logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

 • interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-57/07-2/HS

  INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisó... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1417/PO/436/02/R/40/07/UC

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 § 1, art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz.U. Nr 8 z 2005r., poz. 60 z późn. zm.), w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niekt... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1424/2170/4111/415/12/2007/AM

  POSTANOWIENIE Na podstawie art.14 a §1, §3 i §4, art.216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (tj. Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Państwa A i B.C. z dnia 30.04.2007r ( uzupełnionego w dniu 22.05.2007r.), o udzielenie pisemnej interpretacj... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-74/07

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków -Nowa Huta działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy -Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 8 poz. 60 z 2005 r. ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30.04.2007 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zak... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-II-2-423/113/07/AG

  Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 360000-PA-0503-4/2007/AA

  DECYZJA Dyrektor Izby Celnej w Łodzi działając na podstawie art. 14b § 2, § 3 i § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. z Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz art. 88 ust. 5 ustawy z dnia z dnia 23 stycznia 2004r. o podatku akc... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UDD-415-7/07/AZ

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art.14a§1-4 w związku z art.216§1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz.60 ze zm.) postanawia wydać pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa po... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IB/415-52/06

  Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), stwierdza, że stanowisko Pani zawarte we wniosku z dnia 21.11.2006r. (data wpływu: 22.11.2006r.) w zakresie opodatkowa... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP II 443/1433/06

  W dniu 7.07.2006 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego we Wrocławiu wpłynął wniosek Gminy o udzielenie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług. Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 26 września 2006 r. Strona przedstawiając stan faktyczny wska... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I US-II-443/96/06

  Działając na podstawie art. 5, art. 14a § 1, § 3, § 4, art. 59 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 8 ust. 1, art. 15 ust. 1, art. 29 ust. 1, art. 99 ust. 12 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towa... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BD-P/423-13/06/Z

  W złożonym wniosku z dnia 16 maja 2006r. Spółka, powołując się na art. 14a Ordynacji podatkowej, zwróciła się o udzielenie pisemnej interpretacji, dotyczącej sposobu zawiadomienia właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych r... Czytaj więcej >
 • wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSK 1099/05

  Wyrokiem z dnia 11 maja 2005 r., sygn. akt l SA/Sz 722/04, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie uchylił zaskarżone przez Fabrykę Maszyn Budowlanych B spółkę z o.o. w C postanowienie Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 23 czerwca 2003 r., nr NA-2-E/724/SB/45/2003 i poprzedzające je po... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PDOF/415/14-1/06

  Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu pana wniosku z dnia 21.07.2006 r. (data wpływu do tut. organu podatkowego 24.07.2006 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakre... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: EP/4060-3/06

  POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14a §4 i art.14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz.60 ze zmianami)Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, iż stanowiskoSpółki, w zakresie właściwości miejscowej naczelnika urzędu... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I USB XIV/415/19/06

  W dniu 01.03.2006 r. wpłynął do tutejszego organu podatkowego wniosek w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, iż osiąga Pan przychody z tyt... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423–179-252/06/RM

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 4 w związku z art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Spółki X z dnia 22 maja 2006 r. (data wpływu 24 maj 2006r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co d... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD2/423/61/06/JB

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr. 8, poz.60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Nacze... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IA-415/57/2006

  Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4, art. 217 § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 13.03.2006r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 351000-REK-INT-2/06

  Naczelnik Urzędu Celnego w Krakowie, działając na podstawie art. 14 a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze późn. zm. ), po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 09.02.2006r. ( data wpływu do tutejszego Urzędu ) w spr... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-80/136/06/MC

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i s... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-3/06/IK-26680

  Z przedstawionego stanu faktycznego zawartego w przedmiotowych pismach wynika, iż w związku z toczącym się postępowaniem egzekucyjnym z wniosku wierzyciela przeciwko dłużnikowi komornik na wniosek Spółki przyznał jej koszty miesięcznego dozoru nad mieniem dłużnika znajdują... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-3/06/IK-26681

  Z przedstawionego stanu faktycznego zawartego w przedmiotowych pismach wynika, iż w związku z toczącym się postępowaniem egzekucyjnym z wniosku wierzyciela przeciwko dłużnikowi komornik na wniosek Spółki przyznał jej koszty miesięcznego dozoru nad mieniem dłużnika znajdują... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDFN/415-7/06/23434

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j.t.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Raciborzu stwierdza, że stanowisko wyżej wymienionego wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 16.0... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD1/423/14/06/MK

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia 13.01.2006r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa pod... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-14-71 /06/JL

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 4 w związku z art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu za... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-3/4407/17/06

  D E C Y Z J A Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie, po rozpoznaniu zażalenia Starostwa ... dnia 16 stycznia 2006 r. (data wpływu do Izby Skarbowej 26.01.2006 r.) na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wadowicach nr PP/443-119/05 z dnia 6 stycznia 2006 r., w sprawie udzielenia interp... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II US. I. PB/423-2/06

  Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 13.01.2006 r. (bez znaku), złożonego w dniu 16.01.2006 r., w sprawie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie: czy spółka z ograniczoną odpowiedzialno... Czytaj więcej >
 • wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSK 292/05

  Zaskarżonym wyrokiem Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie, oddalił skargę Marka C na decyzję Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 2 października 2002 r., utrzymującą w mocy decyzję Urzędu Skarbowego w Świnoujściu z dnia 28 marca 2002 r. ustalającą zryczałtowany podatek dochodowy... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1417/VAT/443/1891/05/06/EA

  Na podstawie art. 216 oraz art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r Nr 8, poz. 60 ze zm.) w związku z wystąpieniem z dnia 05.12.2005 r, uzupełnionym w dniu 28.12.2005 r w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji o stosowaniu przepisów u... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IUS.PP-1/443/9/2006

  Stosownie do postanowień art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Szczecinie udziela następującej informacji w zakresie stsosowania przepisów prawa podatkowego. W dniu 12.12.20... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: POIII-443/3/ST/06

  POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 216 § 1 i art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity - Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika dnia 20.09.2005r. (data wpływu 27.09.2005 r.) uzupełnionego w dniac... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DUS-PDFD-406/51/2006

  Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż podatnik prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych - według skali podatkowej i od 2004r. prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów. Podkreśla, iż nie wykonuje działalności na rzecz by... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP/P1/423-0119/05/AP

  POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku, działając na podstawie art.14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz.60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14.09.2005r. (22.09.2005r. data wpływu wnios... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II US.I.PB/423-20/05

  Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18.09.2005 r. (…) w sprawie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie: czy zawiadomienie podatnika rozpoczynającego działalność w drugiej połowie ro... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II US.I.PB/423-17/05

  Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18.09.2005 r. (bez znaku) (...) w sprawie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie: czy podatnik rozpoczynający działalność w drugiej połowie roku ka... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-406/21/05

  P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 216 § 1 oraz art. 14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz.60 ze zm.) - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Prudniku w związku ze złożonym wnioskiem z dnia 05.07.2005r. (data ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NG/GF/VII/415-57/05/GS

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 4 i art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa - Mokotów postanawia stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 17 czerwca 2005r. w s... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZDA/423-16/05

  Spółka z o.o. zwróciła się z wnioskiem o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego dotyczącej sposobu zawiadamiania właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze roku podatkowego innego niż kalendarzowy przez podatnika podatku dochodowego od osób ... Czytaj więcej >
 • wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: FSK 2022/04

  Wyrokiem z dnia 18.05.2004 r., sygn. akt SA/Rz 1743/02, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie oddalił skargę Józefy Ś. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 1999 r. W motywach orzeczenia wskazano, że decyzją z dnia 12.07.2002 r. Izba Skarbowa w Rzeszowie uchyliła d... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PM406/2-2/05

  P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art.216 §1 oraz art. 14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Prudniku w związku ze złożonym w dniu 11.07.2005r. Pana wnioskiem uzupe... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBI/423-17/05

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach stwi... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-206-168/05/JL

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i ... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/PD-4230Z/21/05/WD

  D E C Y Z J A Na podstawie art.14 b § 5 pkt 1, ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa ( j.t Dz. U. z 2005r. Nr 8 , poz. 60 ) , po rozpatrzeniu zażalenia Sp. z o.o. \"F\" z dnia 22.04.2005r., bez nr, na postanowienie Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarboweg... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USPPIII/440/P-I/54/05

  W dniu 11.05.2005 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Chorzowie wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik u... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II-2/406/12/2005

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1,§ 4 -ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005 Nr 8 poz. 60) -Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze - uznaje za nieprawidłowe stanowisko - zawarte w punkcie 2 wniosk... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-89/56/05/PK

  Postanowienie W związku z wnioskiem Spółki z dnia 11.03.2005 r. (data wpływu do tutejszego urzędu 14.03.2005 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie na podstawie art.... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USOPV-423/1/2005

  Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz ( prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obow... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-III/415-4/13/05

  Wnioskodawca zwrócił się z pytaniem, czy prowadząc działalność gospodarczą opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych jest zobowiązany do zgłaszania w urzędzie skarbowym przerw w prowadzonej działalności gospodarczej. Przerwy te wynikają ze specyfiki jego działa... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PSUS/PBOI/423/7/05/DW

  Postanowienie Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu stwierdza, że stanowisko Sp. z o.o., w organizacji - przedstawione we wniosku z dnia 07.01.... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1426/PP/443/8/2005

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) w związku ze złożonym przez Sp. z o. o. wnioskiem z dnia 20.01.2005r. uzupełnionym w dniu 2.02.2005r. w sprawie udzielenia interpre... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-4/II/05

  Pismem z dnia 24 stycznia 2005r. zwrócił się Pan z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku od towarów i usług. Przedstawiony przez Pana stan faktyczny; Prowadzi Pan działalność w zakresie handlu używanymi samochodami ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBII/423/6/2005

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28.01.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposo... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IS.II/2-443/180/04

  Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, dokonując weryfikacji w trybie 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.12.2004 r., informacji udzielonej Podatnikowi przez Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-260/04

  W odpowiedzi na zapytanie, czy usługa monitoringu wykonywana na rzecz słowackiego usługobiorcy w obiekcie znajdującym się poza granicami kraju (Słowacja) ze stacją monitoringu w siedzibie Waszej firmy jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług zgodnie z art. 27 ust. 2 pkt 1 ustawy o pod... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD-1/005/2-408/04/WK

  W wyniku weryfikacji pisma Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze z dnia 05.11.2004 r. Nr PDP/423/26/04 wydanego w trybie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie działając na podstawie a... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/99/2004

  W odpowiedzi na pismo z dnia 25.11.2004 r., data wpływu do US Łuków 26.11.2004 r., uzupełnione w dniu 06.12.2004 r., dotyczące udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łukowie, zgodnie z dyspozycją art. 14a § 1 i § 3 ustawy z ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: D-3/443/105/04

  Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na złożone dnia 30.09.2004 roku zapytanie dotyczące uzupełnienia udzielonej wcześniej informacji ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP II 443/1037/370/04

  Ad. 1Zdaniem Podatnika, termin zwrotu różnicy podatku wynikającego z nabycia towarów i usług zaliczanych przez Spółkę do środków trwałych, realizowanego na rzecz podmiotu zarejestrowanego od czerwca 2004 r. jako podatnik VAT UE, który rozpoczął wykonywanie czynności, o których mowa w... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.PD/423-40/AB/04

  Naczelnik Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Skarbowego w Olsztynie odpowiadając na zapytanie Spółki z dnia 1 września 2004 r . (data wpływu do tutejszego Urzędu 9 września 2004 r.), dotyczące udzielenia w trybie art. 14 a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (D... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US 72/ROP1-634/ID/04

  Dnia 30 sierpnia 2004 r. wpłynęło do tut. Urzędu Skarbowego zapytanie w trybie art. 14 a Ordynacji Podatkowej, złożone przez XXX Sp. z o.o., dotyczące kwestii: Czy uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników o zmianie roku obrotowego Spółki jest skuteczna w sytuacji gdy Spółka ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB2-415/98/05/AC

  P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Prądnik działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu Pani wniosku z dnia 06.07.2005 r. i jego uzupełnieniu z dnia 20... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: OP.005/56/2004

  Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.). Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Tarnowie w odpowiedzi na pismo z dnia 04.06.2004 r. (data wpływu 11.06.2004r.), uzupełnione pismem z dnia 16.07.2004 r., w sprawie interpret... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IS.IX/2-423/8/04

  Na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie dokonuje zmiany udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Brzozowie pismem z dnia 10.02.2004 r. (znak: OP/423-01/04) informacji wydanej w trybi... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US72/ROP1/423/407/MP/04

  W odpowiedzi na wniosek z dnia 29.03.2004 r. (wpływ 30.03.2004.) o wydanie informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego, działając w trybie art. 14a. § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, po... Czytaj więcej >
 • wyjaśnienie Ministerstwa Finansów, sygnatura: LK-173/LM/MB/04

  Odpowiadając na pytanie prawne z dnia 12 lutego 2004 r. nr PO-0700/5/1/R/04 dotyczące kwestii opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn prawa do ekwiwalentu za tzw. mienie zabużańskie, Ministerstwo Finansów wyjaśnia. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US II 423/interp./1/2004

  Na podstawie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 02.02.2004 r. (wpływ do Urzędu 09.02.2004 r.) dotyczące udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego – Naczeln... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.III-515/13/04

  W odpowiedzi na pismo z dnia 13.12.2003 r. (data wpływu do tutejszego organu podatkowego 16.02.2004 r.), uzupełnione pismem z dnia 24.02.2004 r. w sprawie udzielenia informacji o stosowaniu przepisów prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kętrzynie na podstawie art. 14a § 1 i 3 ustaw... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IVPO/436-3/2004

  Z przedstawionej dokumentacji wynika, że nieruchomość położona w ... województwo opolskie została nabyta w 2003 r. zgodnie z art. 212 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 46 z 2000 r., poz. 543 ze zm.) Na pokrycie ceny sprzedaży zosta... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDP/423/5/03

  W odpowiedzi na pismo z dnia 28.01.2004 r. (data wpływu - 29.01.2004 r.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Podgórze informuje, że zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29. 08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) stosownie do swojej właściwości naczelni... Czytaj więcej >