logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1426/US300/415-30/07/KCz

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm. ), w związku ze złożonym przez Pana P. wnioskiem z dnia 19.06.2007r. w sprawie udzielenia interpretacji, co do zakresu i spos... Czytaj więcej >
 • interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-66/07/MS

  INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów ... Czytaj więcej >
 • interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-128/07/MS

  INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów ... Czytaj więcej >
 • interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-82/07/MS

  INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1439/DF/I-1745/07/AK

  Postanowienie Działając na podstawie art. 216 § l, art. 14 a § l i § 4, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r -Ordynacja podatkowa /j.t. Dz.U. z 2005r Nr 8, póz. 60 z późn. zm./, w związku z art. 4 ustawy z dnia 16.11.2006r o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz zmianie niektórych innych... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP 443/1/83/77/07

  POSTANOWIENIENa podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa, w brzmieniu obowiązującym do dnia 30.06.2007 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 16.11.2006 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektór... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III-2/443-30/36579/07/AZ

  Działając na podstawie przepisów: art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług w indywidua... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1426/US210/443-17/07/SL

  Postanowienie Na podstawie art. 14a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 , poz. 60 ze zm.) w związku ze złożonym wnioskiem w dniu 19 czerwca 2007 r. przez Pana x o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i spos... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1439/ZV/P/Pr-34/07/IJ

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a i art. 216 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Strony w sprawie udzielenia informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczącego podatku od towarów i usł... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIII/VAT/443/8/2007

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Skierniewicach, działając na podstawie art. 14 a § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w związku z art. 86 ust. 1, ust. 3, art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towa... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-29/07

  POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U z 2005 r. Nr 8, poz.60 ze zmianami), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24.05.2007 r. (data wpływu do tut. Urzędu 25.05.2007 r.) udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i spos... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: U.S.28.I/443-7/07

  POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4, art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm. ), po rozpoznaniu wniosku Podatnika o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania pra... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1406/VAT/443-21/MO/07

  P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Grodzisku Mazowieckim działając na podstawie art. 216 § 1, art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. „Ordynacja podatkowa” (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.), po zapoznaniu się z wnioskiem Strony z ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD.I/415/1/48/2007

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 20 grudnia 2006 r., o udziele... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1414/PUE/443-5/07/RN

  Dnia 14 marca 2007r. do Urzędu Skarbowego w Nowym Dworze Mazowieckim wpłynął wniosek, uzupełniony pismem złożonym w tut. Urzędzie dnia 04.05.2007r., Pana X o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towar... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1414/PUE/443-6/07/RN

  Dnia 14 marca 2007r. do Urzędu Skarbowego w Nowym Dworze Mazowieckim wpłynął wniosek, uzupełniony pismem złożonym w tut. Urzędzie dnia 04.05.2007r., Pana Sebastiana Mirskiego o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD3.1-415-07/07

  Postanowienie Na podstawie: art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 21 marca 2007 r. złożonego w tut. organie dnia 22 marca 2007 r. o udzielenie interpretacji co do za... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II US.II/443-15/2007

  Działając na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 2 ust. 6 art. 86 ust. 3, 7 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I US-II/443/7/07

  Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie – działając na podstawie art. 14a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 86 ust. 1 oraz ust. 3, art. 88 ust. 1 pkt 3, ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od tow... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-7/07

  W dniu 21.03.2007r. wnioskodawca zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Rawiczu z zapytaniem czy przy nabyciu motocykla na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej można dokonać odliczenia pełnej kwoty podatku VAT, bez ograniczeń kwotowych wynikających z art. 86 ust. 3 ustaw... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/VAT2/443-59/07/23-10/AF

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 29.01.2007r., uzupełnione pismami z dnia 01.03.2007r. i 30.03.2007r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji o zakresie ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/VAT2/443-59/07/23-11/AF

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 29.01.2007r., uzupełnione pismami z dnia 01.03.2007r. i 30.03.2007r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji o zakresie ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZP/443/25/EZ/07

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, art. 216 § 1 i § 2 oraz art. 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa /Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek postanawia uznać stanowisko w sprawie udzielenia pisemnej... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/DD1/415/4/07/TA

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 oraz art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15.12.2006r. (data wpływu do Urzędu Skarbowego 12.01.2007r. w sprawie wydania pisemnej interpretacji co do za... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/DD1/415/8/07/TA

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 oraz art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15.12.2006r. (data wpływu do Urzędu Skarbowego 12.01.2007r. w sprawie wydania pisemnej interpretacji co do za... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1442/TP/443-278/UZ/07

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, art. 14b § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. Nr 8 poz. 60 z dnia 4 stycznia 2005r. ze zmianami), w związku z pismem z dnia 19.01.2007r. (data wpływu do t... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/443/353-153/2006/2007/AS

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w odpowiedzi na wniosek z dnia 14.11.2006r. (data wpływu do tut. organu podatkowego 15.11.2006r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji o zakresi... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1409/PP/443/1/07/PG

  Podatnik zwrócił się z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w następującym stanie faktycznym:Podatnik zakupił na cele działalności gospodarczej motocykl Yamacha. Prowadzona przez Podatnika działalność je... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/443/294-122/2006/GK

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w odpowiedzi na wniosek z dnia 25.08.2006r. (data wpływu do tut. organu podatkowego 25.08.2006r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji o zakr... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-16/2006

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Staszowie działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastoso... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZI/443/365/DJW/06

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, art. 216 §. 1 i § 2 oraz art. 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa /Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek postanawia uznać stanowisko w sprawie udzielenia pisemnej i... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-21/06

  P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Staszowie działając na podstawie art. 14 a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu złożonego w dniu 24.08.2006r. i uzupełnionego w dn. 02.10.2006... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIII/443-9/2006

  Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, iż Wnioskodawca nabył w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą 13.05.2003 r. motocykl SUZUKI VL800. Motocykl został wpisany do ewidencji środków trwałych, a Wnioskodawca odliczył całą kwotę podatku VAT wynikającą z ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/PV-162/06/AG

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216, art 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 26.07.2006r. w sprawie wydania pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowani... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RP/415-27/06

  P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego działając na podstawie art.14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz.U. z 2005r. Nr 8 poz 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku doręczonego tut. organowi w dniu 28 czerwca 2006r. w sprawie udzielenia in... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-69/06/V13

  W dniu 06.09.2006 r. wpłynął do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kaliszu wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania niektórych przepisów prawa podatkowego - ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US40/VAT/1555/2006/AP

  POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a § 1, 3, 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz.60 z późn. zm.), art. 2 pkt 6, art. 86 ust.1 i 3, art 88 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r nr 54 poz. 53... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I US-II/443/81/06

  Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie – działając na podstawie art. 14a § 1, § 3 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. nr 8 poz. 60 ze zm.), art. 86 ust. 1 oraz ust. 3, art. 88 ust. 1 pkt 3, ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP 443-66-50492/06

  W złożonym wniosku Podatnik informuje, że zakupił motocykl dla celów prowadzonej działalności gospodarczej. Jest on wykorzystywany do wykonywania wyłącznie czynności opodatkowanych podatkiem VAT.W ocenie wnioskodawcy, może on dokonać obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczon... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/36/116/2006

  UZASADNIENIE Jak wynika ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku z dnia 20.06.2006 r. (data wpływu do US Łuków 20.06.2006 r.), Pan X będąc czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu detalicznego i obwoźnego artykułami rolno ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/35/115/2006

  UZASADNIENIE Jak wynika ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku z dnia 20.06.2006 r. (data wpływu do US Łuków 20.06.2006 r.), Strona będąc czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu detalicznego i obwoźnego artykułami rolno... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III-2/443-31/42488/06/PJ

  Działając na podstawie przepisów: art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8,poz. 60 ze zm.), udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług w indywidual... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PP 0090/1/62/38/06

  POSTANOWIENIENa podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60) Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Psie Pole stwierdza, że stanowisko podatnika z dnia 25.05.2006 r. (data wpływu do tut. Urzędu 20.06.2006 r.)... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/PP/P/440-149/14a/06/KC

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4, art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) art. 88 ust. 1 pkt. 3 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r. (Dz. U. nr 54, poz. 535, z zm.) Naczelnik Urzędu ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/PP/P/440-150/14a/06/KC

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4, art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) art. 86 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r. (Dz. U. nr 54, poz. 535, z zm.) Naczelnik Urzędu Skarbow... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/25/2006/IPP

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 i art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity: Dz. U. z 2005 roku, Nr 8, poz. 60 ze zmianami ) w związku z wnioskiem z dnia x złożonym przez Pana X w sprawie interpretacji przepisów prawa podatk... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG/005/133/PP1/443/32/06

  Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216-218 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity - Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 06.06.2006 r., dotyczącego ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-324/06/MJ

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w związku z wnioskiem z dnia 30.03.2006r. (wpływ do tut. Urzędu 31.03.2006r... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.31/DGI/415/25/133/06/EM

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 oraz art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Bemowo stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 27.03.2006 ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/443/54-24/206/MK

  Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 20.01.2006r. (wpływ do tut. organu podatkowego w dniu 02.02.2006r.), uzupełnione w dniu 23.02.2006r. w sprawie udzielenia pisemnej interpr... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US40/VAT/693/2006/ADB

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1, 3, 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r Nr 8 poz. 60 z późn.zm.), art. 86 ust. 1, art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r nr 54 poz. 535 z późn.... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG/005/85/PDI/415-15/2006

  Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 216, art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30-03-2006 r. uzupełnionego w dniu 11-04-2006 r.... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/PP/P/440-76/14a/06/KC

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4, art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) art. 88 ust. 1 pkt. 3 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r. (Dz. U. nr 54, poz. 535, z zm.) Naczelnik Urzędu ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/PP/P/440-77/14a/06/KC

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4, art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60n ze zm.) art. 86 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r. (Dz. U. nr 54, poz. 535, z zm.) Naczelnik Urzędu Skarbo... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD I 415/16/06

  Zgodnie ze stanem faktycznym przedstawionym we wniosku podatnik do 30.11.2005 r. prowadził jednoosobową działalność gospodarczą, w której w ewidencji środków trwałych posiadał samochód osobowy oraz motocykl. Wartość netto, niezamortyzowana samochodu osobowego na dzień zakończenia dzi... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/3/PP-1/443/4-1/2006

  Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatniczki, z dnia 05.01.2006 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PPB2-443/1038/2005

  Decyzja Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), po wszczęciu z urzędu postępowania -postanowieniem z dnia 3.11.2005r. Nr PPB2 443/1038/2005 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach zmienia postanowienie Naczeln... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-88/05

  Postanowienie Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Toruniu, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami), po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 21 września 2005 roku, uzupełni... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-II/415-45-2/05

  POSTANOWIENIENaczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu, działając na podstawie art. 216 i art. 14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 Nr 8 poz.60 ze zm.), po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 28 października 2005r., który został złożony w tute... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG/005/171/PP2/443/57/2005

  Pan X w dniu 05.10.2005 r., złożył do tut. Urzędu wniosek w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług w przypadku określenia, czy leasing operacyjny motocykla YAMAHA YFZ 450 uprawnia do odliczenia całości p... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-3/i/4407/268/05

  DECYZJA Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie po zapoznaniu się z postanowieniem Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza z dnia 22.03.2005 r., nr PP1-443/6/05/4 w sprawie interpretacji dotyczącej zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, działając na podstawi... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/005-65/05/63/ASz/83371

  W dniu 20.07.2005r do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Jak stanowi art.14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbow... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: pp/443-30/05

  Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż w dniu 20 kwietnia 2005r. zawarł Pan umowę leasingu operacyjnego, którego przedmiotem jest motocykl. W następstwie tego został Pan obciążony fakturą na czynsz inicjalny oraz w dalszej kolejności fakturami na czynsze leasingowe. Zda... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I US-II/443/89/05

  Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie � działając na podstawie art. 14a §1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. nr 8 poz. 60 ze zm.), art. 88 ust. 1 pkt 3, ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54 poz... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD I 0090/1/107/05

  Zgodnie ze stanem faktycznym przedstawionym we wniosku podatnik prowadzi działalność gospodarczą polegającą na prowadzeniu szkoleń z zakresu ratownictwa medycznego na terenie całego kraju. Dużą część realizowanych przez podatnika kursów stanowią kursy z zakresu ratownictwa drogowego (... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZI/443/332/DJW/05

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, art. 216 §. 1 i § 2 oraz art. 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa /Dz. U. 137 poz. 926 z późn. zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek postanawia ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1406/VAT/443-31/MO/05

  P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Grodzisku Mazowieckim działając na podstawie art. 216 § 1, art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. „Ordynacja podatkowa” (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 8 poz. 60), po zapoznaniu się z wnioskiem Strony z dnia 28.06.200... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: POI-415/27/05

  POSPANOWIENIE Na podstawie przepisów art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U.nr 8, poz. 60 z 2005r.) Naczelnik Urzędu Skarbowego po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14.07.2005r. postanawia uznać stanowisko... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-406/44/2005

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gorlicach działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Jednostki z dnia 4 lipca 2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do z... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.III-443/58/S/35/2005

  Z treści złożonego zapytania wynika, że prowadzi Pan działalność w zakresie skupu, sprzedaży i serwisu motocykli i motorowerów. Zamierza Pan zakupić na potrzeby firmy motocykl, który będzie wykorzystywany jako pojazd transportowy w firmie i do celów reprezentacyjnych. Zdaniem Pana, ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/PV/443-93A/05/BO

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216, art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst z 2005r. Dz. U. Nr 8, poz. 60), w związku z wnioskiem z dnia 30.05.2005r. (data wpływu do Urzędu 01.06.2005r.) uzupełnionym 16.06.2005r. (data wpływu 22.06.200... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/PV/443-93/05/BO

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216, art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst z 2005r. Dz. U. Nr 8, poz. 60), w związku z wnioskiem z dnia 30.05.2005r. (data wpływu do Urzędu 01.06.2005r.) uzupełnionym 16.06.2005r. (data wpływu 22.06.2... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP 443/52/05

  Działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 Ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60); art. 86 ust. 1, ust. 3 i ust. 5 Ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krośnie... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP 443/48/05/ZM

  Postanowienie Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków Prądnik, działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 19 kwietnia 2005 r. (data wpływu 21 kwietnia 2005 r.) w sprawie udzi... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-1-005/135/05

  Podatnik zakupił i wykorzystuje w działalności gospodarczej motocykl . Według podatnika motocykl nie jest samochodem osobowym lub innym pojazdem samochodowym . Zdaniem podatnika w tym przypadku nie znajduje zastosowania art. 86 ust. 3 ustawy o podatku VAT i przysługuje mu prawo do odliczenia ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/PV/443-87/05/BO

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216, art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst z 2005r. Dz. U. Nr 8, poz. 60), w związku z wnioskiem dnia 16.05.2005r. (data wpływu do Urzędu 19.05.2005r.) w sprawie wydania pisemnej interpretacji co ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.31/DG/415/16/59/05/EŁ

  W złożonym wnisku wnosi Pan o udzielenie odpowiedzi czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej wydatek związany z zakupem odzieży ochronnej do jazdy na motocyklu. Z przedstawionego stanu faktycznego zawartego w złożonym zapytaniu wynika,... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-19/05

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 oraz art.14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ), art.86 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54 poz.535 z późn.zm.) po zapoznaniu się z treścią ... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-3/i/4407/25/05

  DECYZJA Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie, po rozpoznaniu Pana zażalenia z dnia 17.03.2005 r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Gorlicach z dnia 07.03.2005 r. nr PP-443/18/05 w sprawie prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy zakupach paliwa do motocykla, dz... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-18/05/P/21/05

  P O S T A N O W I E N I ENa podstawie:- art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60 ),- art. 86 ust. 3 i ust. 5 oraz art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: TP/443-23/05

  POSTANOWIENIE Na podstawie: - art. 14a § 1, 3 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (T. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań - Jeżyce uznaje za nieprawidłowestanowisko Podatnika przedstawione we wniosku z dnia 16.02.2005 r. (data wpływu do tut.... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP.406/7/05

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w xxx działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.97 r. Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8 poz.60 z 2005 r.) po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 27.01.2005 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakre... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIUSPP/443/31/29/18271/2005

  Zgodnie z art. 86 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54, poz. 535 ze zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 tej ustawy, przysługuje prawo... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USI/43-14/16/05

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Grudziądzu działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po przeanalizowaniu wniosku z dnia 14.01.2005 r. (wpływ do Naczelnika tut. Urzędu Skarbowego dnia 17.01... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/PP/P/14a/440-5/05/KC

  Na podstawie art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /j.t. Dz. U. Nr 8 poz. 60 z 2005 r./ Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Bielany:- Uznaje przedstawione stanowisko Strony w zapytaniu z dnia 24.01.2005r. jako nieprawidłowe W dniu 24.01.2005 r. do tutejszego organ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/PP/P/440-6/014a/05/KC

  Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /j.t. Dz. U. Nr 8 poz. 60 z 2005 r. / Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Bielany:- Uznaje przedstawione stanowisko Strony w zapytaniu z dnia 24.01.2005r. jako prawidłowe W dniu 24.01.2005 r. do tu... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/PP/P/440-7/14a/05/KC

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa /j.t. Dz. U. Nr 8 poz. 60 z 2005r. / Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Bielany:- uznaje przedstawione stanowisko Strony w zapytaniu z dnia 24.01.2005r. jako prawidłowe U Z A S A... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/PP/P/14a/440-03/05/KC

  W dniu 27.01.2005r. do tutejszego organu podatkowego wpłynęło zapytanie z prośbą o interpretację przepisów prawa podatkowego tj. czy podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony przy zakupie motocykla i paliwa do niego... Art. 86 ust. 3 ustawy ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-112/04/05

  Ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz.535) nie określa pojęć samochód osobowy i pojazd samochodowy. Taką definicję zawiera natomiast ustawa z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2003r. Nr 58, poz.515 z pózn.zm.). Zgodnie z art.2 pkt ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/32/04

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Busku-Zdroju działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami) w związku ze złożonym zapytaniem z dnia 02.11.2004 r. dotyczącym odliczenia podatku VAT od zakupu motocykla mającego służy... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: I USB III/436/211/04/kk

  W odpowiedzi na pismo złożone w dniu 6 grudnia 2004r. stanowiące zapytanie w zakresie podatku od towarów i usług, w szczególności czy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu motocykla, Naczelnik Pierwszego Urzędu... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: Pdf 410/684-164-38-86/04

  Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), po rozpatrzeniu zapytania z dnia 16.12.2004 r., uzupełnionego pismem z dnia 27.12.2004 r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krośnie wyjaśnia: Z przedstawionego stanu faktyc... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: RO/436/249/2004

  Działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami), w odpowiedzi na Państwa pisma, które wpłynęły do tutejszego Urzędu w dniu 19.11.2004r. i 2.12.2004 r. (uzupełnienie treści pisma), Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Sk... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD-2/415-72-04

  W odpowiedzi na zapytanie skierowane w piśmie z dnia 20.12.2004 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu stosownie do art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), informuje: Kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła z... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: UPO-443-338/04/IR

  W myśl zasady wyrażonej w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/289/PP-1/443/102/04

  W odpowiedzi na pismo z dnia 15.09.2004 r. (data wpływu do tut. Urzędu 25.10.2004 r.) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach informuje, iż zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) w przypadku nabycia samochodów os... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: RO/436/244/2004

  Działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami), w odpowiedzi na Państwa pisma, które wpłynęły do tutejszego Urzędu w dniu 25.11.2004 r. i za pośrednictwem II Urzędu Skarbowego w Kielcach w dniu 30.11.2004 r., Naczelnik... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: P-2-443/99/04

  Na podstawie art.14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. nr 137, poz.926 z późn. zm.) w odpowiedzi na Pana pismo z dnia 16.11.2004r. dotyczące zakresu stosowania przepisów podatkowych dotyczące uznania za samochody ciężarowe zakupu motocykli do działalności g... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/111/2004

  W odpowiedzi na pismo z dnia 06.12.2004 r., data wpływu do US Łuków 08.12.2004 r., dotyczące udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łukowie, zgodnie z dyspozycją art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacj... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: TP/443-215/04

  Zasady odliczania i zwrotu podatku naliczonego w okresie do dnia 30.04.2004 r. określały przepisy ustawy z dnia 8.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym ( Dz.U. z 1993 r. Nr 11, poz. 50 z późn. zm.) oraz przepisy wykonawcze do ww. ustawy, tj. m.in. rozpo... Czytaj więcej >