logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1403-PP/4430-28/06

  POSTANOWIENIENa podstawie art. 14a par. 1, 3, 4, art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), art. 86 ust. 1, ust. 2 pkt 1 lit. a, art. 88 ust. 1 pkt 2, art. 90 ust. 1, 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towar... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.III-406/18/2006

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), ... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-3/449/24/06

  DECYZJA Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie po zapoznaniu się z postanowieniem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wieliczce z dnia 02.11.2005 r. PR 443/28/05/PP w sprawie interpretacji dotyczącej zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, działając na podstawie art. 14... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.III-406/2/2006

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) oraz art. 5 ust. 1 pkt. 1, art. 8 ust. 2, art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-1/443-44527/05/447/159/123/mk

  P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Stare Miasto działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (jedn. tekst z 2005 r. Dz.U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu Państwa wniosku z d... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PZ/415-58/05

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16 maja 2005 r., (data wpływu 17 maja 2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i s... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP1/448-525/04/I

  Na podstawie art.14 b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm. ) w brzmieniu obowiązującym do końca 2004 r., po dokonaniu zmiany udzielonej przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie odpowiedzi zawartej w piśmie nr D2-4... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP.443-7-2/05

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zakopanem działając na podstawie art. 14 a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu Państwa wniosku z dnia 13.01.2005 roku uzupełnionego 30.03.05 roku w s... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PPI/443-15a/05

  Występując z wnioskiem o udzielenie interpretacji Spółka podała, iż wykonuje prace konserwatorskie na obiektach muzealnych, sklasyfikowane wg symbolu PKWiU 92.52.11 w ramach, których wykonuje prace fundamentowe, rekonstrukcję brakujących elementów drewnianych, pokrycia dachu oraz konserwa... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US15POIII/440/9/05/RCH

  Odpowiedź: Zgodnie z przepisem art.27 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 200r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54, poz.535) w przypadku świadczenia usług miejscem świadczenia jest miejsce gdzie świadczący posiada siedzibę, a w przypadku posiadania stałego miejsca prowadzenia działalno... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D2-443/8/05

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216, art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie postanawia uznać przedstawione stanowisko w złożonym wniosku z dnia 31.01.2005 r. o int... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP1/448-417/04/I

  Na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym do końca 2004r. po dokonaniu zmiany odpowiedzi udzielonej przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie zawartej w piśmie nr D-3/443/120... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III-1-2/005wip-22/VAT/04/JK

  W związku z informacją udzieloną przez Naczelnika Urzędu Skarbowego Łódź - Polesie w trybie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) pismem z dnia 11.08.2004r. Nr III-2/443/VAT/797/2004/AW, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając na... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US36/2BV/443/2004/51/TCH

  Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. W pozycji 11 tego załącznika wymienione są, oznaczone symbolem PKWiU ex 92, usługi związane z kultur... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IS.IX/3-0050/251/04

  Działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie dokonuje zmiany udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Sanoku w piśmie z dnia 30.08.2004 r. (znak: US-PP/443/35/04) informacji o ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US-PP/443/49/04

  Muzeum w S. zwróciło się w dniu 9.09.2004 r. z zapytaniem dotyczącym stosowania stawek VAT na dwa rodzaje usług - sprzedaż wydawnictw i sprzedaż map. W złożonym zapytaniu podatnik podaje, iż po ponownym zwróceniu się do Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych w Łodzi – Mu... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP. 443/91/2004

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krośnie, na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 2.07.2004 r. (znak: MPK 120/2004, data wpływu do US 5.07.2004 r.), uzupełnione pismem z dnia 30.07.2004 r. (... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-962/04/CIP/06

  Stan faktyczny : Muzeum - czynny podatnik podatku od towarów i usług - w zakresie swojej działalności statutowej świadczy m. in. usługi w zakresie : odpłatne (poza biletem wstępu) usługi przewodnika po muzeum, odpłatne udostępnienie (poza biletem wstępu) filmowania i fotografowania eks... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-826/04/CIP/06

  Stan faktyczny : Muzeum świadczy usługi polegające na oprowadzaniu zwiedzających przez przewodnika po wystawach, prowadzeniu lekcji muzealnych i wykładów tematycznych dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży. Za powyższe usługi Muzeum pobiera dodatkowe opłaty, niezależnie od wykupio... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-63/04

  Zgodnie z postanowieniem art.5 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług /Dz.U.Nr 54, poz.535/ opodatkowaniu tym podatkiem podlega m.in. odpłatne świadczenie usług. Usługi identyfikowane są na podstawie przepisów o statystyce państwowej /art.2 pkt 6 i art.8 ust... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/41/04

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu, działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) - w odpowiedzi na pismo złożone w tutejszym Urzędzie w dniu 15.04.2004 r., zawierające zapytanie z zakresu stosowania przepisów... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-1/443/1/122/100 925/165/2003

  Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Stare Miasto, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 16.09.2003 r. uprzejmie informuje. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dni... Czytaj więcej >