i/4407/81/05

  DECYZJA Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie, po rozpoznaniu zażalenia Okręgowej Izby Lekarskiej z dnia 07.06.2005 r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto z dnia 18.05.2005 r., nr PP-1/443-30/14366/05/104402/88/124/CzW, w sprawie interpretacji dotyczącej zastosowania ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS.I/423/25-4/05

  Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 17 ust. 1 pkt 14, art. 16 ust. 1 pkt 58 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: POI-415/24/05

  POSTANOWIENIE Na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz.U.nr 8, poz. 60 z 2005r.) Naczelnik Urzędu Skarbowego po rozpatrzeniu wniosku złożonego do Urzędu Skarbowego dnia 20.05.2005r., postanawia uznać Pana stanowisk... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II US. I.PB/423-6/1/05

  Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21.03.2005 r. (…) w sprawie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie skutków w aspekcie podatku dochodowego od osób prawnych nieodpłatnego udostępni... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: POI-415/20/2005

  POSTANOWIENIE Na podstawie przepisów art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8 poz. 60 z 2005r.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25.04.2005. (data wpływu 28.04.2005r) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu za... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: B1-D/415/4117-1/05

  Podatnik wystąpił do Naczelnika Urzędu Skarbowego z wnioskiem o udzielenie wiążącej interpretacji prawa podatkowego w jego indywidualnej sprawie, dotyczącej określenia momentu powstania przychodu podatkowego. Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że podatnik prowadzi gabi... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D-2/415/17/05

  Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60) w odpowiedzi na wniosek z dnia 10.03.2005 roku (data wpływu do Urzędu 15.03.2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkow... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.II-PDF/415/36/05

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. nr 8, poz. 60) uznał stanowisko wnioskodawcy zajęte we wniosku z dnia 31.03.2005 r. (złożonym w US - w dniu 04.04.20... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-I/415-6/05

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Szczytnie na podstawie art. 14a § 1 i art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) w brzmieniu nadanym art. 27 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie dzi... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD1/415/A/9-1/05

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Rybniku stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 14.01.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDI-415/24/04

  Z przedstawionego w piśmie stanu w przedmiotowej sprawie wynika, że podatniczka jest zatrudniona na umowę o pracę w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w ....... od czerwca 2002 r., a od lutego 2003 r. rozpoczęła specjalizację. W ramach odbywanej specjalizacji jest zobowiązana do odbywania kur... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD-415/44/AG/04

  W odpowiedzi na pismo z dnia 30.11.2004 r. dotyczące udzielenia informacji w zakresie możliwości wyboru opodatkowania liniową 19-procentową stawką podatku dochodowego od osób fizycznych przychodów uzyskiwanych z pozarolniczej działalności gospodarczej, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbow... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD-2-415-54-04

  W odpowiedzi na zapytanie skierowane w piśmie z dnia 06.09.2004 r., uzupełnione w dniu 23.09.2004 r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu stosownie do art. 14a § 1 ustawy Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137 z 1997 r. poz. 926 ze zm.) informuje: Pytanie dotyczy: c... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD-2-415-53-04

  W odpowiedzi na zapytanie skierowane w piśmie z dnia 06.09.2004 r., uzupełnione w dniu 23.09.2004 r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu stosownie do art. 14a § 1 ustawy Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137 z 1997 r. poz. 926 ze zm.) informuje: Pytanie dotyczy: c... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: DP.415/X/7/2004

  W odpowiedzi na pismo z dnia 06.09.2004 r. nr PIWet FN/18/2004 uzupełnione pismem z dnia 13.09.2004 r. dotyczące zwolnienia od opodatkowania dochodów z tytułu zwrotu kosztów dojazdów samochodami prywatnymi dla zleceniobiorców - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Radzyniu Podlaskim na podstawie a... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PPDE/443-25/2004

  W odpowiedzi na pismo z dnia 05.07.2004r. uzupełnione pismem z dnia 22.07.2004r. w sprawie interpretacji przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Biłgoraju działając na podstawie art. 14a par. 1 ustawy z dnia ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.29-PD-AB/415-9/04

  W odpowiedzi na zapytanie skierowane do tut. Urzędu Skarbowego w dniu 11 sierpnia 2004 r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sokołowie Podlaskim działając na podstawie art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) uprzejmie wyjaśnia... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD-415-4/04

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tucholi na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. nr 137, poz. 926 z zm.) stosownie do złożonego wniosku z dnia 7 lipca 2004 r. udziela pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dot. podatku ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.46.PP.443/8/04/IT

  Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny i obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa, organ podatkowy informuje, że : ad. 1 na podstawie art. 15 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54, poz. 535 ) za wykonywaną samodzielnie działalność ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III/443/16/04/BJ

  W odpowiedzi na pismo z dnia 10.05.2004 roku, (data wpływu 12.05.2004 r.) w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sieradzu, działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku „Ordynacja podatkowa” (Dz. U. z 1997 r. Nr 137,... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: ZPB-005/W-124/04

  Na podstawie art. 14 b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926, ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Szczecinie, w związku ze stwierdzeniem, iż informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego - udzielona przez Naczelnika Pierwszego Urzędu ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: I/415/2105/AK/04

  W odpowiedzi na Pani pytanie złożone w tut. Urzędzie w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, póz. 926 ze zm.), dotyczące wątpliwości co do wysokości kosztów uzyskania przychodu z jakich może skorzystać lekarz stomatolog z tytułu wyko... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: I US-II/443/44/04

  W odpowiedzi na pytanie jednostki zawarte w piśmie z dnia 21.05.2004 r. (znak: WSPR-DF-300/22/04) o zakresie stosowania przepisów ustawy z dnia 11.03.2004 r. w zakresie opodatkowania podatkiem VAT usług zdrowotnych świadczonych przez: lekarzy prowadzących indywidualną praktykę lekarską, ni... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD-G/415-10/04

  Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 23 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 20.11.1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144, poz. 930 ze zm.) zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej mogą płacić podatnicy prowadz... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-59-1/04

  Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnych sprawach Podatnika, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, o której stanowi art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordy... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.III-415/12/04

  Odpowiadając na pismo z dnia 20.03.2004 r. (data wpływu do tut. Urzędu 24.03.2004 r.) w sprawie sposobu opodatkowania przychodów z wykonywania usług „lekarza biegłego” w 2004 r., w oparciu o art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Nacze... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III-2/446-597/638/04/MF

  W odpowiedzi na pismo z dnia 02.02.2004r. (data wpływu do tut. Organu podatkowego 04.02.2004r., uzupełnione pismem z dnia 17.02.2004r. i z dnia 08.03.2004r.), w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego – Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź – Ś... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: USPDII-415/6/04

  Zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt.2 lit. b ustawy z dn. 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14 poz. 176 z 2000 r. ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2003r. odliczeniu od podatku podlegają wydatki poniesione z tytułu: dokształcania w formach szkolnych i p... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US-PD-I/415-24/04

  Zgodnie z art. 30c ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), zwanej dalej ustawą, obowiązującym od dnia 01.01.2004 r., podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej uzyskanych przez ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDI-415/1/BF/04

  Nowy sposób opodatkowania podatkiem liniowym normują przede wszystkim dwa przepisy – art. 9a i art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz. U z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), wprowadzone do niej ustawą z 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o po... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: P.I.415/ KP/2004

  Opodatkowaniu podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późń. zm.) podlegają podatnicy jeżeli małżonek po... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US-PD-I/415-20/04

  Stosownie do treści art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, ze zm.) starosta (oznacza to także zgodnie z art. 2 pkt 9 ustawy prezydenta miasta na prawach powiatu) w ramach zadań z... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDI/415-7/04

  Zgodnie z art. 9a ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) – jeżeli podatnik, który wybrał sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2 (tj. podatek liniowy), uzyska z pozarolniczej działalności gos... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: SD/415-82/03

  Przepisy ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) w art. 24a ust. 1, nakładają na osoby fizyczne, spółki osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie obowiązek prowadzenia poda... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PO.I. 415 - 2 / 2004

  Na podstawie przepisu art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137 poz. 926 z późn. zm.), po rozpatrzeniu złożonego przez Pana wniosku z dnia 20.01.2004 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD-415/1/KE/04

  Do Urzędu Skarbowego w Opatowie w dniu 15.01.2004 r. zwróciła się Pani o interpretację przepisów prawa podatkowego w zakresie opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej stawką podatku dochodowego w wysokości 19%. Z pisma wynika, że w 2003 r. nie prowadziła Pani dz... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD-Ia-415/32/03

  Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtownym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiaganych przez osoby fizyczne (Dz. U. nr 144 poz. 930 z późn. zm.) zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej mogą płacić podatnicy prowadzący d... Czytaj więcej >