logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-230/05/ASz-70260

  Z opisu stanu faktycznego zawartego w przedmiotowym piśmie wynika, że w związku z awarią prądu w dniu 9 i 10 sierpnia 2005r., w kasie fiskalnej o numerze unikatowym .........., nr ewidencyjny ........... został uszkodzony akumulator oraz zegar, co spowodowało przekłamanie godziny oraz dat... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP II 443/1/158/143/05

  Zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym, zasadniczą część działalności Podatnika stanowi sprzedaż detaliczna na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Zgodnie zatem z art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: U.S.PDOF/415/2-1/2005

  Działając na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) oraz przepisów art. 9 ust. 3 i art. 22h ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), po rozpatrzeniu wnio... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.RPP.10/005/112/04

  Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 - Ordynacja podatkowa(Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gryfinie, na pisemne zapytanie z dnia 26 listopada 2004 r., uzupełnionego pismem z dnia 8 grudnia 2004 r. udziela informacji o zakresie stosowan... Czytaj więcej >