logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

 • interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-35/07/BG

  INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepi... Czytaj więcej >
 • interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/423-31/07/PSZ

  INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepi... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443-132/07

  POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu, na podstawie przepisów : – art. 14 a § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku w sprawie udzie... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPR1/423-91/07/KK

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), , z dnia 20.06.2007r. (wpływ do tut. Urzędu 27.06.2007r.), o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu z... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO-1/423/145/JF/2007

  Wnoszący pytanie przedstawił stan faktyczny z którego wynika, iż Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji papieru. Z uwagi na stosowaną przez Spółkę technologię produkcji i rodzaj wykorzystywanych urządzeń produkcyjnych, zachodzi konieczność okresowego wyłącz... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PL.II.0550-8/07

  Prezydent Miasta Olsztyn działając na podstawie art. 14a § 1 - § 4, art. 14b § 1, § 2 i § 7, art. 216, art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o zmianie u... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DM-425/4/07

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a §1, §3 oraz §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. /t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm./, w odpowiedzi na wniosek złożony dnia 04.04.2007 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie poda... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: WPO.I.W/IP-3110/5/07

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 2, § 3 i § 4 oraz art. 14 b § 1, § 2, § 7 w związku z art. 216 art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (jt. Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60 ze zm.),p o s t a n a w i a - udzielić na wniosek podatnika interpretacji stwierd... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-22/07

  Postanowienie Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu działając na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 30.03.2007r. w sprawie udzielenia pisemnej in... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PSUS/PB-R I-PDP/423-63/P/120/07/WS/61263

  Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) s t w i e r d z a m że stanowisko Spółki - przedstawione we wniosku z dnia 12.03.2007r., który wpłynął w dniu 16.03.2007r., o udzielenie pisemnej interpretacji co... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII/415-20-2/07

  P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu, działając na podstawie art. 216 § 1 i art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm. ), po rozpatrzeniu Pani wniosku z dnia 16 kwietnia 2007r., uzupełni... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP II 443/444/2007/PK/23391/2007

  W dniu 12 stycznia 2007 r. do Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu wpłynął wniosek X reprezentowanej przez panią Y o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie.Przedstawiając stan faktyczny Podatnik podał, iż... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/BP-II/4210-4/07/GZ

  DECYZJA Na podstawie art. 233 § 1 pkt 1, art. 239 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) w związku z art. 15 ust. 1, 16 ust. 1 pkt 6, art. 16g ust. 13, art. 16g ust. 16 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawn... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423–122/07/KUKM

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 28 marca 2007 r. (z datą wpływu do tutejszego Urzędu w dniu 29 marca 2007 ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII415/1/2/07

  POSTANOWIENIENa podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Legnicy stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku złożonym dnia 15.01.2007 r. o udzielenie interpretacji c... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-5/07

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 i art. 14a § 1 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Strzelcach Opolskich po rozpatrzeniu wniosku z dnia 05.02.2007 r. (data wpływu 06.02.2007 r.) postanaw... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NG/GF/415/art.14a-24/07/MZ

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Mokotów postanawia stanowisko w sprawie, zawarte we wniosku z dnia 14 lutego 2007 r. o udzielenie pisemnej in... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.443/26/06

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łowiczu, działając na podstawie art. 14a i 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 27 grudnia 2006r., uzupełnione w dniu 27 lutego 2007r., podziela Pani stanowisko zawarte w pr... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1427/ZO/415-17/2007

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie:- art. 14a § 1, § 3 i § 4, art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.). Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sierpcu potwierdza stanowisko zawarte we wniosku z dnia 27.12.2006r. o pisemną interpretac... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1408/PPM/443-4/07

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 § 1 i art. 14a § 1 i 4 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r., nr 8, poz. 60 ze zm.), w związku z wnioskiem Gminy X w sprawie udzielenia pisemnej informacji w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresi... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: Fn. IV. 0717-I-7/06/07

  Stan faktyczny Wnioskiem z dnia 6 grudnia 2006 r. (uzupełnionym pismem z dnia 9 lutego 2007 r.) M. Sp. z o. o. zwróciło się do tutejszego organu podatkowego o udzielenie pisemnej interpretacji w trybie art. 14a ustawy - Ordynacja podatkowa. Z wniosku wynika następujący stan faktyczny: Przeds... Czytaj więcej >
 • wyrok zwykłego składu wojewódzkiego sądu administracyjnego, sygnatura: III SA/Wa 4229/06

  Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe W. S.A. w Wyszkowie zwróciło się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wyszkowie 9 marca 2005r. wnioskiem z 7 marca 2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji prawa, podatkowego co do zakresu i sposobu stosowania art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a, ust. 2 i 3 oraz... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.I/1-415/22/2006

  Na podstawie art. 216, art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Piotrkowie Tryb. postanawia stanowisko w indywidualnej sprawie przedstawione we wniosku z dnia 28.11.2006 r. (złożonym w tut... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.I/1.423/12/06

  Na podstawie art. 216, art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Piotrkowie Tryb. postanawia stanowisko w indywidualnej sprawie przedstawione przez Spółkę we wniosku z 28.11.2006 r. (złożo... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2/415-302/06

  Spółka w swojej ewidencji środków trwałych posiada używane środki trwałe w pełni zamortyzowane. Dla używanych środków trwałych, po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji środków trwałych, w firmie zastosowano amortyzację liniową z przyjęciem indywidualnych stawek. Zamortyzowane... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DKP.I.3110.5-13/07

  POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14a § 1, § 2, § 3 i § 4, art. 14b § 1, § 2 i § 7, art. 216 w związku z art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. : Nr 8, poz. 60 z. późn. zm.), art. .4 ust. 1 pkt 3, art. 6 ust. 2 ustawy, z dnia 12 stycznia... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD1/423-153/06/KK

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Strony, z dnia 06.11.2006r. (wpływ do tut. Urzędu 08.11.2006r.) o udzielenie pisemnej interpre... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP.I415/28/2006

  Postanowienie Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kraśniku zgodnie z przepisem art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) w odpowiedzi na zapytanie, które wpłynęło do tut. urzędu dnia 18 października 2006 r. po... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF/E/4117-1-168/06

  Działając na podstawie art. 14b § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu zażalenia Państwa Izabeli i Adama J. zam. w E., ul. ... ../. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Elblągu Nr PD3/415-48/... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2/415-99/06

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków -Nowa Huta działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy -Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 8 poz. 60 z 2005 r. ze zm.) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dn. 24.10.2006 r. oraz uściślenia wniosku z dn. 17... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-III/423-175/14/1/06

  Z treści złożonego przez Podatnika wniosku wynika następujący stan faktyczny.Spółdzielnia podejmuje przedsięwzięcie termomodernizacyjne, traktowane jako modernizacja budynków. W związku z tym Spółdzielnia zamierza w stosunku do najemców lokali spółdzielczych ustalić w kwocie pobier... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/443/314-128/2006/AZ

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w odpowiedzi na wniosek z dnia 22.09.2006r. (wpływ do Urzędu Skarbowego 27.09.2006r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-21/06

  W dniu 13.11.2006r. do tutejszego organu podatkowego wpłynął wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika w trybie art. 14a Ordynacji podatkowej. W złożonym zapytaniu podatnik prosi o wyjaśnienie czy spółka cywilna ponosząc nakłady... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I US.XVII/415/139/06

  Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) - Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15.09.2006 r. w sprawie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosow... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RPO 3110/22/P/P/06

  POSTANOWIENIE Burmistrz Pruszcza Gdańskiego działając na podstawie art. 14a § 1, § 3 i § 4 oraz art. 216 § l ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm. ) i na wniosek C... (Polska) Spółka z o. o. dotyczący wydania pisemnej interpretacji c... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO-XV/415/PDOF-486/522/AM/06

  Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz.U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 05-10-2006 r. stwierdza, że sprzedaż częś... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DFP/423-3/06

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24 października 2006 r., uzupełnionego w dniu 08 listopada 2006 r., o udzielenie pis... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/443/306-124/2006/FA

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w odpowiedzi na wniosek z dnia 15.09.2006 r. (uzupełniony pismem z dnia 13.10.2006r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-330/06/MC

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 4 w związku z art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowan... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF/E/4117-1-110/06

  Działając na podstawie art. 14b § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu zażalenia Państwa Grażyny i Mirosława M. zam. w S., ul. ... . z dnia 28 czerwca 2006 r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w I... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1408/PD/415-13/06

  POSTANOWIENIE Na podstawie art.216 i art.14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. z 2005r. Dz.U. Nr 8 ,poz.60 z późn. zm.) w związku ze złożonym wnioskiem z dnia 25.07.2006r. uzupełnionym w dniu 01.08.2006r. przez Pana XY o udzielenie pisemnej interpr... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RF-3110/45/2006

  Wójt Gminy Jedwabno na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) oraz art. 4 ust 1 pkt 3 oraz art. 6 ust 2-3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 121, poz. 844 ze zm.... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PF-3110/OPJ/45/2006

  Burmistrz Olsztynka działając na podstawie art. 14a w związku z art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zmianami)postanawia: - uznać, że podstawa opodatkowania budowli w roku, w którym dokonano modernizacji w zakresie wymiaru podatku od ni... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-1043/06/FD

  Postanowienie Na podstawie art. 14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (jednolity tekst: Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana X NIP: ...zam. ..., z dnia 19.07.2006 roku przesłanego za pośrednictwem Naczelnika Pierwszego Urzędu Ska... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IPB2/4117-32/06/3

  D E C Y Z J A Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 06.08.2006 r. wniesionego przez podatnika na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Chorzowie uznające... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1464/DSi-I-415-4/06/WK

  D E C Y Z J A Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu zażalenia z dnia ...... Pana XXX zam. YYY na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Siedlcach z dnia ...... 2006 r. Nr ....., ... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IPB2/4117-26/06/3

  Decyzja Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8 z 2005r. poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia xx xxx 2006r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Będzinie z dnia xx xxx 2006r. Znak: PD/415-xx... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: U.S.I-423/30/06//int

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Opocznie działając na podstawie art. 216 oraz art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) uznaje stanowisko przedstawione we wniosku złożonym w dniu 11 lipca 2006 r. (uzupełnionym pisme... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: Fn.3110-6/1/1/2006

  Burmistrz Nidzicy działając na podstawie art. 14a § 1, §3, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 Nr 8 poz. 60 ze zm.) postanawia: uznać przedstawione przez stronę we wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji przepis... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: WP/415-155/06

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz. 60 z późniejszymi zmianami) po rozpatrzeniu wniosku Państwa ... zamieszkałych w Gdańsku przy ul. ... z dnia 08 września 2006 roku uzupełnionym w d... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO III 443- 26/06

  Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 2 pkt 12, art. 41 ust. 1 i 12, art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a i art. 146 ust. 3 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) Nac... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: F/3083-1/2006

  Na podstawie art. 14a § 1 i art. 165 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.-Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w związku z wnioskiem z dnia 20 lipca 2006r. postanawiam uznać stanowisko \"P.\" w sprawie obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO/443-20/06

  POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) odpowiadając na pisemny wniosek podatnika z dnia 5 lipca 2006 roku, otrzymany przez tut. Organ podatkowy w dniu 5 lipca 2006 roku o interpret... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II-2/4111/415/43/06

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz.60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana ...., zam. .... NIP ... z dnia 24.07.2006r. (uzupełniony pismem z dnia 01.09.2006r.) o udzielenie pisemnej interpretac... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII/423-4/06/AN

  P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 216 § 1 w związku z art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krapkowicach po rozpatrzeniu złożonego przez Spółkę wniosku w dniu 19.06.200... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PFW.3110-01/06

  Burmistrz Miasta Górowo Iławeckie, na podstawie art. 14a § 1 i § 4, art. 14b § 1, § 2, § 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 4 i art. 6 ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 20... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDFD/415-73/06

  W dniu 20.07.2006r. do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego. Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDOF-415/23/2006

  P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Limanowej działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 17.06.2006 r. (data wpływu do Urzędu – 19.06.2006 r.),... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/DP1/423-45/06/MM

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście po rozpatrzeniu wniosku z dnia 07.08.2006r (data wpływu 09.08.2006r) o udziele... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: SFP-3110-5/01/2006

  Na podstawie art. 14a § 1 - 4 oraz art. 14b § 1, § 2, § 7 w związku z art. 216-217 i art. 236 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja Podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Udzielić na wniosek podatnika interpretacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UDD-415-148/06/GS/1

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art. 14a § 1- 4 w związku z art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) postanawia wydać pisemną interpretację, co do zakresu... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: B.F. Nr 3110-6/1/06

  Burmistrz Miasta Szczytna na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), oraz art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 i art. 6 ust 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 121, poz. 8... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: FPO 3110/-20/06

  Na podstawie art. 14 a § 1-4, art. 14b § 1-2 i § 7 oraz art.216 w związku z art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U z 2005r., Nr 8, poz. 60 ze zm.), udzielić na wniosek wymienionej Spółki interpretacji art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 199Ir. o ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP1-443/073/06

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 oraz art.14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz.60 ze zm.), po rozpatrzeniu pisemnego wniosku z dnia 01.06.2006 r. (data wpływu do tut. Urzędu 12.06.2006 r.) o udzielenie pisemnej interpr... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: FB-3110/JP/117/06

  Wójt Gminy Stawiguda działając na podstawie art. 14a w zw. z art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r . - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005r., Nr 8, poz. 60, ze zmianami). postanawia: uznać, że podstawa opodatkowania budowli w roku w którym dokonano modernizacji w zakresie wymi... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO. 3110-4/1/2006

  Działając na podstawie art. 14a § 1, § 3 i § 4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. nr 8, poz. 60 ze zm.) w związku ze złożonym wnioskiem w dniu 20 lipca 2006r. przez Spółkę z o.o. z siedzibą w G. Oddział w O., o udzielenie pisemn... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-21/BJ/06

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 oraz art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz.60 ze zm.)Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nysie stwierdza, że stanowisko wnioskodawców - przedstawione we wniosku z dnia 22.06.2006... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UPO-415-PD-123/06/AM/1

  P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art. 14a § 1-4 w związku z art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity ogłoszony w Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005 roku ze zmianami) postanawia wydać pisemną interpretac... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/638/WD/423/68/06/TC

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku Sp. z o. o. z miesiąca czerwca 2006r, żądającego udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w zakre... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/4061-123/06

  W dniu 1.06.2006r. do tutejszego organu podatkowego wpłynął wniosek Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, uzupełniony pismem z dnia 10.07.2006r. (wpływ do tutejszego organu podatkowego w dniu 13.07.2006r.). Spółka wskazała, ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RF-P 3110-37/06

  Wójt Gminy Szczytno działając na podstawie art. 14a i art. 14b § 1, § 2 i § 7, art. 216 w związku z art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja, podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 4 ust. 1., pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i op... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: FB.3110-35/06

  Burmistrz Morąga działając na podstawie art. 14a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zmianami), po rozpatrzeniu wniosku \"P.\" Sp. z o.o. Oddział w O. z dnia 20.07.2006r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zak... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-63/06/V13

  Jak wynika ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku z dnia 7 lipca 2006r. podatnik zawarł z Urzędem Miasta umowę na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków. Z pisemnej odpowiedzi otrzymanej z Urzędu Miasta wynika, iż w ogólnej liczbie ścieków dostarczanych ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1443ZPD41/415/282/17/06

  Postanowienie Na podstawie art. 14a, art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (t.j. Dz.U. nr 8 z 2005r. poz. 60 z późn. zm.) oraz art. 15 ust 1, art. 16g ust 13 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz.U. z 2000r. nr 54 poz. 654 z późn. ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: Fn. 3119/1/2006

  Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.), w związku ze złożonym wnioskiem w dniu 21.07.2006 r. przez \"P.\" Sp. z o. o. Oddział w O. o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposo... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZP-3119/25/06

  Na podstawie art. 14a § 4 zgodnie z § 1 i 3 Ordynacji podatkowej- ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r – jednolity tekst z 2005r Dz. U. Nr 8, poz 60 ze zmianami wójt gminy Dźwierzuty postanawia: Udzielić pisemnej interpretacji przepisu na Wasz wniosek złożony dnia 21 lipca 2006r uznając Wasze... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: Fn.II-3110/1-44/06

  POSTANOWIENIE Burmistrz Świecia działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami) w związku z wnioskiem z dnia 10 lipca 2006r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do sposobu i za... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1426/US300/AD/415-40/06

  POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz.60 ze zm. ) w związku ze złożonym przez Pana A. wnioskiem z dnia 05.06.2006r. ( data wpływu 06.06.2006r. ) w sprawie interpretacji co do zakresu i spo... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RF-3110-2/14/06

  Postanowienie w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika Na podstawie art.14 a § l, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wni... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: FPO 3210-2-12/06

  Postanowienie w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika. Na podstawie art. 14 a § 1, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wni... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/PD-4230Z-62/06/WD

  D E C Y Z J A Na podstawie art.233 §1 pkt1 w zw. z art. 239 , art.14b §5 pkt 1 , ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa ( j.t Dz.U. z 2005r. Nr 8 , poz. 60 ze zm.) , po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 11.05.2006r. na postanowienie Naczelnika III Mazowieckiego Urzędu... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D-1/415-44/06

  Na podstawie art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) w odpowiedzi na wniosek z dnia 04 maja 2006 roku (data wpływu do Urzędu 05.05.2006 rok) uzupełniony w dniu 22 maja 2006 roku o udzielenie pisemnej interpretacji... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: F.II.3110-2/16/2006

  Burmistrz Miasta Bartoszyce na podstawie art. 14a § 1-4 w związku z art.216, 217 oraz 236 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r., nr 8, poz. 60 ze zm.). Udzielić na wniosek podatnika interpretacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego do... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: FB-P3110/3115/P/06

  POSTANOWIENIE w sprawie interpretacji prawa podatkowego Burmistrz Miasta Rumi, działając na podstawie art. 14a § 1, § 3 i § 4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz.U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) postanawia udzielić na wni... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-3/41170-36//MP

  D E C Y Z J A Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie, działając w trybie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w związku ze złożonym zażaleniem z dnia 28.04.2006 r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: WF.A.K.-3110/In-01/2006/13302

  POSTANOWIENIE Prezydent Miasta Wejherowa działając na podstawie art. 14 a § 1, § 3 i § 4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zmianami), po rozpatrzeniu wniosku ........ z dnia 09.05.2006r. o udzielenie pisemnej int... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1424/2150/4111/415/47/06

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t.- Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pani X. Y. zam. Radom ul. Z z dnia 11.04.2006r., (uzupełnionego w dniu 26.04.2... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP 443/1/2/06

  POSTANOWIENIENa podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Strzelinie stwierdza, że stanowisko Gminy...... przedstawione we wniosku z dnia 28.04.2006 r. (wpłynął w dniu 05.05.2006 r.... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: F.3110-II/489/06

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216, art. 14 a § 1, § 3-5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. z 2005r. Dz.U. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) postanawiam udzielić pisemnej interpretacji co do sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie momentu powstania obowiązku ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: F.3110/1/2006

  Postanowienie Burmistrz Miasta Bytowa działając na podstawie art.l4a § l, § 3 i § 4 oraz art.216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. z 2005r. Nr 8,poz.60 z późn.zm./ postanawia udzielić na wniosek podatnika pisemnej interpretacji odnośnie momentu powstania obowiąz... Czytaj więcej >
 • wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSK 791/05

  Wyrokiem z dnia 24.01.2005 r., sygn. akt SA/Rz 1111/02, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie oddalił skargę Stanisławy S. na decyzję Izby Skarbowej w Rzeszowie z dnia 9.05.2002 r., znak: IS IX/1-4117/27/02, w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2000 r. Sąd podkreśl... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UPO-415-PD-81/AM/06

  P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art. 14a § 1-4 w związku z art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) postanawia wydać pisemną interpretację, co do zakresu i ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PF/415-94/I/06/CW

  POSTANOWIENIE Na podstawie art.14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa /j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zmian./ po rozpatrzeniu wniosku Pani xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx z dnia 26.03.2006r. /uzupełnionego w dniu 18.04.2006r./ o udzielenie pisemnej interpretacj... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: FB 3119/183/06/MM

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 13 § 1 pkt 1 art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz.60 ze zm) i pisemnego wniosku Spółki z o.o. - Oddział w .... z dnia 7 kwietnia 2006 r. L.dz. AN/639/06 uzupełnione pismem z dnia 9 maja 2006 r. L... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IB-415/17/06

  Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie, działając na podstawie art. 14a § 1, § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), nie podziela stanowiska przedstawionego przez Pana we wniosku z dnia 15.03.2006r. (uzupełnionym w dniu 03.04.2006r.) Wni... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: Fn 3110/1/2006

  Wójt Gminy działając na podstawie art. 14a §1, §2, §3 i §4, art. 14b § 1, § 2 i § 7 w zw. z art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U z 2005r., Nr 8 poz. 60, ze zm.) i art. 4 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lo... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-I/415-13/06

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Szczytnie na podstawie art. 14 a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w związku z Pani wnioskiem skierowanym do tutejszego organu podatkowego w dniu 23.03.2006r., uzupełnionym dnia 28.04.... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: Fn 3110/99/2006

  POSTANOWIENIE Prezydent Miasta Sopotu działając na podstawie art. 14a § l i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z póżn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Spółki z o.o. Oddział w ..........., z dnia 17.05.2006 r. o udzielenie interpretacji co... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BD-F/415-12/06/z

  Podatnik pismem z dnia 20.02.2006r. zwrócił się do naczelnika Urzędu Skarbowego w Śremie z zapytaniem: czy jako właściciel lokalu wchodzącego w skład nieruchomości (budynku mieszkalnego) tworzącego wspólnotę mieszkaniową, może w ramach ulgi remontowej odliczyć od podatku za 2005r. ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: GFB-3113/52/2006

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § l i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U z 2005 roku Nr 8, poz. 60 ze zmianami) po rozpatrzeniu wniosku Spółki z o.o Oddział w ........o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania... Czytaj więcej >