logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-770/06/PLU

  P O S T A N O W I E N I E W odpowiedzi na zapytanie sformułowane we wniosku z dnia 12 grudnia 2006r. (data wpływu do tutejszego Urzędu 19.12.2006r.), dotyczące stosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r., Nr 54, poz. 535 ze zm.), działaj... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO2/423-11/07/10917

  POSTANOWIENIE Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu Państwa wniosku bez znaku z dnia 17.01.2006 r. (data wpływu do tut.... Czytaj więcej >
 • wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: I GSK 3193/05

  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie wyrokiem z 7 lipca 2005 r. sygn. akt III SA/Lu 262/05 oddalił skargę Bogusława P. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Białej Podlaskiej z 7 kwietnia 2005r. nr 300000-PC-481-4/05/JP w przedmiocie odmowy umorzenia należności celnych. Sąd oparł ustale... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP/423-0117/06/AK

  POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku działając na podstawie art.14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz.60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastoso... Czytaj więcej >
 • wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: I GSK 2558/05

  Wyrokiem z dnia 31 maja 2005 r., sygn. akt III SA/Lu 175/05, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie, po rozpoznaniu sprawy ze skargi Janusza S. i Jerzego T. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Białej Podlaskiej z dnia 31stycznia 2005 r. Nr 300000-PC-480/18/05/RZ w przedmiocie odmowy zwrotu cł... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP/423-0057/06/AK

  POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku działając na podstawie art.14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz.60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastoso... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NUR1/443-88/06/AP

  Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawnypostanawia uznać stanowisko Strony za prawidłowe. Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że Spółka wystąpiła do urzędu celnego o uznanie zgłos... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD1/423-112/05/SG/2

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. ? Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Strony, z dnia 16.11.2005r. (data wpływu do tut. Urzędu 18.11.2005r.), uzupełnionego pismem z dnia 29.11.2005r.... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-1/005/33/2005

  Firma dokonała w 2001 roku zgłoszenia celnego towarów i uiściła należności celne. W 2004 roku urząd celny uznał zgłoszenie celne za nieprawidłowe i określił decyzją dług celny. Po zaskarżeniu tej decyzji, Izba Celna w 2005 roku wydała decyzję podtrzymującą decyzję organu I inst... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/406-15/CIT/05

  Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że w związku z informacją przekazaną do Urzędu Celnego przez austriackie władze celne uznano, iż Podatnik naruszył warunek dotyczący prawidłowego dokumentowania pochodzenia towarów z obszaru Unii Europejskiej. Naczelnik Urzędu Celnego wszcz... Czytaj więcej >