logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD.423-51/07

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity, Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm. ) stwierdzam, że stanowisko Spółki zawarte we wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie sposobu zastosowania przepi... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/SOI/423-17/07/PK

  Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Bank w ramach planowanej konsolidacji z innym bankiem zamierza dokonać integracji działalności tych banków w zakresie call-center. W Banku działalność ta jest wykonywana przez jednostkę operacyjną działającą w ramach Banku (dale... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZP/436-12/07

  Z przedstawionego w złożonym wniosku stanu faktycznego wynika, iż Podatnik zawarł ze spółką X, w dniu 30 czerwca 2005 r. „porozumienie w sprawie zbycia przedsiębiorstwa”. W przedmiotowym porozumieniu strony określiły warunki i tryb zbycia przez Wnioskując... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1424/2140/4111/415/9/07/JSz

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.),po rozpatrzeniu wniosku Pana X. Y. z dnia 23.04.2007r. (data wpływu 25.04.2007r.) uzupełnionego w dniu 10.05.2007r.,... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-10/07

  P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8 poz. 60 z 2005 roku z późn. zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Rykach, na wniosek z dnia 07.03.2007r., postanawia udzieli... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-72/07/AJ

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sp... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: KO-436-1/2/07

  Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst. jedn.: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Rykach postanawia stanowisko przedstawione przez stronę we wniosku, który wpłynął do Naczelnika Urzędu Skarboweg... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: KO-436-2/1/07

  Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst. jedn.: Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Rykach postanawia stanowisko przedstawione przez stronę we wniosku, który wpłynął do Naczelnika Urzędu Skarbowego ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: KO-436-2/2/07

  Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst. jedn.: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Rykach postanawia stanowisko przedstawione przez stronę we wniosku, który wpłynął do Naczelnika Urzędu Skarboweg... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-161/07/MK

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sp... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PMO/436/1/07

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Proszowicach działając na podstawie art 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 8 poz. 60 z 2005 r. ze zm./ po rozpatrzeniu złożonego w dniu 21.03.2007 r. pisemnego zapytania w sprawie zastosowania zwolnienia wynik... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II-1/4210-0001/07/Int.

  Na podstawie art. 14 b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - po rozpatrzeniu zażalenia Strony z dnia 14.12.2006 r. (data wpływu do Izby Skarbowej 03.01.2007 r.) zmienia postanowienie Naczelnika ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-389/06/AJ

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sp... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO-XV/415/PDOF-556/12/JS/07

  Prowadzi Pani działalność gospodarczą pod nazwą - sklep spożywczy, który likwiduje z dniem 31.12.2006 r., nie występuje jednak z wnioskiem o wykreślenie jej z ewidencji działalności gospodarczej, ponieważ nadal będzie ją prowadzić. Nabywa Pani odpłatnie, umową sprzedaży, od swego ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO-XV/415/PDOF-557/13/JS/07

  Prowadzi Pani działalność gospodarczą pod nazwą - sklep spożywczy, który likwiduje z dniem 31.12.2006 r., nie występuje jednak z wnioskiem o wykreślenie jej z ewidencji działalności gospodarczej, ponieważ nadal będzie ją prowadzić. Nabywa Pani odpłatnie, umową sprzedaży, od swego ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO-XV/415/PDOF-558/14/JS/07

  Prowadzi Pani działalność gospodarczą pod nazwą - sklep spożywczy, który likwiduje z dniem 31.12.2006 r., nie występuje jednak z wnioskiem o wykreślenie jej z ewidencji działalności gospodarczej, ponieważ nadal będzie ją prowadzić. Nabywa Pani odpłatnie, umową sprzedaży, od swego ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D2-443/58/2007

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216, art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r Dz. U. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie postanawia uznać przedstawione stanowiska w złożonym wniosku o interpretację przepi... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2/415/315/06

  Firma w dniu 4 października 2006r. zawarła z syndykiem masy upadłości firmy X S.A. w upadłości przedwstępną umowę sprzedaży, której przedmiotem jest nabycie przedsiębiorstwa upadłego X Spółka Akcyjna w upadłości z siedzibą w Poznaniu, w skład którego wchodzą nieruchomości za... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-1/415-10/2006

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Myślenicach działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa /t.j. Dz. U. z 2005 roku, Nr 8, poz. 60 ze zm./ po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 15 listopada 2006 roku w sprawie udzielenia pisemnej... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO/423-57/06

  Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Spółki otrzymanego dnia 22.08.2006 r. w sprawie udzielenia interpretacj... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-271/06/DP

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 11.08.2006 r. (data wpływu do tut. Urzędu 11.08.2006 r.) w sprawie udzielen... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-272/06/DP

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 11.08.2006 r. (data wpływu do tut. Urzędu 11.08.2006 r.) w sprawie udzielen... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/BP-I/4230Z-102/06/KK

  D E C Y Z J A Na podstawie art. 233 § 1 pkt 2 lit. a w związku z art. 239 i art. 14 b § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm. ), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 23.08.2006 r. Sp. z o.o.... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/SPC/436-31/06/PB

  W przedstawionym przez Spółkę stanie faktycznym prowadzi ona działalność w trzech zakresach - działalność detaliczną, deweloperską i paliwową. Pomimo iż te trzy obszary nie zostały wyodrębnione w ramach Spółki jako samodzielne zakłady (oddziały) to istniejące rozwiązania organiz... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZM/436-1/06

  Wnioskodawca wskazuje, że potencjalni spadkobiercy (żona i synowie) zamierzaliby kontynuować działalność gospodarczą spadkodawcy przez okres co najmniej 5 lat od dnia przyjęcia spadku w stanie niepogorszonym, w związku z powyższym byliby oni zwolnieni od uiszczenia poda... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: VI/443-157/06/JD

  POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 22.05.2006 r., uzupełnionego pismem z dnia 20.06.2006 r., o... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD2/423-77/06/AB

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. (tj. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku X S.A. z dnia 15 maja 2006r. (data wpływu do Urzędu 17.05.2006r.), o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania p... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD2/415-30/06

  Działając na podstawie art. 14 § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 06.06.2006r. Pana Stanisława M., właściciela apteki imienia ... z siedzibą w E. przy ulicy .... .. . w sprawie obowi... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DPD/436-3/06

  Spółka zamierza nabyć od spółki posiadającej siedzibę w Wielkiej Brytanii (sprzedający) biznes, będący zgodnie z oświadczeniem sprzedającego zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa sprzedającego, stanowiącą zespół składników materialnych i niematerialnych, (w tym zobowiązani... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DPD/436-1/06

  . Spółka zamierza nabyć od spółki posiadającej siedzibę w Wielkiej Brytanii (sprzedający) biznes, będący zgodnie z oświadczeniem sprzedającego zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa sprzedającego, stanowiącą zespół składników materialnych i niematerialnych, (w tym zobowiąz... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1449/2BV/443/2006/250/KA

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), w odpowiedzi na wniosek Spółki z dnia 11.04.2006 r. (wpływ do urzędu dnia 13.04.2006 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposo... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: E-2/436/2/06

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 i art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm. ) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie udziela pisemnej interpretacji co do zakresu... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-118/206/06 /DP

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 05.04.2006 r. (data wpływu do tut. Urzędu 07.04.2006 r.), uzupełnionego w dniu 19.0... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-29/06

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz. 60 ze zmianami), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 08.03.2006r. (data wpływu 08.03.2006r.) E. K. K. \"W\". Sp. z o.o. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostr... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-9/PIA/06

  Wnioskodawca otrzymał od ojca w dniu 15.12.2005 r. darowiznę w postaci prowadzonego przez niego zakładu produkcyjnego. Darowizna została dokonana w formie aktu notarialnego i obejmowała wszystkie składniki przedsiębiorstwa, tj. nieruchomości, zapas, produkty gotowe, wierzytelności, stan r... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-11/PIA/06

  Wnioskodawca otrzymał od ojca w dniu 15.12.2005 r. darowiznę w postaci prowadzonego przez niego zakładu produkcyjnego. Darowizna obejmowała wszystkie składniki przedsiębiorstwa, w tym rachunki bankowe i zgromadzone na nich środki pieniężne. Przedsiębiorstwo w momencie dokonania darowizny... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD1/423-24/06/SG/1

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia 08.02.2006r. (data wpływu do Urzędu 10.02.2006r.), o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakre... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD1/423-24/06/SG/2

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia 08.02.2006r. (data wpływu do Urzędu 10.02.2006r.), o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakres... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-38/144/06/MC

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sp... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-11/06/II

  Postanowienie Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60, ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wejherowie, po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 19.01.2006 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-11/06/III

  Postanowienie Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60, ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wejherowie, po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 19.01.2006 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NTR2/443-660/05/MP

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki z o.o. - Oddział w Polsce z dnia 23 grudnia 2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakr... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB I-2/4117/IN-10/USPoddębice/05/MM

  Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 27.11.2005r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Poddębicach z dnia 22.11.2005... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-197/05

  Postanowienie Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu, działając na podstawie art.14 a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j.: Dz.U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana z dnia 10.11.2005r., uzupełnionego w dniu 13.01.2006r. w sprawie... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI-42181/I/25/MC/05

  D E C Y Z J A Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu, działając na podstawie art. 14b § 5 i art. 233 § 1 pkt 1 w związku z art. 239 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia Jednostki z dnia 3 listopada ... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI-42181/I/24/MC/05

  D E C Y Z J A Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu, działając na podstawie art. 14b § 5 i art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia Jednostki z dnia 3 listopada 2005 r. nr ES/3175/2005 na postanowienie inte... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/DP1/423-94/05/MT

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście po rozpatrzeniu wniosku z dnia 05.09.2005r o udzielenie pisemnej interpretacji c... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II US. I. PB/423-18/05

  Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 27.09.2005 r. (bez znaku), złożonego w dniu 28.09.2005 r., uzupełnionego pismem z dnia 3.11.2005 r. (bez znaku) w sprawie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidual... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II US. I. PB/423-21/05

  Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 27.09.2005 r. (...) w sprawie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie: czy kosztem uzyskania przychodów spółki są wydatki poniesione na spłatę odse... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/PP1/443-198/1/05/AŁ

  POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa?Śródmieście, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), w związku z wnioskiem Strony z dnia 28.07.2005 r. (wpływ do... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-423-42-3/GC/2005

  Postanowienie Działając na podstawie art. 14a §4 i art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, że stanowisko Spółki dotyczące określenia dla potrzeb podatku dochodowe... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/406-147/CIT/05

  W dniu 26.07.2005r. Spółka - Oddział w Polsce złożyła wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. W przedmiotowym wniosku, Spółka - Oddział w Polsce podnosi, iż w dniu 30.06.2005r. zawarła ze Spółką X porozumienie w sprawie zbyc... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/406-148/CIT/05

  W dniu 26.07.2005r. Spółka - Oddział w Polsce złożyła wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. W przedmiotowym wniosku, Spółka - Oddział w Polsce podnosi, iż w dniu 30.06.2005r. zawarła ze Spółką X porozumienie w sprawie zbyc... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/406-149/CIT/05

  W dniu 26.07.2005r. Spółka - Oddział w Polsce złożyła wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. W przedmiotowym wniosku, Spółka - Oddział w Polsce podnosi, iż w dniu 30.06.2005r. zawarła ze Spółką X porozumienie w sprawie zbyc... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/406-150/CIT/05

  W dniu 26.07.2005r. Spółka - Oddział w Polsce złożyła wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. W przedmiotowym wniosku, Spółka - Oddział w Polsce podnosi, iż w dniu 30.06.2005r. zawarła ze Spółką X porozumienie w sprawie zbyc... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US40/VAT/I/1827/2005/ADB

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.14a § 1, 3, 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r Nr 8 poz.60 z późn.zm.), art.43 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004r nr 54 poz.535 z późn.zm.), po ro... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.III-415/6/05

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mielcu, działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 2 ust. 1 pkt 3 i art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.III-415/8/05

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mielcu działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 22 ust. 1 i 8, art. 23 ust. 1 pkt 45a lit. a ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizyczny... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.III-415/7/05

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mielcu, działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 19 ust. 3, art. 22g ust. 1 pkt 3 i ust. 15 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizyczn... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IS.I/3-4231/2/05

  Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 16g ust. 2 w związku z art. 4a pkt 2 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), Dyrektor Izby Skar... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PV/443-100/IV/2005/DB

  POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PV/443-103/IV/2005/DB

  POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PV/443-104/IV/2005/DB

  POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP3/423-9/05/WND

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i s... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-2-443/24/05

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 § 1, art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz.60 - tekst jednolity) w odpowiedzi na Pani pismo z dnia ....04.2005r dotyczące zapytania o to czy zakup przedsiębiorstwa jako całość, jest zwolnione z opod... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/26/2005/PP-2/19/05/443

  Spółka wystąpiła do tut. Urzędu Skarbowego z pismem o pisemną interpretację, czy nabywca powinien dokonać korekt w zakresie podatku naliczonego, do których zobowiązany byłby zbywca przedsiębiorstwa, w zakresie podatku, który został odliczony przez zbywcę, w oparciu o wyliczoną prz... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDOF/415-24/05

  Postanowienie Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005 r.) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 08.03.2005 r. /uzupełnionym pismem z 29... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-3/423/6/JW/2005

  Na podstawie art. 14a § 4 i art. 216 i 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), w związku z wnioskiem Podatnika z dnia 20 stycznia 2005 r.(data otrzymania 24 stycznia 2005 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisó... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO/443/12/2005

  Jak wynika ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania prawa podatkowego złożonym przez Spółkę dnia 07.01.2005 r., Spółka zamierza sprzedać tzw. centrum handlowo - usługowe znajdujące się w Płocku. Na w/w obiekt handlowy składa... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NUR2/443-6/05/BZ

  Z przedstawionego przez Stronę stanu faktycznego wynika, iż zawarła ona umowę, na podstawie której jest nabywcą zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W przedmiotowej umowie określono, iż tytułem ceny zostanie zapłacona kwota, na którą składają się: wartość aktywów, czyli maj... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IS.II/1–443/15/05

  Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.12.2004 r., dokonuje zmiany interpretacji przepisów prawa podatkowego udzielonej przez Naczelnika U... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-206/05/CIP/01

  Stan faktyczny Podatnik zamierza kupić zorganizowaną część przedsiębiorstwa w skład której wejdą rzeczy ruchome, prawa wynikające z zawartych umów, wierzytelności pieniężne, umowy handlowe wraz z zabezpieczeniami, wszelkie koncesje, zezwolenia związane ze zorganizowaną częścią pr... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD-423-2/PW/04/05

  Postanowienie Działając na podstawie art. 14a §1 i § 4 w związku z art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm. w brzmieniu obowiązującym na dzień wydania interpretacji), po przeanalizowaniu stanu faktycznego przedstawionego prze... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP II 443/1231/12i/04

  Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) opodatkowaniu tym podatkiem podlegają: 1) odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;2) eksport towarów;3) import towarów;4) wewnątrzwspólnotow... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PB415/10/04

  Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2004r Nr 142 , poz. 1514 z późn. zm.) zwalnia się od podatku od spadków i darowizn nabycie przez małżonka lub zstępnych w drodze spadku lub darowizny zakładu wytwórczego, budowlanego, handlowego, usługowego ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/240/04

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu, działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.)- w odpowiedzi na pismo z dnia 09.08.2004 r. (wpływ: 10.08.2004 r.) zawierające zapytanie, czy nabywca Spółki z o.o. (obecnie w u... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: DPD-005/86/04

  W stanie prawnym obowiązującym w 2004r. podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają wyłącznie czynności cywilnoprawne wymienione w art. 1 ustawy z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86 poz. 959 ze zm). Wśród nich wymieniona jest umowa sprzeda... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PO-3/443/218/667/KBU/2004

  Na podstawie art.14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr137 poz. 926 ze zm.) Naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie na pisemne zapytanie Spółki z dnia 18.10.2004 r. udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowe... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: I USB I-2/415-5216/2004

  W związku z zapytaniem Pana przesłanym przez Naczelnika Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew do tut. organu podatkowego – wpływ 3.11.2004 r. – dotyczącym zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów w działalności gospodarczej opłat notarialnych i sadowych związanych z nabyciem przedsiębio... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IA-415/50/2004

  Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź- Polesie działając na podstawie przepisu art. 14a § 1, § 2 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), udziela Panu informacji w zakresie obowiązywania i stosowania przepisów prawa podatkowego w... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PMO/436-3/04

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gorlicach działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 09.09.2004 r. uzupełnione pismem z dnia 18.10.2004 r. w sprawie podatku od spadków i darowizn ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US72/SPC/436/33/2004/BAP

  Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. ”a” ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych /Dz. U. Nr 86 z 2000r., poz. 959 ze zm./ podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają m.in. umowy sprzedaży rzeczy oraz praw majątkowych. W przypadku sprzedaży przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.III-443/70/2004

  W nawiązaniu do pisma z dnia 12.08.2004 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli, działając w oparciu o art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: 1MUS-1471/DPD1/423/164/2004/SP

  W odpowiedzi na pisemne zapytanie o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.), wyjaśnia: Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PO-3/423-443/372/AGA/04

  Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że Spółka S.A. w dniu 03.10.2002 r. zawarła ze Spółką z o.o. umowę zastawu rejestrowego, obejmującego mienie ruchome przedsiębiorstwa (środki trwałe). Postanowieniem sądu rejonowego, zastaw ten został wpisany do rejest... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PUS.EG/005-2/76/04

  Z treści pisma „X” Spółka z o.o. wynika, że zamierza nabyć w drodze licytacji nieruchomość od syndyka masy upadłości „Y” Spółka z o.o. Upadłość tego podmiotu gospodarczego została ogłoszona na podstawie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934r... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: I-3/423/55/AŻ/04

  Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na zapytanie z dnia 28.07.2004 r. (data wpływu 19.08.2004 r.) o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego – Naczelnik Lubuskiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Gó... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: II-2/423/16/2004

  Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze pismem z dnia 29.04.2004 r. Nr II-2/423/13A/2004 udzielił w trybie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 1997r., Nr 137, poz.926 ze zm.) „C” sp. z o.o. w Zielonej Górze, pisemnej informacji na pytanie:... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: ZD/423-182/04

  W piśmie Spółki sformułowany został następujący stan faktyczny: Wnioskująca nabyła w drodze kupna od Ministerstwa Skarbu Państwa zorganizowane przedsiębiorstwo, w skład którego wchodzą prawo wieczystego użytkowania gruntu, budynkii maszyny. Poza kopią wyceny rynkowej składnik... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: SM-M/436-2/04

  Nabycie przez zstępnego (córkę) w drodze darowizny majątku (w tym majątku trwałego)przeznaczonego do prowadzenia działalności gospodarczej, w sytuacji gdy współwłaścicielami tego majątku są (na prawach ustawowej wspólności małżeńskiej) oboje małżonkowie i tylko jeden z nich prow... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: VI/40-1/04

  W odpowiedzi na zapytanie skierowane dnia 25.05.2004 r. w trybie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krośnie Odrzańskim wyjaśnia co następuje: Zgłoszona wątpliwość dotyczy sukcesji praw i obowiązkó... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: 1MUS-1471/DP/423/127/2004/MK

  Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie przedstawionej w piśmie Spółki z dnia 14.05.2004r. Z przedstawionego prze... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US 72/ROP1-484/ID/04

  Dnia 17 maja 2004 r. wpłynęło do tut. Urzędu Skarbowego zapytanie w trybie art. 14 a Ordynacji Podatkowej dotyczące kwestii: Kwalifikowania wydatków poniesionych w związku z procesem konsolidacji branży teleinformatycznej (wydatki te obejmowały w szczególności koszt usług doradczych w... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IV/443/41/04/I

  Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 12.05.2004r. w przedmiocie uprawnień nabywcy przedsiębiorstwa w zakresie sukcesji prawa do odliczenia nadwyżki podatku naliczonego nad należnym przenosz... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IS.I/1-415/30/04, IS.II/1-0050/17/04

  Na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie dokonuje zmiany informacji udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Tarnobrzegu w piśmie z dnia 23.02.2004 r. (znak: U.S.V-443/1/2004) na zapyt... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: II-2/423/13a/2004

  Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) udziela pisemnej informacji w indywidualnych sprawach podatnika. Odpowiadając na pytanie: „W jakiej sytuacj... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDP-423/7/04

  Odpowiadając na pismo z dnia 08.03.2004r., na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) informuję : Zgodnie z art. 16g ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r.... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IS.I/3-423/17/04

  Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), zmienia informację Naczelnika Urzędu Skarbowego w Dębicy z dnia 6.02.2004 r. (znak: PO IV-423/2/2004) o zakresie stosowania przepisów p... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.III-443/1/04

  Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) jej przepisów nie stosuje się do sprzedaży przedsiębiorstwa lub zakładu (oddziału) samodzielnie sporządzającego bilans. Ustawa o VAT nie defin... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-549/03/CIP/01

  Stan faktyczny Zgodnie z zawartą umową Podatnik nabywa składniki majątku przedsiębiorstwa, w tym: nieruchomości, jak również należności pracownicze z tytułu pożyczek oraz wybrane należności od kontrahentów. Na bazie zakupionego majątku trwałego i obrotowego firma zamierza prowadzi... Czytaj więcej >