logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II/423//23-A/07

  Na podstawie art. 14a § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew – po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28.06.2007 r., uzupełnionego pismem z dnia 29.08.2007 r. – uznaje za nieprawidłowe stanowisko pr... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.I/1.423/2e/2007

  Na podstawie art. 216, art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.(w brzmieniu obowiązującym do 30.06.2007 r.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektór... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/PP/423-25A/07/AG

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 oraz art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Praga w związku z wnioskiem z dnia 20.11.2006r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastos... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/PV/443-200/1/06/MAS

  POSTANOWIENIE Na podstawie art.216, art.14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm./ po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20.11.2006 r. (data wpływu do Urzędu 22.11.2006 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zas... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/PV/443-200/2/06/MAS

  POSTANOWIENIE Na podstawie art.216, art.14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm./ po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20.11.2006 r. (data wpływu do Urzędu 22.11.2006 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu za... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/PV/443-200/3/06/MAS

  POSTANOWIENIE Na podstawie art.216, art.14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm./ po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20.11.2006 r. (data wpływu do Urzędu 22.11.2006 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu za... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/PV/443-200/4/06/MAS

  POSTANOWIENIE Na podstawie art.216, art.14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm./ po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20.11.2006 r. (data wpływu do Urzędu 22.11.2006 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zas... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/415-19/06

  Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U z 2005r. Nr 8, poz. 60, z późn. zmianami) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wolsztynie postanawia uznać za prawidłowe stanowisko Pana K., zawarte we wniosku z dn. 9 października 2006r., w którym po... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: NPD-406/09/NO-21/06

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1, § 2, § 3, § 4, art. 14 b § 1 , § 2 i art. 216 i art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 Ordynacja podatkowa / j.t. z 2005 r. Dz. U. Nr 8 poz. 60 /, Naczelnik Urzędu Skarbowego we Włodawie postanawia uznać stanowisko zawarte we wniosku o int... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO.I/415/4/GM/06

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Głubczycach działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm. ) po rozpatrzeniu wniosku, złożonego w tutejszym urzędzie w dniu 05.10.2006r. i uzupełnionego w d... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD1/423-122/06/SG

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Banku, z dnia 16.08.2006r. (data wpływu do urzędu 18.08.2006r.), o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakres... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/727/KDO/423/4/06/WSz

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz.60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku XXX Spółka z o.o. , z września 2006r., żądającego udzielenia pisemnej interpretacji przepisów prawa podatko... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO1/443-26/06/82426

  POSTANOWIENIE Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie działając na podstawie art. 14 a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami ) po rozpatrzeniu wniosku nr FG/GP/873-000-68-29/75/2006 z dnia... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-41/06

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (jedn. tekst z dnia 4 stycznia 2005 roku Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku podatnika o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów usta... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-178/216/06/MC

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sp... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NUR2/443-133/2/06/JP

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego tj. Czy w... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PPB1-449/11/06/I

  Decyzja Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), po wszczęciu postępowania postanowieniem z dnia 6 kwietnia 2006r. znak: PPB1-449/11/06/I, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach zmienia z urzędu postanowienie Naczeln... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP II 443/1/437/86/05

  Zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym, przedmiotem działalności Podatnika jest udzielanie kredytów i pożyczek. W przypadku, gdy dochodzi do wypowiedzenia umowy kredytowej zawartej pomiędzy Bankiem a kredytobiorcą, na mocy postanowień tej umowy, kredytobiorca zobowiązany jest do ponosze... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD/406-54/05

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216, art. 14a § 1, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego po rozpatr... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP I 443/1561/05

  D E C Y Z JA Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu zażalenia Spółki z o.o. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia 27.09.2005 r. Nr PP/443/154-20994/05 wydane w sprawie interpre... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP1-443/170/05

  Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) po rozpatrzeniu zażalenia spółki z o.o. „S.” w K. na postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach z dnia 19.09.2005 r., nr: OG/005/130/PP2/443/42/2005 ... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PPB1-4407/I/67/2005

  DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, po rozpoznaniu zażalenia Kancelarii Windykacyjnej 100a z dnia 26 lipca 2005r. na postanowienie Naczelnika Pierwszeg... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1429/PD/415-4/05/AB

  Na podstawie przepisów art. 14a § 1, 3 i 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (jedn. tekst w Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sokołowie Podlaskim stwierdza, że stanowisko podatników przedstawione we wniosku złożon... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PD_I/415-15/MK/05

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wysokiem Mazowieckiem działając na podstawie art. 14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa ( tekst jedn. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm. ) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 08.07.2005r. ( data wpływu 11.07.2... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1425/021/443/43/05/IW

  POSTANOWIENIENa podstawie:� art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz. 60) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu:stwierdza, że stanowisko podatnika zawarte w piśmie złożonym w dniu 03.06.2005r. przez Pana ..........., dot... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1425/033/415/16/2005/MB

  Wnioskiem z dnia 02.06.2005r (data wpływu do urzędu 03.06.2005r.) podatnik zwrócił się do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu z zapytaniem, czy fakturę za koszty czynności windykacyjnych do umowy leasingu można zaksięgować do kosztów uzyskania przychodów? Ze złożonego ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS.I/423/33-2/05

  Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku spółki... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1424/1110/443/39/2005/IW

  POSTANOWIENIE Pismem z dnia 13.03.2005r. ( data wpływu do tut. Organu podatkowego w dniu 17.03.2005r.) Pan Adam ..... , wystąpił do tut. Organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-6/05/Z/03

  Decyzja Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku działając na podstawie: art. 14 b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.); po rozpatrzeniu zażalenia wniesionego pismem z dnia 22 marca 2005r. w imieniu Spółki przez Pełnomocnika na postanowie... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-7/05/Z/03

  Decyzja Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku działając na podstawie: art. 14 b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.); po rozpatrzeniu zażalenia wniesionego pismem z dnia 22 marca 2005r. w imieniu Spółki przez Pełnomocnika na postanowie... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-8/05/Z/03

  Decyzja Dyrektora Izby Skarbowejw Gdansku Dyrektor Izby Skarbowej w Gdansku dzialajac na podstawie: art. 14 b ? 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.); po rozpatrzeniu zazalenia wniesionego pismem z dnia 22 marca 2005r. w imieniu Spolki przez... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-97/82/05/AF

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a§1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), w związku z wnioskiem spółki z dnia 11.03.2005 r. (data wpływu do tutejszego urzędu 18.03.2005r.), w sprawie udzielenia pisemne... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII-423/9/05

  Stan faktyczny: Spółka z o.o. \"X\" prowadzi działalność gospodarczą polegającą na skupie i sprzedaży złomu stalowego, a także handlu wyrobami hutniczymi. Spółka podpisała umowę ubezpieczeniową z Towarzystwem Ubezpieczeniowym Y na okres od 01.10.2004 r. do 30.09.2005 r., która obe... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US72/ROP1/423/782/04/AJ

  Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie Spółki przedstawionej w ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: USX-443/101/04

  W odpowiedzi na pismo z dnia 30.08.2004 r., uzupełnione w dniu 21.10.2004 r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Żarach stosownie do art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137 poz. 926 ze zm.), informuje: Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w z... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US OP V-423/7/2004

  Pismem z dnia 15.07.2004 r. spółka z o. o. zwróciła się o udzielenie pisemnej informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczącej ustalenia dochodu ze sprzedaży (windykacji) obcej wierzytelności. Spółka prowadzi działalność gospodarczą polegającą na obrocie wierz... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: USX-443/30/04

  W odpowiedzi na pismo z dnia 31.05.2004 r. (data wpływu 03.06.2004 r.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Żarach, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137 poz.926 ze zm.), informuje: Na podstawie art.41 ust.1 ustawy z dnia 11 marca ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443-195/04

  Spółka wnosząc zapytanie podniosła, iż świadczy usługi telewizji kablowej oraz jednocześnie we własnym zakresie podejmuje czynności windykacyjne, związane ze ściąganiem zaległych wpłat abonamentowych, kosztów wysłania upomnienia, kar za nieterminowy zwrot dekodera, kar za uszkodzony... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PPIV/443-22/03

  Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega sprzedaż towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Stosownie ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US/PP/443/16/2004/MA

  Ad.1 W zakresie pytania podatnika czy usługi polegające na zakupie wierzytelności na własny rachunek w celu egzekwowania podlegają opodatkowaniu stawką podatku od towarów i usług w wysokości 22%, wyjaśnia się, iż: Przelew wierzytelności zwany cesją (określony w art. 509-519 kodeksu cy... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: USIVPP-4430-15/04

  Usługi windykacji należności zaklasyfikowane według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług do symbolu PKWiU 74.84.12 \"Usługi świadczone przez agencję inkasa\" podlegają zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP 443-44/35/04

  Stanowisko tut. organu podatkowego jest następujące:Przepisy ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) nie uzależniają prawa do odliczenia podatku naliczonego od tego czy świadczona usługa (w tym przypadku usługa pr... Czytaj więcej >